Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Raahen lukio turvaa opiskelijoiden ainevalinnat Digiluokan avulla

11.01.2023  |  Rehtori, Opintotarjotin

Raahen lukio

Raahen lukio on käyttänyt Tutorhousen Digiluokkaa apuna opetuksen järjestämisessä jo viisi vuotta. Rehtorin mukaan siitä on ollut hyötyä lukiolaisille, kaksoistutkinnon suorittajille kuin myös lukion opettajille.

"Nykyään lukiossa tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja. Siinä Digiluokka on ollut mainio yhteistyökumppani", sanoo Raahen lukion rehtori Heikki Peltoniemi.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa Raahen lukiossa on noin 350 opiskelijaa. Heistä valtaosa haluaa opiskella aineita, joista on eniten hyötyä todistusvalinnan pisteytyksissä. Tämän seurauksena vieraiden kielten ja joidenkin reaaliaineiden suosio on romahtanut eikä niiden opetusryhmiä saada toteutumaan lukion omin voimin.

Haaste on yleinen Suomen lukioissa. Raahessa se on ratkaistu käyttämällä Digiluokkaa. Jos esimerkiksi venäjän, ranskan ja katsomusaineiden ryhmät eivät ole toteutuneet omassa lukiossa, nuoret ovat opiskelleet näitä aineita Digiluokan online-opetuksessa. Peltoniemi kertoo, että hän on turvannut ainevalintojen toteutumisen näin jo viiden vuoden ajan.

 

Digiluokan online-opintojaksot jouduttavat kaksoistutkinnon valmistumista

Digiluokan online-opetuksesta on ollut hyötyä myös kaksoistutkinnon suorittajille. Heitä on Raahen lukiossa noin 40. 

Peltoniemen mukaan ammatti- ja lukio-opintojen yhdistäminen on "tiukka paketti" ja kaksoistutkintoa suorittavien valmistuminen voi helposti venähtää neljään vuoteen.

Rehtori kertoo, että Digiluokan opintotarjonnan hyödyntäminen on lyhentänyt valmistumisaikaa. Kun opintojaksojen suorittamista ei ole tarvinnut odotella tai siirtää myöhemmäksi, ovat nuoret saaneet kaksoistutkinnon valmiiksi kolmessa vuodessa. Opiskelijat ovat opiskelleet tarvitsemansa kokonaisuudet vaihtojaksojen aikana.

 

Ei turhaa byrokratiaa

Digiluokan tuoma joustavuus on auttanut myös lukion opettajia.

"Lukiossa työskentely on opettajille kuormittavaa. Jos opettaja on kokenut, että lukujärjestys on liian täynnä, olen keskustellut hänen kanssaan siitä, että järjestetäänkö jokin kurssi Digiluokan kautta. Se helpottaa opettajan työtaakkaa", Peltoniemi kertoo.

Rehtori on tyytyväinen Digiluokan toimintaan ja erityiskiitosta hän antaa palvelun helppokäyttöisyydelle. "Siihen ei liity turhaa byrokratiaa", hän toteaa. Lukio vain ilmoittaa opiskelijat opintojaksoille, minkä jälkeen Digiluokka hoitaa opiskelijoiden ohjeistuksen, opetuksen ja arvioinnit.

Tutustu Digiluokan tarjontaan

 

Rehtorin työssä riittää haasteita - lue kooste tyypillisestä työpäivästä

Näin Heikki Peltoniemi kuvailee työpäivänsä käänteitä muuttuvan koulumaailman pyörteissä:

Klo 07.15 tekstiviesti opettajalta: Minulla on koronan oireita, soitan kun testitulos varmistuu.

Klo 08.00 sähköposti osoitteesta ylioppilastutkinto.fi: Lokakuun lopussa julkaistu Abitti on käynnistynyt huonosti laitteissa, joissa on AMD-piirivalmistajan näytönohjain. Tänään julkaistu Abitti-versio ABITTI22451 sisältää juuri tähän näytönohjaimeen liittyvän korjauksen. Vastaavan korjauksen sisältävä palvelinversio on SERVER2245K. Kysyn AT-vastaavalta, mitä tämä tarkoittaa selkosuomella.

