Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Kuopion keskustalukiot löysivät Digiluokasta pätevät sijaiset reaaliaineisiin

13.10.2022  |  Rehtori, Opettajapalvelut, Sijaisuudet

Kuopion lyseo ja Digiluokka (2)

Kuopion Lyseon lukio ja taidelukio Lumit saivat psykologian ja filosofian sijaiset Digiluokan opettajapalvelun kautta. Virka-apulaisrehtori Päivi Kiisken mukaan kokemus oli heille yllättävän positiivinen.

Tutorhousen Digiluokan opettajapalvelua on tarjottu vuoden 2022 alusta lähtien. Tähän mennessä palvelua ovat käyttäneet pienten kuntien lukiot, kuten Vääksyn Yhteiskoulu ja Parikkalan lukio, joiden on ollut vaikea löytää päteviä sijaisia.

Tosin isommatkaan lukiot eivät ole välttyneet sijaispulmalta. Syyslukukauden alussa Kuopion Lyseon lukio ja taidelukio Lumit turvautuivat Digiluokkaan saadakseen pätevät opettajat kaikille opintojaksoille. Kahdessa keskustalukiossa on yhteensä noin 1100 opiskelijaa.

"Meillä oli pitkiä sijaisuuksia, joihin oli vaikea saada opettajaa. Tai oli jo sovittu sijaisjärjestelystä, mutta kesällä viime tingassa tulikin tieto, että sijainen oli saanut muualta vakinaisen paikan", kertoo virka-apulaisrehtori Päivi Kiiski Lyseon lukiosta.

 

Opettajapalvelu oli nopea ja toimiva ratkaisu

Tutorhousen Digiluokka järjesti sijaiset kolmelle filosofian opintojaksolle Lumitiin ja neljälle psykologian opintojaksolle Lyseon lukioon.

Kiiski kertoo, että pätevät aineenopettajat löytyivät viikon sisällä. Hänen vastuulleen jäi alussa vain aikataulujen järjesteleminen ja opiskelijoille tiedottaminen.

"Sain Digiluokasta selkeät ohjeet, joita välitin opiskelijoille. Vähän leikkaa-liimaa-toimintoa se vaati. Kun tieto oli kulkeutunut opiskelijoille, ei minulle sen kummempaa."

 

Kiiski kokee, ettei Digiluokan palvelu tuottanut hänelle lisätyötä myöskään periodin aikana. Yksi opiskelija kysyi päättöviikon järjestelyistä, mutta muuten kaikki sujui virka-apulaisrehtorin mukaan "niin kuin lähimeiningilläkin."

 

 

Opiskelijoilta hyvää palautetta online-opetuksesta

Kiiski sanoo, että koronavuosien erityisjärjestelyjen jälkeen he pyrkivät tarjoamaan opiskelijoilleen ensisijaisesti lähiopetusta. Kuitenkin Digiluokan online-opetuksessa vuorovaikutteisuus ja opetuksen laatu vaikuttavat hänen mielestään hyviltä.

"Sain Digiluokan kautta yhden opettajan saamaa palautetta kolmelta eri kurssilta. Kivaa oli kuulla, että opiskelijat olivat mielestään oppineet ja että opetusmenetelmät etätunneilla olivat olleet mielekkäitä ja opettavaisia."

Antamassaan palautteessa lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat kokivat, että toteutus oli parempi kuin korona-aikana peruskoulussa. Kiisken mukaan Digiluokka oli heidän opiskelijoilleen "yllättävän positiivinen" kokemus. Hän uskoo siitä olevan hyötyä myös tulevaisuuden opinnoissa ja työelämässä, joissa tulee osata etämenetelmien hyödyntämistä.

Hyvien kokemusten jälkeen yhteistyötä oli helppo jatkaa. Lyseon lukio tarvitsi toisessa periodissa ruotsin sijaisen viikoksi, mikä järjestyi Digiluokan kautta.

 

Tarvetta päteville sijaisille? Tutustu Tutorhousen Digiluokan opettajapalveluun.

Tutustu opettajapalveluun