Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa

Yhtiö

Tutorhouse Oy on vuonna 2010 toimintansa aloittanut suomalainen yritys, jonka taustalla on opetusalan ammattilaisia. Tältä sivulta löydät tiedot

Tutorhousen toimisto

Krista Honkimäki

Toimitusjohtaja

Kauppatieteiden maisteri
050 361 5146

 
Krista Honkimäki toimii Tutorhousen toimitusjohtajana. Krista vastaa myös Sanoma Pro:lla  leikillisen oppimisen liiketoiminnasta (Oppi&Ilo).
Riikka

Riikka Ruokoaho

Palvelupäällikkö

Kasvatustieteen maisteri
050 382 9920
riikka.ruokoaho@tutorhouse.fi 

Riikka Ruokoaho vastaa Tutorhousella tutoroinnin palvelutuotteiden kehityksestä ja laadusta sekä toimii asiakaspalvelutiimin vetäjänä.

Riikka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Tytti Pukki

Tytti Pukki

Palveluasiantuntija

Kasvatustieteen maisteri
040 042 3399
tytti.pukki@tutorhouse.fi 

Tytti Pukki koordinoi Tutorhousen Digiluokan opetuspalveluja ja vastaa Digiluokan asiakaspalvelusta. Lisäksi Tyttiin voi olla yhteydessä Tutorhousen tutoroinnin yksityis- ja pienryhmäopetukseen liittyen.

Tytti on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Turun yliopistosta. Sivuaineinaan Tytti opiskeli erityispedagogiikkaa ja opettajan pedagogiset opinnot sekä monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden.

Jukka Oksa

Jukka Oksa

Palvelupäällikkö

Filosofian maisteri
040 090 9055
jukka.oksa@tutorhouse.fi 

Jukka Oksa toimii Tutorhousen lukioille suunnatun Digiluokka-opetuspalvelun palvelupäällikkönä.

Jukka on peruskoulutukseltaan matematiikan opettaja, joka on ehtinyt toimia opettajuuden jälkeen rehtorina sekä sivistystoimenjohtajana ennen Tutorhousen palvelukseen siirtymistä.

Tutorhousen hallitus

 

Teemu Lehtonen

Tutorhousen hallituksen puheenjohtaja
Head of House, Sanoma Pro Oy / Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sanoma Learning Nordic
Valtiotieteen maisteri

Teemu työskentelee Sanoma Pro Oy:ssa Head of House -roolissa ja hän toimii myös Sanoma Learningin Nordic-alueen liiketoiminnan kehitysjohtajana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri Helsingin Yliopistosta. Ennen Sanoma Pro:ta Teemu työskenteli pitkään MTV Mediassa digitaalisten palveluiden ja liiketoiminnan kehitystehtävissä.

 

Pekka Impiö

Tutorhousen hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja, FMA Creations Oy ja Yhteinen Perintö Oy & Museoliitto-konserni
Fil.maist., MBA
 

Pekka on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi (historia, kansainvälinen politiikka ja kansantaloustiede) ja Helsingin kauppakorkeakoulusta MBA:ksi.

Pekka on aiemmin toiminut Tutorhouse Oy:n toimitusjohtajana ja liikkeenjohdon konsulttina Eera Finland Oy:ssä, toimitusjohtajana Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:ssä sekä asiantuntija- ja päällikkötehtävissä Keskuskauppakamarissa. Opiskeluaikoinaan hän toimi opettajana pk-seudun yläkouluissa ja lukioissa opiskelun ohessa.

 

Krista Honkimäki

Tutorhousen hallituksen jäsen
Liiketoimintapäällikkö, Oppi&ilo, Sanoma Pro Oy
Kauppatieteiden maisteri
 

Krista vastaa Oppi&ilo-kuluttajaliiketoiminnasta Sanoma Pro Oy:ssa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri Helsingin Kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto yliopisto). Kristalla on yli 10 vuoden kokemus markkinoinnista, strategiatyöstä ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Ennen Sanoma Prota Krista työskenteli mm. Nissan Nordic-organisaatiossa sekä strategiatyön vetäjänä että sähköautoliiketoiminnan liiketoimintavastaavana, joten kokemusta hänelle on kertynyt uuden markkinasegmentin valmistelusta, tuotteen kysynnän luomisesta ja kasvun johtamisesta.

Tutorhousen advisory board

 

Heikki Hirvonen

Tutorhousen Advisory Boardin jäsen
Rehtori, Vantaan Kansainvälinen koulu, Vantaa
FM

Heikki on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi ja matematiikan ja fysiikan opettajaksi. Heikki toimii rehtorina Koivukylän yläkoulussa Vantaalla.

Heikillä on lähes 20 vuoden kokemus opettajana ja rehtorina toimimisesta pääkaupunkiseudun peruskouluissa ja lukioissa.

 

Harri Jaskari

Tutorhousen Advisory Boardin jäsen
Yhteiskuntasuhdevastaava, Skoda Transtech Oy, Yrittäjä, CasaPromotion Oy

Hallintotieteiden lisensiaatti

Harri on valmistunut Tampereen yliopistosta hallintotieteiden lisensiaatiksi.

Harri vastaan Skoda Transtech Oy:n yhteiskuntasuhteista ja Exote Oy:ssä myynnistä ja markkinoinnista yrityksensä CasaPromotion Oy:n kautta. Alkuvaiheen yrityksiä yrityksiä Harri auttaa Start Up Lions Oy:n hallituksen jäsenenä.

Harri on toiminut kansanedustajana 12 vuotta vuosina 2007-2019 (ja vuosina 2015-2019 talousvaliokunnan varapuheenjohtaja). Ennen kansanedustajakausiaan Harri toimi Kokoomuksen puoluesihteerinä ja sisäasiainministerin erityisavustajana.

Elinkeinoelämän puolella Harri on toiminut Tampereen Kauppakamarin toimitusjohtajana ja EK:n edeltäjän TT:n teollisuusasiamiehenä. Tutkijana Harri on ollut sekä Tampereen yliopistossa että University Of Edinburghissa Skotlannissa.  Tutkimusaiheet ovat liittyneet yritysten kasvuun ja innovaatiopolitiikkaan.

 

Tuomo Lähdeniemi

Tutorhousen Advisory Boardin jäsen
Varatoimitusjohtaja, Fountain Park Oy
Kasvatustieteen maisteri

Tuomo on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan kasvatustiede ja sivuaineinaan psykologia ja tiedotusoppi.

Pedagogisessa kehittämisessä Tuomo on erikoistunut erityisesti koulujen ja yritysten yhteistyöhön toimittuaan 12 vuotta Taloudellisessa Tiedotustoimistossa. Tässä työssä hän koulutti opettajia, opettajien kouluttajia ja yritysten nuorisoasioista vastaavia asiantuntijoita sekä tuotti oppimateriaaleja.

Nykyisin Tuomo toimii varatoimitusjohtajana Fountain Park Oy:ssä.

 

Vesa Vihervä

Tutorhousen Advisory Boardin jäsen
Rehtori, Mäkelänrinteen lukio, Helsinki
FM

Vesa on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi ja aineenopettajaksi.

Vesa on toiminut ennen rehtorin toimeaan noin 15 vuotta opettajana pääkaupunkiseudun peruskouluissa ja lukiossa. Opettajan työn lisäksi Vesa on Ylioppilastutkintolautakunnan sensorina historiassa ja yhteiskuntaopissa. Lisäksi Vesa toimii parhaillaan yhtenä yläkoulun yhteiskuntaopin sekä lukion historian ja yhteiskuntatiedon oppikirjojen tekijänä Kustannusosakeyhtiö Otavassa.