Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Keskiarvo ylös -kursseilla parannetaan opiskelutaitoja ja arvosanoja

11.08.2021  |  Oppiminen ja motivaatio, Ajankohtaista, Yläkoulu

Keskiarvo ylös -kurssit

Tutorhousen Keskiarvo ylös -kurssien opettaja Katri Niittymäki kertoo, kuinka yläkoululaisten pienryhmissä opiskellaan ja miksi kurssille osallistuminen kannattaa.

"8. luokka on yläkoulun rankin luokka, koska uutta asiaa tulee niin paljon. Silloin opiskelutekniikoiden tulisi olla kunnossa, jotta nuori voisi omaksua kaiken uuden tiedon ja luoda hyvän pohjan ennen yläkoulun viimeistä vuotta", kertoo erityisopettaja Katri Niittymäki.

"Toki opiskelutaidot ovat tärkeitä myös 9.-luokkalaisille, jotka pyrkivät nostamaan numeroitaan lukiohakua varten", hän lisää.

Niittymäki opettaa Tutorhousen Keskiarvo ylös -kursseja, joilla keskitytään opiskelutaitojen lisäksi lukuaineiden ydinsisältöihin. Viikoittain kokoontuvissa pienryhmissä 8.- ja 9.-luokkalaiset saavat opettajalta henkilökohtaista apua niihin oppiaineisiin, joiden arvosanoja he haluaisivat korottaa. Tavoitteena on saada mieleinen opiskelupaikka yläkoulun jälkeen.

 

Selkeät tavoitteet ja avun saaminen edistävät oppimista

Niittymäki on pitänyt Keskiarvo ylös -kursseja tähän mennessä etänä. Viime keväänä hänen ryhmissään oli oppilaita ympäri Suomea: Helsingistä, Tampereelta ja aina Oulusta saakka.

Yleensä kurssilaisilla on keskenään hyvin erilaiset tavoitteet ja pohjataidot. Miten kaikkien oppiminen voidaan varmistaa, etenkin etäryhmässä?

Niittymäen mukaan ratkaisevaa on selkeä kurssin rakenne ja se, että jokainen osallistuja saa tapaamiskerroilla henkilökohtaista apua. Lisäksi jokainen oppilas laatii kurssin aluksi itselleen realistiset tavoitteet, joita kohti hän työskentelee niin pienryhmässä kuin koulussakin.

"Pyydän oppilasta miettimään, mitä tietoja ja taitoja hän haluaisi osata paremmin ja millaisiin arvosanoihin yltää. Realistinen tavoite on keskittyä nostamaan kahden tai kolmen aineen arvosanoja kerrallaan. Kehotan oppilaita juttelemaan myös oman koulunsa aineenopettajan kanssa, koska hän kuitenkin antaa kouluarvosanat ja osaa kertoa tarkasti, mitä numeron nostaminen vaatisi."

 

Opiskelu etänä on vuorovaikutteista ja hyvin ohjattua

Kurssin tapaamiset etenevät tarkkaan mietityllä kaavalla. Niittymäki kertoo, että jokaisella 90 minuutin opetuskerralla on yhteinen aloitus, joka kestää puoli tuntia. Sen aikana käydään läpi sillä kerralla harjoiteltava opiskelutekniikka.

Sitten opettaja jakaa oppilaat eri työtiloihin ja kiertää auttamassa jokaista vuorotellen. Oppilas voi tehdä esimerkiksi vaikeimpia läksyjä, kerrata koealuetta tai edistää isompia koulutöitä kuten esseitä. Apua voi pyytää suullisesti tai chatin kautta.

Tunnin lopuksi kaikki kokoontuvat pohtimaan yhdessä, miten oma työskentely sillä kerralla sujui. Oppilaat saavat aina jälkikäteen opiskelutekniikkaan liittyvät materiaalit sekä muut kirjalliset ohjeet ja tehtävät, joita opettaja tunneilla käyttää.

Tapaamisten välissä opettaja pitää yhteyttä kurssilaisiin Whatsappin välityksellä. Hän esimerkiksi muistuttaa oppilaita lähettämään ennakkoon tietoa siitä, mihin asioihin he haluaisivat apua seuraavalla kerralla - olisiko se harjoituskoe vai ohjeita hyvän koevastauksen kirjoittamiseen?

 

Osallistuminen kehittää pitkäjänteisyyttä ja antaa onnistumisen kokemuksia

Erityisopettaja kokee tärkeänä, että jokainen opetuskerta on yläkoululaiselle säännöllinen, keskittynyt opiskeluhetki. Sen aikana voi paneutua rauhassa itselle hankaliin aiheisiin ja tehtäviin, mikä saattaa olla harvinaista älylaitteiden parissa viihtyville nuorille.

"Viime keväänä oppilaiden edistyminen näkyi esimerkiksi siten, että he oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja asettamaan tavoitteita, joita kohti he työskentelivät suunnitelmallisesti. Myös opiskelutaidot kuten aikatauluttaminen paranivat. Oppilaat itse sanoivat, että he olivat myös saaneet lisää itseluottamusta", kertoo Niittymäki kurssin hyödyistä.

Vanhemmat saavat opettajalta kirjallisen palautteen lapsensa edistymisestä silloin, kun nuori lopettaa kurssin. Opetuskertojen välissä oppilaita kannustetaan kertomaan kotona siitä, miten kurssilla opiskelu sujuu.

Niittymäen mukaan Keskiarvo ylös -kurssi sopii kaiken tasoisille oppijoille. Jos nuorella on erityisen tuen päätös tai diagnosoitu oppimisvaikeus, silloin paras apu löytyy kuitenkin yksityisopetuksesta.

 

Kaikissa Tutorhousen Keskiarvo ylös -ryhmissä kurssin rakenne ja työskentelytavat vastaavat toisiaan. Osallistui oppilas kurssille lähi- tai etäopetuksessa, hän oppii uutta yhtä tehokkaasti.

Tutustu ja varaa paikka suositulta kurssilta! 

Katso aikataulut ja varaa paikka

 

Kuva: Unsplash