Klo 08.15 puhelu: Koronatestin tulos oli positiivinen, opintojaksoille FY0102, KE04, MAA040506, MAB05 pitäisi saada sijainen. Apulaisrehtori aloittaa sijaisen etsimisen, vaikka tiedossa on, että matemaattisten aineiden opettajista on huutava pula.

Klo 8.30 – 9.00 tilannekatsaus opinto-ohjaajan luona ennen jakson vaihtumista: Opiskelijat ovat muuttaneet opintosuunnitelmiaan. Venäjän kielen ryhmässä on jäljellä kaksi opiskelijaa ja opintojaksot VEB33:sta eteenpäin pitäisi silti jotenkin mahdollistaa. Sovitaan, että opinto-ohjaaja keskustelee opiskelijoiden kanssa online-opetuksen mahdollisuudesta.

Klo 9.15 – 11.00 toisen asteen rehtoritapaaminen: KT-opiskelijoiden vaihtojaksojärjestelmän tilannekatsaus. Jotta ylioppilastutkinto voidaan suorittaa myös ammatillisella puolella kolmen vuoden tavoiteaikataulussa, tarvitaan lukiojaksojen lisäksi jonkin verran ammatillisiin jaksoihin sijoittuvaa lukio-opetusta. Tämä tulisi toteuttaa online-opetuksena klo 16-18 välisenä aikana. Tiedossa on, että lukion opettajien jaksaminen on koetuksella viime vuosien nopealla aikataululla toteutettujen uudistusten jälkeen, joten lisäopetusta ei ole helppoa järjestää varsinkaan iltaisin.

Klo 11.00 - 11-30 lounas. Samalla keskustellaan tulevan jatko-opintoesittelypäivän järjestelyistä.

Klo 11.50 Wilma-viestiin vastaaminen: Opiskelija tiedustelee, miten anotaan väliaikainen oppivelvollisuuden keskeyttäminen ja voiko opiskella etänä Espanjasta käsin. Ohjeistan kysyjää tutustumaan Aurinkorannan suomalaisen koulun opintotarjontaan ja opiskelijaksi hakeutumiseen.

Klo 12-13 opiskelijahuoltoryhmän/yksilöllisen asiantuntijaryhmän kokous: Motivoituneella, tavoitteellisella opiskelijalla ongelmia jaksamisen kanssa. Koulupsykologi suosittaa "hybridimallia", missä opiskelija voisi suorittaa osan opinnoista itsenäisesti kotoa käsin, mutta siten että opettajat tukevat opintoja. Keskustellaan hybridiopetuksessa esille tulleista ongelmista ja päädytään ratkaisuun, missä ko. opiskelijalle etsitään "tutor-opettaja" opintojen tukemiseksi.

Klo 13.30 – 14.30 kehityskeskustelu: Keskustellaan mm. digitaalisen materiaalin käyttöön liittyvistä ongelmista. Kustantajien lisenssikäytänteet ovat moninaiset ja oppimisympäristöt eivät aina toimi suunnitellulla tavalla. Sovitaan, että varsinkin valtakunnallisissa valinnaisissa opintojaksoissa voidaan tarvittaessa palata printtimateriaaliin.

Klo 14.50 – 16.00 saapuneisiin sähköposteihin vastaaminen.

Klo 16.05 WhatsApp-viesti apulaisrehtorilta: Koronaan sairastuneen opettajan tunnit saatiin järjestettyä osin koulun omin voimin ja yhdelle opintojaksolle löytyi opettaja, joka opettaa lukujärjestyksen mukaisesti etänä.

Klo 16.15 Kotiin räntäsateessa pyörällä. Mieleen tulee lukiolaki: Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.

Sana rehtori on peräisin latinan sanasta rector, joka on tekijämuoto verbistä regere, hallita. Pitäisiköhän tehtävän nimike muuttaa selviytyjäksi? Se viittaa enemmän tehtävän todelliseen luonteeseen muuttuneessa koulumaailmassa.

Klo 17.00 – 17.30 Ulkoilua labradorinnoutajan kanssa. Viljo lukee kavereiden postaukset kirkon kiviaidasta. On kaikki niin kuin ennenkin.

 

Tutustu Digiluokan tarjontaan