Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa

Tutorhousen tietosuojaseloste

Tutorhouse edistää suomalaisten nuorten osaamista sekä lisäopetuspalveluilla että Digiluokka-opetuskonseptilla.

Tämä tietosuojaseloste tarjoaa Tutorhousen palveluista kiinnostuneille ja niitä käyttäville tietoa siitä, miten Tutorhouse Oy (”Tutorhouse”, ”me”) kerää, käsittelee, käyttää ja säilyttää erilaisia henkilötietoja liittyen opetuspalveluidensa markkinointiin, tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Arvostamme jokaisen yksityisyyttä ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä ja pitämään henkilötiedot turvassa.

Tässä tietosuojaselosteessamme esittelemme alla olevan rakenteen mukaisesti tiedot siitä, että käsittelemme kaikkia henkilötietoja henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 1. Miten ja millaista tietoa keräämme sinusta? Mihin niitä tietoja käytämme?
 2. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
 3. Kuka käsittelee tietojasi? Miten tietojasi säilytetään ja suojataan?
 4. Luovutetaanko tietojasi EU:n ulkopuolelle?
 5. Kauanko henkilötietojasi säilytetään?
 6. Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
 7. Miten voin toteuttaa oikeutesi?
 8. Evästeet
 9. Mihin voit ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?
 10. Tietosuojaselosteen muutokset

1. Miten ja millaista tietoa keräämme sinusta? Mihin niitä tietoja käytämme?

Keräämme henkilötietoja ja niitä kertyy meille erilaisista lähteistä ja erilaisista syistä. 

A) Annat tietoa itse

A.1 Keräämme markkina- ja asiakasrekisteriimme henkilötietoja eri tilanteissa, muun muassa

 • tilatessasi uutiskirjeen tai blogin
 • ladatessasi maksuttomia oppaita verkkosivuiltamme
 • osallistuessasi webinaareihimme tai muihin tilaisuuksiimme
 • pyytäessäsi lisätietoja verkkosivujemme kautta, sähköpostilla tai puhelimitse
 • pyytäessäsi yhteydenottoa tai tarjouksen
 • tilatessasi opetuspalveluitamme joko itsellesi, lapsillesi tai muille
 • pyytäessä tarkennuksia tarjoukseesi, opetuksen järjestämiseen, laskutukseesi tai muuhun
 • antaessasi asiakaspalautetta.

Keräämme sinusta muun muassa seuraavia tietoja riippuen siitä, mistä olet kiinnostunut:

Nimi- ja yhteystiedot: Keräämme etu- ja sukunimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä muita samankaltaisia yhteystietoja tilatessasi uutiskirjeen, ladatessasi maksuttomia oppaita tai pyytäessäsi lisätietoja tai yhteydenottoa.

Asiakassuhdetiedot: Pyytäessäsi tarjouksen tai tilatessasi palveluitamme keräämme nimi- ja yhteystietojen lisäksi tiedot tilaajasta, laskutusosoitteesta, oppilaasta (nimi- ja yhteystieto, kouluaste, oppilaitos, aiempi koulumenestys, oppimistavoitteet) sekä tilatusta palvelusta (oppiaine ja tavoitetuntimäärät tai kurssi). Keräämme myös pyytämäsi tarkennukset ja antamasi asiakaspalautteet.

Käytämme yllämainittuja tietoja palvelujemme kehittämiseen ja tarjoamiseen, markkinointiin (vain jos olet antanut luvan), asiakasviestintään, asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitoon, tilatun palvelun laskuttamiseen ja erilaisiin kyselyihin.

A.2 Keräämme työntekijärekisteriimme henkilötietoja opettamisesta kiinnostuneista osaajista ja palkatuista työntekijöistämme (opettajat ja muut työntekijät) muun muassa

 • täyttäessäsi työnhakulomakkeen verkkosivuillamme
 • lähettäessäsi avoimen työhakemuksesi ja ansioluettelosi sähköpostilla
 • antaessasi työhaastattelussa lisätietoja
 • solmiessasi työsopimuksen
 • täyttäessäsi tuntitietosi ja muut kulutietosi järjestelmäämme palkanlaskentaa ja palkanmaksua varten.

Keräämme sinusta muun muassa seuraavia tietoja

 • etu- ja sukunimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, koulutuksen ja työkokemuksen saadaksemme parhaan mahdollisen kuvan osaamisestasi ja kiinnostuksestasi.

