Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Lukion ykkösen lukio-suomi sanakirja

01.09.2022  |  Lukio

Lukio-suomi-sanakirja

Lukion alussa tulee roppakaupalla uutta tietoa ja opiskeluun liittyviä termejä. Suomensimme niistä yleisimmät, jotta pääsisit paremmin sisään lukion käytäntöihin.

Ota yhteyttä


Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Tehdään opon kanssa ja se sisältää

  • lukion alussa tehtävän opiskelusuunnitelman, jossa huomioidaan muun muassa mitä opintojaksoja valitset, missä tahdissa suoritat lukion, onko tarvetta erityisopetukselle ja millainen osaamispohja sinulla on entuudestaan
  • ylioppilastutkintosuunnitelman, joka tehdään lukion aikana, kun tavoitteesi ja tulevaisuudensuunnitelmasi alkavat hahmottua – sisältää mitä aineita kirjoitat ja milloin
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelman, jota tehtäessä sinua autetaan hahmottamaan omia vahvuuksiasi ja sopivia jatko-opintomahdollisuuksia.

 

 

Kielen oppimäärän vaihtaminen

 

Jos vaihdat vieraassa kielessä pitkästä oppimäärästä lyhyempään, tekemäsi opinnot hyväksiluetaan siinä määrin kuin pitkän ja lyhyen oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan.

 

Samalla pitkän oppimäärän arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen oppimäärän arvosanoiksi. Halutessasi sinulla on mahdollisuus antaa lisänäyttöjä, joiden perusteella voit saada korkeamman arvosanan.

 

 

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Jos olet valinnut pitkän matematiikan, voit vaihtaa kesken opintojen lyhyeen matematiikkaan. Juttele ensin oposi kanssa selvittäksesi vaikuttaako vaihtaminen jatko-opiskelumahdollisuuksiisi.

Lue lisää: Pitkä vai lyhyt matematiikka? Ota huomioon nämä 5 asiaa!

 

Moduuli

Moduuli tarkoittaa 1-3 opintopisteen laajuista kokonaisuutta tietystä oppiaineesta. Esimerkiksi äidinkielessä on moduuli nimeltään ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen. Moduuleja on sekä pakollisia että valinnaisia, ja ne ovat ikään kuin rakennuspalikoita, joista koostetaan opintojaksoja.

 

Oikeus erityisopetukseen

Tiesithän, että lain mukaan jokaisella lukiolaisella on oikeus erityisopetukseen? Sinulla ei tarvitse olla diagnosoitua oppimisvaikeutta vaan voit saada apua esimerkiksi opintojen suunnitteluun ja niissä etenemiseen. Jos jokin aine tuottaa liikaa päänvaivaa, älä jää yksin!

Lataa maksuton opiskelutekniikkaopas, jonka avulla oppiminen sujuu helpommin!

 

 

Opintojakso

Aiemmin lukiossa puhuttiin kursseista, nyt käytössä on termi opintojakso. Se koostuu 1-3 opintopisteen laajuisista moduuleista. Opintojaksosta riippuen moduulit ovat joko yhdestä tai useammasta oppiaineesta. Jokainen lukio päättää itse, millaisia opintojaksoja se kokoaa valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista moduuleista.

 

Opintojakson arvosanan korottaminen

Jos olet suorittanut opintojakson hyväksytysti, voit kokeilla korottaa arvosanaasi kerran. Uusintakoe järjestetään kerran syksyllä ja kerran keväällä.

Lue lisää: 5 parasta kertaustekniikkaa

 

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Muista ilmoittautua opintojaksoille viimeistään viikkoa ennen niiden alkua! Jos haluatkin muuttaa valintojasi jälkikäteen, ole yhteydessä opoon.

 

Opintojakson suorittaminen

Opinnot suoritetaan osallistumalla opetukseen sekä tekemällä annetut tehtävät ja kokeet. Opintojaksoa ei arvioida, jos sinulla on liikaa aiheettomia poissaoloja.

Lue lisää: Miten tehdä hyvät muistiinpanot?

 

Opintojakson uusiminen

Hylätyn opintojakson voi suorittaa uusintakokeessa kerran. Jos et pääse läpi uusintakokeesta, sinun täytyy käydä opintojakso uudelleen osallistumalla tunneille ja tekemällä vaaditut näyttötehtävät.

 

Opintojen arviointi

Arviointi tehdään opintojaksoittain. Jos opintojakso koostuu useammasta oppiaineesta, niistä jokaisesta annetaan omat arvosanat. Oppiaineen päättöarvosana on keskiarvo pakollisten ja valinnaisten opintojesi arvosanoista. Sen laskemisessa tehdään painotuksia opintopisteiden perusteella.

Lue lisää: Muistilista reaaliaineiden tehokkaaseen opiskeluun

 

Opintopiste

Lukio-opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä. Sinun tulee suorittaa vähintään 150 opintopistettä lukion aikana, jotta voit valmistua. (Suoritustahti riippuu sinusta: suurin osa valmistuu lukiosta kolmessa vuodessa, mutta opinnot voi suorittaa myös kahdessa tai neljässä vuodessa.) Yksi opintopiste vastaa 19 x 45 min oppituntia tai 11,4 x 75 min oppituntia.

 

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Voit suorittaa opintoja myös muissa oppilaitoksissa tai verkkokursseina. Ne hyväksytään ja rekisteröidään osaksi suorittamiasi oppimääriä omassa lukiossasi.

Tutustu Digiluokan lukio-opintoihin

 

Päättöviikko

Tunnetaan myös nimellä arviointiviikko, koontiviikko tai koeviikko. Se järjestetään jokaisen periodin päätteeksi ja sen aikana suoritat opintojakson kokeen tai muun näyttötehtävän.

 

Suoritusjärjestys

Eri aineiden opinnot suoritetaan yleensä opintojaksojen numerojärjestyksessä. Siitä voi poiketa, jos asiasta sopii erikseen aineenopettajan kanssa.

 

Jos kaipaat apua lukio-opiskeluun, tutustu Tutorhousen yksityisopetukseen ja kertauskursseihin! Kursseilla on enintään 10 opiskelijaa, joten saat helposti apua kokeneilta opettajiltamme. 

Tutustu lisäopetukseen

Lähteet: Tutorhousen opinto-ohjaajat, lukion opetussuunnitelma 2021 ja Opetushallitus.