Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

7 vinkkiä etäopetukseen opettajille ja rehtoreille

13.03.2020  |  Rehtori, Etäopetus, Opettaja

digiluokka

Olemme Tutorhousessa järjestäneet etäopetusta jo vuosien ajan. Keräsimme tähän blogiartikkeliin muutamia vinkkejä etäopetuksen järjestämisen avuksi.

Koronavirusepidemian takia monissa kouluissa on jouduttu pohtimaan opetuksen järjestämistä etänä, jos oppilaita on määrätty karanteeniin tai koulut ovat päättäneet sulkea ovensa kokonaan. Näitä etäopetuksen vinkkejä voi soveltaa mille tahansa luokka-asteelle.

1. Säilytä kontakti oppilaisiin

Kokemuksemme mukaan oppilaan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hän ei joudu tekemään tehtäviä vain yksin kotona. Opettajan ohjausta tarvitaan.

On myös hyvä huolehtia, että kontakti koulukavereihin ja kouluyhteisöön säilyy, vaikka oppilas joutuu olemaan päivät kotona.

2. Organisoi työskentely verkkosovelluksen avulla

Opetuksen organisoimiseen (aikataulut, aineistot, tehtävät, palautukset) tarvitaan alustaksi jonkinlainen verkkosovellus. Usein koulujen käytössä on jo valmiina olemassa tähän sopiva verkkoalusta (esim. Microsoft Teams, Google Classroom, jne).

Wilma ja Helmi toimivat toki tiedottamisessa, mutta etäopetuksen organisoimiseen ne eivät ole riittäviä järjestelmiä.

3. Pidä opetus vuorovaikutteisena ja säilytä yhteisöllisyys

Vaikka oppilaat tekevät koulutehtäviä kotona myös itsenäisesti, yhteydenpitoon ja oppilaiden ohjaamiseen tarvitaan jokin videoneuvottelujärjestelmä (esim. Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams, jne.). Sen kautta opettaja voi pitää ihan tavallisia oppitunteja.

Tärkeää on, että yhteisillä oppitunneilla ja online-tapaamisissa kaikki osallistujat näkevät ja kuulevat toisensa. Opettajan tulisi voida näyttää aineistoa oppilaille joko omalta näytöltään tai dokumenttikameralla.

Näin online-opetus toimii videoyhteydellä

 

4. Hyödynnä digisovelluksia osana työskentelyä

Esimerkkejä:

  • WhatsApp – viestintäkanava: Omista tuotoksista kuvia opettajalle. Äänitiedostoja tai videoita opettajalle.
  • Padlet – ideoita näkyviin yhteiselle "seinälle"
  • Tricider – äänestäminen
  • Google Docs tai Microsoft OneDrive -asiakirjat yhteisten tuotoksien työstämiseen
  • Tutustu oppimateriaalikustantajien sähköisiin ratkaisuihin (esim. Sanoma Pro on kerännyt vinkkejä digimateriaalien käyttämisestä etäopiskelussa kotona). 

5. Aikatauluta ja rytmitä päivän työskentely

Kaiken ikäiset oppilaat, myös lukio-opiskelijat, hyötyvät selkeistä aikatauluista. Aikatauluttamalla etäopetustapaamiset opettaja ylläpitää oppimisen rytmiä

Sovi aikataulut etukäteen ja valvo niiden noudattamista. Oppilaat tottuvat nopeasti videoneuvotteluympäristöön ja osallistuvat online-opetukseen mielellään, kun aikatauluista pidetään kiinni.

Oppituntien rytmittäminen ja ennakkosuunnittelu on jopa tärkeämpää kuin tavallisessa luokassa työskennellessä.

Opiskelu online-ympäristössä on intensiivisempää ja varsinkaan nuoremmat oppilaat eivät jaksa katsoa oppitunnista toiseen pelkkää opettajan puhuvaa päätä. Siksi oppitunneilla pitää olla sopivasti tekemistä ja vaihtelua, jotta oppilaan vireystaso säilyy.

 

6. Älä jännitä – tekniikka toimii ja sen oppii nopeasti

Tutorhousen Digiluokan opettajat osallistuivat Helsingin yliopiston 2,5 vuotta kestäneeseen virtuaalisen luokkaopetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen vuosina 2017-2019.

Yksi tutkimushavainto oli, että online-opetuksessa tekniikka on tätä nykyä erittäin toimivaa ja opettajien ei juurikaan tarvitse kiinnittää siihen huomiota. Tärkeintä on opettajan pedagoginen osaaminen ja innostus.

Tutkimuksen aikana Tutorhousen opettajat totesivat myös, että rohkeus erilaisten opetusmenetelmien kokeilemiseen ja käyttöön kasvoi hankkeen aikana. Monet Digiluokassa testatut ja käyttöön otetut menetelmät siirtyivät opettajilla myös omaan päivätyöhön heidän omiin kouluihinsa.


7. Lisävinkkejä etäopetuksen suunnitteluun 

Olemme järjestäneet Tutorhousen Digiluokka-palvelun kautta online-lähiopetusta (video-opetustunnit sovittuina aikoina) lukion eri oppiaineiden kursseista vajalle 100 lukiolle sekä muun muassa sisäilmaoireista kärsiville lukiolaisille.

Alla esimerkkejä etäopetuksen malleista, jotka syntyivät Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa ja joiden tekemisessä Tutorhousen Digiluokan opettajat ovat olleet mukana.

Minkälaisia digitaalisia perustyökaluja opettaja tarvitsee virtuaalisen luokkaopetuksen organisoinnissa?

Virtuaalitunnin rytmittäminen

Miten opetetaan opiskelijoita esittämään verkossa?

Miten ohjata virtuaalisia ryhmiä?

Arviointi virtuaaliluokassa

Tekijänoikeudet virtuaaliluokassa: Opettajan oikeudet tekemiinsä materiaaleihin

Lisää vinkkejä löydät avointen oppimateriaalien portaalista.

 

Jukka Oksa
Tutorhousen Digiluokan palvelujohtaja

jukka.oksa@tutorhouse.fi

Tutustu Digiluokan online-lähiopetuspalveluun >