Digiluokka Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Kokemäen lukioon erityisopettaja Digiluokasta - ”Joustavaa ja kustannustehokasta”, kiittää rehtori

23.05.2022  |  Rehtori, Opettajapalvelut, Erityisopetus

Juhani Grönroos_Kokemäki

Kuvassa Kokemäen lukion rehtori Juhani Grönroos.

 

Kokemäellä ei ollut lukion omaa erityisopettajaa, mikä koitui erityiseksi haasteeksi lukiolain muutoksen myötä. Ratkaisu löytyi Digiluokan erityisopetuspalvelusta, joka räätälöitiin lukion tarpeisiin sopivaksi.

"Vuosien aikana oppilasmäärämme on kasvanut ja sitä myötä myös tarve erityisopetukselle", sanoo Kokemäen lukion rehtori Juhani Grönroos. Pienen paikkakunnalla ei ollut lukion omaa erityisopettajaa ja lukiolaiset saivat tarvittaessa apua yläkoulun erityisopettajalta. Tarve oli kuitenkin vielä laaja-alaisemmalle osaamiselle ja isommalle tuntimäärälle.

Siksi lukio päätti kokeilla vuoden 2019 alussa, löytyisikö sopiva ratkaisu Digiluokan palvelusta. Uusi lukiolaki oli tulossa voimaan 2020, ja siihen mennessä lukiolla täytyi olla keino varmistaa erityisopetuksen saatavuus opiskelijoilleen.

Digiluokka ja Kokemäen lukio tekivät sopimuksen kolmesta opetustunnista viikossa. Ennen yhteistyön aloittamista Digiluokan erityisopettaja Anne Hällfors esiteltiin lukion muille opettajille etäpalaverissa ja hän kävi myös paikan päällä tutustumassa lukion toimintaan.

 

Erityisopetusta yksittäisille opiskelijoille ja pienryhmille

Nyt Kokemäellä hyödynnetään erityisopetuspalvelua jo kolmatta vuotta. Hällfors on opettanut etänä sekä yksittäisiä oppilaita että pienryhmiä. Yksityisoppilaille hän on tarjonnut apua diagnosoituihin oppimisvaikeuksiin, ja pienryhmissä hän on auttanut opiskelijoita tietyn oppiaineen sisällöissä ja opiskelutaitojen kehittämisessä.

"Aina syksyn alussa Anne pitää yhden etätunnin opiskelutekniikoista ihan kaikille lukion ykkösille, että kasvot tulevat tutuiksi", kertoo lukion ruotsin lehtori ja opinto-ohjauksesta vastaava opettaja Sari Korpela.

Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä Hällforsin kanssa alusta alkaen. Korpela sanoo ohjaavansa lukiolaisia aktiivisesti erityisopettajalle, jos tarvetta ilmenee. Opiskelijan ja Hällforsin keskustelut pysyvät aina luottamuksellisina, Korpela ainoastaan saattaa heidät kontaktiin keskenään.

 

Opiskelijat mukana luottavaisin mielin

Korpela ja Grönroos ovat huomanneet, että opiskelijalle on helpompaa, kun käytössä on koulun ulkopuolinen erityisopettaja. Silloin tieto erityisopetuksessa käymisestä säilyy vain lukiolaisen ja opinto-ohjaajan välisenä, eikä nuorta jännitä, että asia paljastuisi pienessä lukiossa muille.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä erityisopetuksen joustavuuteen. He voivat sopia aikoja suoraan erityisopettajan kanssa hyppytunneille tai koulupäivien jälkeen. Korpela pitää tätä hyvänä, koska samalla opiskelija oppii vastuun ottamista ja itsenäisyyttä.

 

Erityisopettajan asiantuntemuksesta iso hyöty koko lukiolle

Korpelan mielestä yksi palvelun plussa on myös opetuksen henkilökohtaisuus. Jos lukiolainen menee erityisopettajalle esimerkiksi matematiikan takia, hän saa tarvittaessa apua myös muihin opiskelua koskeviin haasteisiin. Opetuksen laatu näkyy konkreettisesti opiskelijoiden nousseina arvosanoina.

"Annen työkokemus ja asiantuntemus ovat todella laajoja", kiittää opinto-ohjaaja.

Lisäksi Hällfors konsultoi tarvittaessa Kokemäen lukion opettajia. Hän auttaa heitä muun muassa ymmärtämään diagnosoituja oppimisvaikeuksia ja miten ne voisi huomioida eri aineiden opettamisessa.

 

Rehtori erittäin tyytyväinen yhteistyöhön

Rehtori Grönroos kokee, että Digiluokan erityisopettajapalvelun käyttö on ollut "erittäin hyvä ja joustava tapa toimia".

Sovittua kuukausittaista tuntimäärää (12) on tasattu lukion tilanteen mukaan. Jos joinain viikkoina tarvetta on ollut vähemmän, on tunteja käytetty runsaammin esimerkiksi ennen koeviikkoa. Lukion sopimukseen voidaan tarvittaessa myös lisätä tunteja.

"Palvelu on aina kuukaudeksi eteenpäin ja se sopii erittäin hyvin meille. Palvelua ostetaan kahdeksana kuukautena vuodessa, mikä on kustannustehokasta", toteaa Grönroos.

Kokemäen lukio aikoo jatkaa yhteistyötä Digiluokan kanssa myös ensi lukuvuonna.

 

Onko teidän lukiossanne pulaa pätevistä erityisopettajista? Ratkaisu löytyy Digiluokasta.

Tutustu Digiluokan opettajapalveluihin