Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Kiusaako lukihäiriö lastasi? 4 vinkkiä lukutaidon tukemiseen

21.03.2017  |  Vanhemmille, Oppiminen ja motivaatio, Alakoulu, Yläkoulu, Oppimisvaikeudet

 

Lukihäiriöstä johtuvat lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ovat osa monen perheen arkea, ja apuun tarvitaan erilaista opiskelutekniikkaa. Dysleksiasta kärsivälle luetun ymmärtämiseen panostaminen on erityisen tärkeää. Miten tukea peruskoululaisen lukutaitoa? 


Innosta lasta lukemaanErilaisista oppimisvaikeuksista kärsii vähintään viisi prosenttia väestöstä. Oppimisvaikeuksiin liittyvät epäilykset kannattaa vahvistaa esimerkiksi lukitestauksen avulla. Mikäli niitä ei ole diagnosoitu, lapsi voi suoriutua koulussa älykkyystasoaan heikommin.

Lukemiseen liittyviä vaikeuksia ovat esimerkiksi hankaluudet kirjaimen ja äänteen välisten yhteyksien oppimisessa sekä sanojen tunnistamisessa. Ongelmia on myös oikeinkirjoituksessa. Nämä ongelmat heijastuvat monesti myös muuhun koulumenestykseen.

Dysleksiasta kärsivälle lukeminen tuntuu haastavalta ja sujuvan lukutaidon saavuttamiseksi joutuu tekemään tavallista enemmän töitä. On kuitenkin mahdollista oppia lukemaan sujuvasti, mutta se vaatii tavallista enemmän aikaa.

Oppimisen kannalta lapsen lukutaidon kehittymisen tukeminen on erityisen tärkeää. Tämä ei koske vain lukihäiriöisiä – PISA-vertailuissa suomalaislasten lukutaito on laskussa. Sujuva lukeminen ja luetunymmärtäminen on pohja kaikelle oppimiselle koulussa. Lukilausunnon tai tukea oppimisvaikeuksiin saa myös TutorHouselta.

4 vinkkiä lukutaidon tukemiseen

1. Innosta lasta lukemaan

Lukeminen on lukihäiriöiselle lapselle hidasta ja työlästäkin. Siksi innostuksen ja kiinnostuksen säilyttäminen ja ruokkiminen on tärkeää, jotta lapsen motivaatio lukemaan opetteluun säilyisi. Jos lukeminen ei motivoi, se heikentää monesti myös muiden koulussa tarvittavien taitojen kehittymistä.

Mielenkiintoista luettavaa voi löytyä esimerkiksi lapsen harrastuksiin tai kiinnostuksen kohteisiin liittyvistä kirjoista, lehdistä ynnä muista. Kun lukutaito pikkuhiljaa paranee, lapsi pääsee tarinaan mukaan ja lukeminen automatisoituu. Tämä taas ruokkii lukuintoa. Lue lisää vinkkejä motivaation parantamiseen täältä.

2. Äännetietoisuus kehittyy leikein

Vasta lukemaan opettelevalle lukihäiriöiselle iloa voi olla erilaisista sanaleikeistä. Kurkkaa esimerkkejä LukiMat-sivuilta. Lukemisen harjoittelussa ei kannata keskittyä liiaksi yksittäisiin virheisiin, sillä lapsi saattaa alkaa lukiessaan takertua niihin. Tällöin lukeminen hidastuu ja lopullinen tavoite eli luetun ymmärtäminen voi jäädä heikoksi.

3. Lukekaa yhdessä

Aikuisen kannattaa lukea yhdessä lapsen kanssa. Hyvä tapa on lukea vuorotellen ääneen lapsen kanssa tai lisätä vuorovaikutusta lukuhetkiin.

Lukemisen yhteydessä aikuinen voi tukea lapsen luetun ymmärtämistä liittämällä tarinan tapahtumia lapsen omaan elämään. Hän voi kysyä lapselta: mitä tarinassa tapahtui ja miksi?

4. Kokeilkaa erilaisia opiskelutekniikoita

Luetun ymmärtämistä ja siten koealueen sisäistämistä voi tukea erilaisilla opiskelutekniikoilla. Harjoitelkaa lapsen iästä riippuen esimerkiksi käsitekarttojen tekemistä yhdessä, kunkin kappaleen tärkeimpien asioiden selittämistä ääneen ja omien kysymysten muodostamista tekstistä. Blogistamme löytyy myös paljon opettajiemme hyväksi toteamia opiskeluvinkkejä.  Nämä kaikki keinot auttavat käsittelemään luetun asian sisältöä.

Lähteet: Duodecim Terveyskirjasto, Heikki Lyytinen: Dysleksia (Psykologian artikkelikokoelma 2015), Lotta Uusitalo-Malmivaara: Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla. Kolme pedagogista interventiota (väitöskirja, Helsingin yliopisto 2009)

Pyydä maksuton opetustarpeen kartoitus