Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Helsingin yliopiston tutkimus: Digiluokan ja tavallisen luokkaopetuksen välillä ei suurta eroa

12.12.2019  |  Ajankohtaista

digiluokka1200x628Tutorhousen Digiluokka-palvelu tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden suorittaa etäopetuksessa niitä lukiokursseja, joita heidän omassa lukiossaan ei järjestetä. Helsingin yliopiston tutkijat Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki arvioivat etäopetuksen toimivuutta Opettajana virtuaaliluokassa -tutkimushankkeessa, jonka tulokset julkistettiin 9.12.2019 Helsingissä. Tässä kirjoituksessa Digiluokan palvelujohtaja Jukka Oksa kertoo tarkemmin tutkimuksen taustasta ja tuloksista.

Ensimmäinen virtuaalista luokkaopetusta koskeva tutkimus

Tutorhousen Digiluokka osallistui yhteistyökumppanina OKM:n rahoittamaan Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen Opettajana virtuaaliluokassa. Digiluokka-tutkimuksesta vastasivat Helsingin yliopiston tutkijat Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki. Tutkimushanke oli 2,5-vuotinen ja se päättyi vuoden 2019 lopussa. Vastaavaa virtuaaliseen luokkaopetukseen liittyvää akateemista tutkimusta ei ole aiemmin tehty.

Digiluokka-tutkimuksen tutkimuskohteena olivat Tutorhousen Digiluokan lukiokurssit ja Digiluokan opettajien työskentely sekä toiminnan kehittyminen hankkeen aikana.

Opettaja on vahvasti läsnä myös virtuaalisessa luokkahuoneessa

Tärkeimpänä havaintona tutkimuksessa todettiin, että Digiluokan etäopetus ei juurikaan eroa tavallisesta luokkaopetuksesta. Digiluokan lukiokurssit tarjoavat opiskelijoille huomionarvoisen opiskelumahdollisuuden ja laajentavat lukioiden kurssitarjontaa. Näin Digiluokka osaltaan vähentää alueellista eriarvoisuutta.

Digiluokka-tutkimuksen tulokset ovat kiinnostavia ja Digiluokan toiminnan kannalta rohkaisevia. Tutkimushankkeella on myös ollut Digiluokan toiminnan laatua ajatellen merkittävä vaikutus: Olemme tutkimuksen avulla pystyneet aidosti kehittämään opetuspalveluamme ja opettajien työtä oikeaan suuntaan.

Digiluokan opetustilanteet ovat hyvin samankaltaisia kuin tavallisessa luokkaopetuksessa. Myös virtuaaliympäristössä opettaja on läsnä ja ohjaa opiskelijoita aktiivisesti.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

DL1kuva: Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki

 

Digiluokka tukee koulutuksen alueellisen tasa-arvon toteutumista

Tutkimuksessa selvitettiin Digiluokan opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä etäopetuksesta ja sen toimivuudesta. Ensimmäinen tärkeä havainto oli, että etäopetuksessa ei ole suuria eroja verrattuna tavalliseen opiskeluun. Tämä käsitys on itsellenikin vahvistunut Digiluokan omien opiskelijakyselyiden kautta. Opiskelijat pitävät online-oppitunteja yleensä ”ihan tavallisina oppitunteina”.

Alueellisen eriarvoisuuden vähentyminen oli toinen tärkeä piirre, joka nousi erityisesti laajemman kieliopetustarjonnan kautta sekä opiskelijoiden että opettajien havainnoissa esille. Koettiin hienona, että opiskelija voi opiskella esimerkiksi haluamaansa harvinaista vierasta kieltä omasta lukiossa ja vaikka kotoaan käsin – ei siis tarvitse muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan laajemman opetustarjonnan perässä.