Lisäksi mikäli olet tehnyt työsopimukset tai toimit yhtiön kautta, keräämme palkanmaksua/ palkkion maksua varten sekä täyttääksemme sopimusvelvoitteemme

 • oppituntimääräsi ja kulutietosi
 • sosiaaliturvatunnuksen / y-tunnuksen
 • tilinumeron ja
 • ennakkopidätystiedot (verottajalle).

B) Saamme tiedot opettajaltasi

Mikäli olet tilannut Tutorhousen yksityisopetuspalvelun, opettaja kirjaa jokaisen oppitunnin jälkeen asiakasrekisteriimme oppituntisi päivämäärän, oppitunnin aiheen ja keston. Tietoja käytetään aina seuraavana kalenterikuukauden alussa lähtevään laskutukseen. Laskutuksemme perustuu toteutuneisiin tunteihin. Kyseiset tiedot näkyvät laskullasi.

C) Saamme tiedot oppilaitokseltasi ja käyttämästäsi palvelusta

Tutorhouse voi tehdä sopimuksen oppilaitoksen kanssa, jossa oppilaitos tilaa oppilaillensa Digiluokan opetusta. Tutorhouse vastaanottaa tällöin lukiolta henkilötietoja tarjotakseen lukion tilaamia opetuspalveluita kyseisen tilaajalukion oppilaille sovittuina ajankohtina.

Mikäli osallistut Digiluokan opetukseen, lukiolta saamiamme tietoja ovat nimesi, valitsemasi opintojakso, puhelinnumerosi ja sähköpostisoittesi, jotka kirjaamme asiakasrekisteriimme. Näitä tietoja käytetään, kun sinulle lähetetään Digiluokan opintojaksosta lisäinfoa ja kirjautumistunnus, varsinaisen opetuksen tarjoamiseen, palautteesi saamiseen ja arviointitietojen lähettämiseen sinulle.

Opetuksen päätteeksi opettajat antavat henkilökohtaisen arvioinnin osaamisesi tasosta. Tämä arviointi toimitetaan sinulle ja lukiosi rehtorille.

Kun käytät Digiluokan oppimisympäristöä (Sanoma Pron oppimisympäristö) ja Digiluokan virtuaaliluokkatilaa, saamme tietoa myös oppimisprofiilistasi. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi tunnistautumistiedot, lokitiedot, tiedot sisällön käytöstä sekä testitulokset. Tiedot tarjoavat opettajille yksittäisten oppilaiden toimintojen ja oppilaan tekemien harjoitusten tulosten seuraamisen.

D) Saamme tietoa verkkopalveluistamme

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Mikäli jätät meille yhteystietosi (esim. sähköpostiosoitteesi), evästeet yksilöivät meille juuri sinun kiinnostuksesi kohteet verkkosivultamme. Katso myös lisätiedot evästeistä kappaleesta 8.

E) Saamme tiedot muista tietolähteistä

Tutorhouse kerää ja käsittelee järjestelmissään sekä emoyhtiö Sanoma Prolta että julkisista lähteistä kerättyjä tietoja rehtoreista, opettajista, opinto-ohjaajista, sivistysjohtajista ja tarvittaessa muista kuntapäättäjistä. Tietoja käytetään Tutorhousen palveluista tiedottamiseen.

2. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Kuluttajan tilatessa Tutorhousen palveluita (yksityisopetus ja kurssit) suoraan, Tutorhouse toimii rekisterinpitäjänä keräten, käsitellen ja hallinnoiden asiakkaan henkilötietoja omassa rekisterissään tehdyn sopimuksen ja asiakassuhteen perusteella. Syntyneen asiakassuhteen perusteella meillä on oikeutettu etu käsitellä tietoja edelleen tuotekehitystarkoitukseen ja asiakkuudenhallintaan.

Kun kunta/lukio tilaavat opetuspalveluita (Digiluokan opetus) Tutorhouselta lukionsa opiskelijoilleen, Tutorhouse tai sen emoyhtiö Sanoma Pro Oy toimii Digiluokan henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa lakien noudattamisesta henkilötietojen käsittelyn osalta. Mikäli Tutorhouse tai Sanoma Pro luovuttavat lukiolle opiskelijoiden henkilötietoja opetuksen järjestämiseen liittyvistä syistä (esim. läsnäolotiedot, tulokset, arviointitiedot), tulee koulusta rekisterinpitäjä näiden tietojen osalta. 

