Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Puuttuuko näkökulma, unohtuivatko aineistot? Vältä nämä yleiset virheet kirjoitustaidon vastauksessa

14.09.2022  |  Lukio, Ylioppilaskirjoitukset

Äidinkieli blogi

Äidinkielen opettajamme Juha-Matti Tammela kertoo, miten vältät yleisimmät virheet kirjoitustaidon yo-kokeessa. Näiden vinkkien avulla nostat vastauksesi tasoa yo-kirjoituksissa!

 

Selkeä näkökulma puuttuu

Näkökulma kannattaa valita sen perusteella, mistä sinulla on entuudestaan hyvin tietoa. Jos esimerkiksi harrastat elokuvien katsomista tai olet perehtynyt psykologiaan, voit mahdollisesti käsitellä annettua aihetta siitä näkökulmasta. Tämä on helppo keino tuoda tekstiin aineistojen ulkopuolista tietämystä ja erottua edukseen. Samalla tuot tekstiisi omaäänisyyttä. 

 

Näkökulma on, mutta se unohtuu tekstin edetessä

Monilla unohtuu helposti, että näkökulman tulisi näkyä otsikossa ja kaikissa kappaleissa. Kun olet saanut yhden kappaleen valmiiksi, pysähdy ja mieti, oletko pohtinut siinä aihetta valitsemastasi näkökulmasta. Jos et ole, jatka kappaletta vielä ainakin yhdellä virkkeellä, jossa nostat näkökulmasi (esimerkiksi psykologia tai elokuvat) esiin.

 

Aineistojen käyttö jää pintapuoliseksi

Kirjoitustaidon yo-kokeessa tulee käyttää vähintään kahta aineistoa, mikä on itsessään hyvä määrä. Jos käytät useampaa kuin kahta, on vaarana, että käsittely jää pintapuoliseksi tai rakenne hajoaa.

Jos 6000 merkin tuottaminen tuntuu ylivoimaiselta, voi kolmannesta aineistosta olla apua. Huomioi kolmaskin aineisto jo suunnitteluvaiheessa eikä niin, että tuot sen mukaan vasta tekstin lopussa. Valitsemiasi aineistoja on tarkoitus kuljettaa mukana läpi koko vastauksen.

Olen itse antanut ohjeen, että aloitus ja lopetus ovat ainoat kappaleet, joissa ei tarvitse aineistoviittauksia. Tarkoitus kuitenkin on, että aineistoja käsiteltäisiin saman kappaleen sisällä. Ikään kuin olisi aina keskustelussa kolme eri tahoa: aineisto 1, aineisto 2 ja sinä itse",

ohjeistaa Tutorhousen äidinkielen opettaja Juha-Matti Tammela.

Yksityisopetuksesta apua, varaa kokeilukerta!

 

Käytät pelkästään suoria lainauksia

Kun viittaat aineistoihin, on paras tapa kertoa niistä omin sanoin. Se kertoo tekstin lukijalle, miten olet ymmärtänyt lukemasi.

Hyvä muistisääntö on, että kirjoitat lukijalle, joka ei ole nähnyt aineistoja eikä tunne niitä. Oletko luonut aineistoista hyvän kokonaiskuvan, vai oletko jättänyt niistä jotain olennaista kertomatta?

 

Otsikko on liian lyhyt

Kirjoitustaidon vastauksessa sinun tulee keksiä otsikko itse. Hyvässä otsikossa käy ilmi

  • aihe
  • mielipide tai se, että teksti on pohdiskeleva
  • näkökulma.

Älä käytä otsikossa vain yhtä sanaa vaan ole informatiivinen ja keksi pidempi otsikko. Esimerkiksi jos aiheenasi on "kieli osana identiteettiä", kuten kevään 2022 kirjoitustaidon kokeen yksi aihevaihtoehto, onnistunut otsikko voisi olla "Sukupuolen sanoittamisen vaikeus ja vaikutukset". Se kertoo, että identiteettiä tarkastellaan sukupuolen näkökulmasta ja siitä, miten kieli siihen liittyy. Alkusoinnut tekevät otsikosta myös sujuvan.

Ota yhteyttä


Tekstin viimeistely ja kielenhuolto jäävät tekemättä

"Oikeakielisyys ja kielenhuolto ovat tavattoman tärkeitä kirjoitustaidon vastauksessa. Sama sisältö voi olla 30 tai 40 pisteen vastauksessa, mutta ratkaisevaa on se, miten hyvää kieli on ja millainen tekstin rakenne on", kertoo Tammela.

Hän neuvoo tarkistamaan, että

  • virkerakenteet, yhdyssanat, relatiivipronominit ja isot alkukirjaimet ovat kunnossa
  • jokaisessa lauseessa on predikaatti eli persoonamuotoinen verbi
  • sivulauseita ei ole yksin ilman päälausetta
  • kappaleet ovat keskenään suurin piirtein samanpituisia.

"Ihan pari tuntia voi käyttää pelkästään suunnitteluun. Kun on hyvin suunniteltu teksti, kirjoittamiseen menee pari-kolme tuntia ja jää vielä tunti hiomista varten. Koko rahan edestä kannattaa istua siellä!" äidinkielen opettaja kehottaa.

 

Paranna tasoasi ja kehity kirjoittajana Tutorhousen äidinkielen abikursseilla! Saat yksilöllistä ohjausta enintään 10 opiskelijan pienryhmissä ja varmistat hyvät yo-arvosanat.

Tutustu abikursseihin

Tutustu myös yksilöabikurssiin