Tutorhouse maksuton opetustarpeen kartoitus
« takaisin blogin etusivulle

Lukion opiskelutekniikka kuntoon - iloa oppimiseen!

14.08.2013  |  Opiskelutekniikka, Lukio, Opettajilta

A pile of books on the table.Opiskelijat lukiossa ovat välillä hämmästyneitä kun väitän, että eri oppiaineita täytyy opiskella eri tavoin, jotta oppiminen tehostuu ja helpottuu käyttämällä oikeita opiskelutekniikoita.


Milloin opiskelutekniikoita kannattaa harjoitella? Yläkoulun alkaessa eli 7.luokan alussa on hyvä ajankohta. Lisäksi 9.luokan alussa sekä erityisesti lukion alkuvaiheessa kannattaa pysähtyä miettimään omia oppimistaitojaan. Ylioppilaskokeisiin valmistautuminen on paljon helpompaa, jos on lukion aikana löytänyt itselleen sopivat oppimistekniikat.

Lukion alkaessa moni opiskelija jatkaa opiskeluaan samalla tyylillä kuin perusopetuksen aikana. Perusopetuksen ja lukion välillä on kuitenkin paljon eroa ja entiset menetelmät eivät välttämättä tuota samanlaisia tuloksia kuin aikaisemmin. Nuori ja hänen huoltajansa saattavatkin olla ihmeissään laskevista numeroista ja hiipuvasta motivaatiosta. Opiskelutekniikan parantaminen on tässä vaiheessa järkevä tavoite.

Opintomenestys paranee määrätietoisella työllä


Vieraita kieliä, niin sanottuja lukuaineita ja matematiikkaa kannattaa kaikkia opiskella eri tavoin. Kielten oppimisessa voi miettiä millä tavoin oppii parhaiten sanastoa, miten muistaa kielioppisääntöjä ja soveltaa niitä kirjoitelmissa sekä miten kehittää luetun ja kuullun ymmärtämistä. Joillakin osa-alueilla on vahvuuksia ja joitain alueita taas täytyy parantaa. Opiskelijalle on varmasti helpottavaa, ettei kaikkea tarvitse parantaa kerralla vaan voi hissukseen kehittää niitä alueita, joissa tuntee olevansa heikoimmillaan.

Lukuaineissa oleellista on säännöllinen työ ja itselle sopivan lukutekniikan käyttö. Läheskään kaikki lukiolaiset eivät osaa oppia lukemalla. Perusopetuksessa oppiminen on saattanut olla helppoa ja kokeisiin valmistautuminen on onnistunut tunnilla kuuntelemalla ja tekemällä vaaditut tehtävät. Varsinaista kirjaa ei ole tarvinnut lukea, ja miksipä sitä kannattaisi lukea, kun ei siihen yleensä saa edes tehdä alleviivauksia!

Hyvään lukutekniikkaan sisältyy kyky keskittyä lukemiseen, tehdä alleviivauksia, löytää tekstistä keskeiset asiat, hahmottaa kokonaisuuksia, ymmärtää lukemansa ja vaikkapa tehdä ajatuskarttoja. Kuinka moni lukiolainen osaa nämä lukion alkaessa?

Laske ahkerasti - arvosanat paremmaksi


Matematiikan opiskelu vaatii säännöllistä harjoittelua ja runsasta laskemista, mikä tuottaa parhaat tulokset. Tällöin opiskelua täytyy osata suunnitella ja ohjata omaa oppimista. Myös kokonaisuuksien ymmärtäminen, matematiikan kielen avaaminen puhumalla sekä erilaiset muistitekniikat auttavat nuorta selviytymään lukion matematiikasta. Matematiikan sanallisten tehtävien avaamistakin kannattaa harjoitella.

Hyviin ja tehokkaisiin tapoihin oppia liittyy myös motivaation kehittäminen, myönteinen ajattelu ja oman oppimistyylin tunnistaminen.  Ne ovat yhtä tärkeitä kuin eri oppiaineissa käytettävä opiskelutekniikka. Opettamalla nuorta oppimaan annetaan hänelle työkaluja tulevaisuuteen, tarjotaan oma oppimisen ”työkalupakki”. Lisäksi itselle sopivat opiskelutekniikat säästävät aikaa, ja tällöin nuori ehtii harrastaa ja tavata ystäviä koulun ulkopuolella.
 

Anne Hällfors
Erityisopettaja
TutorHouse

Lataa ilmainen opiskelutekniikkaopas!