3. Kuka käsittelee tietojasi? Miten tietojasi säilytetään ja suojataan?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee Tutorhousen asiakaspalveluun, markkinointiin, taloushallintoon ja johtoon kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin.

Tutorhouse voi käyttää kolmansia osapuolia ja alihankkijoita käsittelemään tietoja puolestaan esimerkiksi asiakaspalveluun liittyvissä tarkoituksissa. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Huolehdimme sopimusten avulla, että alihankkijat ja kolmannet osapuolet noudattavat samoja lakeja ja ohjeita henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kuin mekin. Alihankkijoista vain valitut henkilöt pääsevät käsittelemään henkilötietoja.

4. Luovutetaanko tietojasi EU:n ulkopuolelle?

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja siirtyy ja säilytetään tapauskohtaisesti myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, koska osa CRM- ja markkinointijärjestelmiemme pilvipalvelimista sijaitsee muualla kuin EU:n ja ETA:n alueella. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kun tietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että maa on EU-Komission tarkoittama riittävän tietosuojattu maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvallassa sijaitsevat siirronsaajat), tai siirto tapahtuu EU-Komission julkaisemia vakiosopimuslausekkeita hyödyntäen. Varmistamme, että mahdollinen tiedonsiirto tapahtuu lain edellyttämin perustein ja riittävällä suojalla. Käyttämämme asiakas- ja markkinointirekisteri HubSpot on USA:n Privacy Shield-listalla.

5. Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säädökset niin edellyttävät.

Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.  (evästeet, potentiaaliset asiakkaat, olemassa olevat asiakkaat ja sekä asiakkuuteen liittyvät oppilastiedot, avoimen työhakemuksen jättäneet, työntekijät ja päättyneet työsuhteet).

Lisäksi edellä todetusta huolimatta voimme käsitellä tietoa tunnistamattomana muun muassa analysointi-, ja tilastointitarkoituksiin sekä liiketoimintamme, tuotteidemme ja palvelujen kehittämiseksi.

6. Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Oikeus pyytää pääsyä tietoihin& tarkistusoikeus

Sinulla on oikeus tutustua halussamme oleviin henkilötietoihisi. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus pyytää tietojesi poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos henkilötietojesi käsittely ei enää ole tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai jos henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi, eikä henkilötietojesi käsittelylle ole muuta perustetta. Huomaathan, että jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen esimerkiksi tekemäsi opetustilauksen toimittamiseksi tai antamasi suoramarkkinointikiellon noudattamiseksi, emme voi poistaa tietojasi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@tutorhouse.fi Lisäksi voit milloin tahansa peruuttaa suoramarkkinoinnin jokaisesta lähettämästämme markkinointikirjeestä löytyvästä linkistä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tiedot voidaan siirtää meiltä myös toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista. 

7. Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@tutorhouse.fi. Vastaamme sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi.

Ennen luovutusta, tietojen poistamista tai muuta toimenpidettä henkilön henkilöllisyys vielä tarvittaessa tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valituksia käsittelee Tietosuojavaltuutetun toimisto: www.tietosuoja.fi.

8. Evästeet

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Eväste lähettää verkkosivun ylläpitäjälle tietoja myös vierailijan vieraillessa uudelleen sivustolla.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä viestiemme ja markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Mikäli jätät meille yhteystietosi (esim. sähköpostiosoitteesi), evästeet yksilöivät meille sinun kiinnostuksesi kohteet verkkosivultamme.

Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön valintaikkunasta, joka tulee hänelle näkyviin ensimmäisen sivustovierailun yhteydessä.

Lisätietoja evästeistä annetaan täällä.

9. Mihin voit ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Voit kääntyä tietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä rekisterinpitäjän edustajan puoleen.

Rekisteistä vastaava henkilö

Krista Honkimäki
Puh: +358 50 3615146
email: krista.honkimaki@tutorhouse.fi 

Rekisterinpitäjä

Tutorhouse Oy
Y-tunnus: 2293903-5
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki
Puh. 020 7959580

email: privacy@tutorhouse.fi

10 Tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojaseloste on julkaistu 24.5.2018 ja sitä on päivitetty viimeksi 3.12.2021.

Tutorhouse kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös muutokset soveltuvassa lainsäädännössä tai sen tulkinnoissa voivat aiheuttaa muutoksia tietosuojaselosteessamme. Muutokset julkaistaan tällä verkkosivulla.