Oppimisen havainnointi virtuaaliluokassa on helppoa

Opiskelijat, joilla oli aiempia kokemuksia itsenäisesti suoritettavista verkkokursseista, pitivät Digiluokan konseptia huomionarvoisena opiskelumahdollisuutena. Digiluokkaa pidettiin toimivana (tekniikka ei tuota hankaluuksia) ja hauskana tapana opiskella ja opiskelijat arvostavat opettajan läsnäoloa ja ohjausta.

Tutkimuksessa ei päästy vertailemaan oppimistuloksia – se voisi olla oman tutkimuksen aihe – mutta opettajien kokemuksen mukaan Digiluokassa pystyy havainnoimaan oppimista osin jopa paremmin kuin tavallisessa luokassa. Esimerkkinä vieraan kielen puhumisen harjoittelu: toisaalta opiskelija voi laittaa kotonaan mikin kiinni ja harjoitella ääntämistä omassa rauhassaan, toisaalta opettaja näkee jokaisen opiskelijan lähietäisyydeltä, ”eturivissä”, jolloin hän näkee paremmin opiskelijan huulen liikkeet ja voi ohjata opiskelijaa tämän vuoksi paremmin kuin tavallisessa luokassa.

Yhtenä havaintona ja Digiluokan pienenä haasteena on se, että tässäkin opiskelumuodossa opiskelijan omalla motivaatiolla on merkitystä. Esimerkiksi oppituntien ajankohdan ollessa kouluajan jälkeen opettajalta vaaditaan pelisilmää ja oppituntien rakenne täytyy suunnitella siten, että oppitunnit sujuvat jouhevasti.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

DL2Kuva: Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki

 

Muutoksia opettajien pedagogisiin käsityksiin ja käytäntöihin

Tutkimus käynnistyi aika pian sen jälkeen, kun Digiluokan varsinainen toiminta alkoi syksyllä 2017. Oli hauska huomata myös tutkimustuloksista, että hankkeen aikana Digiluokan opettajat olivat oppineet itsekin paljon uutta ja tulleet rohkeammiksi kokeilemaan Digiluokan mahdollisuuksien rajoja.

Opettajat kertoivat myös, että Digiluokan kokemukset oppitunneille vaadittavasta selkeämmästä ennakkosuunnittelusta ja organisoinnista oli siirtynyt heille käyttöön myös omille tavallisille oppitunneille. Opettajat olivat oppineet esittämään ja opettamaan samoja aiheita uusilla tavoilla ja ottaneet aiempaa enemmän käyttöönsä erilaisia digityökaluja ja pelejä.

Etäopetuksen vuorovaikutteisuutta opettajat hyödyntävät oppitunneilla erityisesti – Digiluokassa yksilöllisiä töitä on luontevampaa jättää kotitehtäviksi. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

DL3Kuva: Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki

 

Tutkimushankkeen päätösseminaari 9.12.2019

Tutkimushankkeen päätösseminaari pidettiin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 9.12.2019. Tilaisuutta seurasi sekä paikan päällä että etäyhteydellä useampi kymmenen etäpetuksesta kiinnostunutta henkilöä.

Seminaarissa kuultiin tutkimustulosten esittelyn lisäksi muitakin puheenvuoroja. Kuntaliiton lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri avasi tilastojen kautta lukiokoulutuksen saavutettavuuden nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita. Itse olin kertomassa Digiluokan mahdollisuuksista parantaa etäopetuksen avulla lukioiden opetustarjontaa ja lisätä sitä kautta opiskelijoiden koulutuksellista tasa-arvoa. Lisäksi Digiluokan espanjan opettaja Salli Nurminen kertoi yleisölle etäopetuksesta opettajan näkökulmasta.

Päätösseminaarin esitykset voit katsoa kokonaisuudessaan Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n videotallenteelta.

Lisätietoja tutkimushankkeesta löydät hankkeen blogista.

- Tutorhousen Digiluokan palvelujohtaja Jukka Oksa

LUE LISÄÄ DIGILUOKASTA