Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Lisäopetus näkyy arvosanoissa ja itsetunnossa – kevään asiakaskyselyn tuloksia

09.06.2022  |  Oppiminen ja motivaatio, Ajankohtaista

Asiakaskysely 2022

Lisäopetuksen tuomat hyödyt ja korkea asiakastyytyväisyys pysyivät ennallaan myös vuoden 2022 asiakaskyselymme tulosten perusteella.

Joka toukokuu lähetämme palautekyselyn perheille, jotka ovat käyttäneet Tutorhousen palveluja viimeisen 12 kuukauden aikana. Kartoitamme, mitä hyötyä yksityisopetuksesta ja pienryhmäkursseista on asiakkaillemme ollut ja miten voisimme kehittää palveluitamme jatkossa.

Tänä keväänä saimme palautteet noin 140:lta perheeltä. Suurin osa heistä oli hakenut Tutorhouselta apua joko matematiikan tai kielten opiskeluun. Oppilaat olivat tyypillisimmin olleet etäopetuksessa ja käyttäneet palveluita muutaman kuukauden ajan.

 

Kiitosta opettajien ammattitaidosta

Pyysimme asiakkaitamme arvioimaan opettajiemme ammattitaitoa ja opetuksen tuloksia asteikolla 1 (erittäin huono) – 5 (erittäin hyvä). Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaata sanallista palautetta.

Kaikki Tutorhousen opettajat ovat päteviä aineen tai erityisopettajia, joilla on pitkä kokemus joko peruskoulun tai lukion puolelta. Tämä heijastuu asiakkaidemme vastauksissa myös tänä vuonna: opettajamme saivat kokonaisarvosanaksi 4,42/5.

Asiakkaamme arvostivat erityisesti opettajiemme ammattitaitoa (4,59/5), tavoitettavuutta (4,53/5) ja palvelualttiutta (4,52/5). Myös vuorovaikutustaidot olivat oppilaiden ja huoltajien mielestä erinomaiset (4,51/5).

Matematiikan opettaja on erittäin sensitiivinen, hienovarainen, ystävällinen ja tietenkin myös ammattitaitoinen. Nuori menee tunnille mielellään ja kertoo joka kerta, että siitä oli paljon hyötyä. Vaikka vanhemmat eivät ole mukana tunneilla, nämä asiat kyllä aistii.

– Kyselyyn vastannut huoltaja

Lisäksi asiakaspalveluumme oltiin tyytyväisiä: toimiston väki sai kokonaisarvosanaksi 4,46/5.

 

Opetuksen tulokset hyviä myös etäopetuksessa

Perheet hankkivat lisäopetusta usein siksi, että oppilas saisi yksilöllistä apua, johon koulun isoissa ryhmissä ei ole mahdollisuutta. Yksityisopetuksen lisäksi oppilas voi opiskella 3-8 hengen pienryhmäkursseilla. Kun on mahdollisuus rauhassa kysyä ja saada ohjausta, osaaminen ja arvosanat paranevat.

Noin 72 % kyselyyn vastanneista kertoi, että opetuksen tulokset olivat olleet hyviä tai erittäin hyviä. Vain 7 % piti tuloksia huonoina ja vajaat 14 % tyydyttävinä.

Koronavuosien aikana kiinnostus etäopetukseen on selvästi kasvanut Tutorhousen asiakkaiden keskuudessa. Suurin osa etäopetukseen osallistuneista vastaajista oli kokenut sen hyvänä ja toimivana opiskelumuotona. Suurta eroa lähiopetuksen ja etäopetuksen tulosten välillä ei kyselyn perusteella ollut havaittavissa – Tutorhousella myös etäopetus on vuorovaikutteista ja jokainen osallistuja voidaan huomioida pienen ryhmäkoon vuoksi.

Etäopetus ylitti odotukset ja oli todella laadukasta.

– Kyselyyn vastannut huoltaja

 

Top 3 hyödyt pysyivät samoina tänäkin vuonna

Oppimisella on monia positiivisia hyötyjä, jotka tulevat esille joka vuosi asiakkaidemme kokemuksissa.

"Mikäli opetuspalvelusta on ollut hyötyä, mikä on ollut mielestäsi 1-2 tärkeintä muutosta?" on yksi vakikysymyksistämme. Myös tänä keväänä vastaajat mainitsivat parantuneiden arvosanojen lisäksi oppilaan itsetunnon vahvistumisen sekä asenteen ja motivaation muuttumisen myönteisemmäksi.

Poikani ei enää reputa matematiikkaa. Ja voi sitä ilon määrää, kun lapsi on ylpeä, että selviää kursseista! Äitikin on valtavan onnellinen toisen puolesta!

– Kyselyyn vastannut huoltaja

Lisäopetuksen hyödyt 2022

Kuva: Mikäli opetuspalvelusta on ollut hyötyä, mikä on ollut mielestäsi 1-2 tärkeintä muutosta?

 

Suoria sitaatteja asiakkailta

Osallistujat saivat täydentää vastauksiaan omin sanoin. Tässä suoria poimintoja asiakkaidemme kommenteista:

Oppilas on rohkaistunut käyttämään ruotsin kieltä ja (mikä tärkeintä) saanut kipinän ruotsin kielen opiskeluun.

Opin lyhyessä ajassa täysin uusia "työkaluja" yo-koetta ja ylipäätään mm. esseiden kirjoittamista varten.

Tyttären lukion laaja matematiikka olisi mitä todennäköisimmin vaihtunut lyhyeen ensimmäisen vuoden jälkeen ilman Tutorhousen yksityisopetusta.

Abiturienttimme kirjoitti varsin hyvin matematiikan yo-kokeen. Ei niin ahkera abiturienttimme myös spontaanisti kehui Tutorhousen matematiikan kurssia ja opettajaa. Hän tuntui jopa innostuneen taas matikasta kurssin aikana!

Lapsemme koulunkäynti helpottui huomattavasti, kun hänen kanssaan käytiin yksityisesti asioita läpi erityisopettajien ja aineenopettajien kanssa. Lapsemme tarvitsi peruskoulussa paljon tukea opiskeluunsa, mutta Tutorhousen opettajien avulla saimme hänen koulunkäyntimenestystään sille tasolle, että hänellä oli todella hyvä keskiarvo peruskoulun päätyttyä. Emme olisi koskaan päässeet sille tasolle koulun tarjoaman avun tai kodin antaman avun turvin.

Kemian syvällinen ymmärrys lisääntyi, sain lisää motivaatiota opiskeluun, ja sain kemian korotettua laudaturiksi, mikä oli tavoitteena.

Ammattilainen pystyy opettamaan lastani tehokkaammin ja sujuvammin kuin vanhemmat. Lisäksi vaiva on pois vanhemmilta ja sen ajan voi käyttää muuhun tärkeään yhdessä olemiseen.

Poikani matematiikan numero nousi viitosesta kahdeksaan, eli selkeä hyöty tunneista oli.

 

Kiitos sekä asiakkaillemme että opettajillemme kuluneesta lukuvuodesta! Myönteistä palautetta on ilo lukea, ja kehitämme palveluitamme antamanne palautteen pohjalta.

 

Tarvetta lisäopetukselle? Kokeile yksityisopetusta tai tule mukaan kesän kertauskursseille.

Tutustu yksityisopetukseen

Tutustu kesäkursseihin