Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Usein kysyttyä oppimisvaikeuksista

21.02.2018  |  Vanhemmille, Oppiminen ja motivaatio, Oppimisvaikeudet

poika_allapain.png

Tarkkaa tietoa oppimisvaikeuksien ilmenemisen yleisyydestä ei ole, mutta joidenkin arvioiden mukaan jopa 15 % suomalaisista on jonkinlainen oppimisen haaste. Yleensä oppimisvaikeuksista puhuttaessa tarkoitetaan lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen vaikeuksia. Ne kuitenkin voivat ilmetä eri tavoin eri ikävaiheissa sekä yksilöllisesti. Käytännössä oppiminen tai uusien asioiden ja taitojen omaksuminen on hitaampaa tai muuten poikkeavaa.

Miten oppimisvaikeudet ilmenevät eri ikävaiheissa?

Jo varhaislapsuudessa voidaan huomata merkkejä oppimisvaikeuksista esimerkiksi kielellisessä kehityksessä, tarkkaavuudessa, hahmottamisessa tai motoriikassa. Kun lapsi aloittaa koulun, näkyvät haasteet perustaitojen, kuten lukemisen, kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen tai laskemisen oppimisessa. Koska lukutaidon harjaantuminen on yksi oppimisen kulmakivistä, kannattaa sen tukemiseen kiinnittää erityistä huomiota.

Koska oppimisvaikeuksiin liittyy aivojen toiminnallisen rakenteen poikkeamia, tuovat ne omat haasteensa opiskeluun ja arkeen läpi elämän. Oppimisvaikeuksista kärsivät oppilaat ovat oikeutettuja erilaisiin tukimuotoihin omassa koulussaan. Lisäksi netistä löytyy paljon erilaisia pelejä ja tehtäviä, joiden avulla voi treenata esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen liittyviä kompastuskiviä.

Myös lukiolaisen opiskeluvaikeuksiin kannattaa kiinnittää huomiota ja selvittää, onko kyse oppimisvaikeudesta vai takkuaako opiskelu jostain muusta syystä.

Miten oppimisvaikeuksia voidaan diagnosoida?

Oppimisvaikeuden diagnoosi on oppilaan tukemisen ensimmäinen askel. Sen jälkeen on vielä selvitettävä, millaisia haasteita juuri yksittäisellä oppilaalla on, jotta hänen oppimistaan voidaan tukea riittävästi ja oikealla tavalla.

Oppimisvaikeuksien tunnistamista varten on kehitetty erilaisia testejä, joita käytetään kouluissa tai joita voi teettää yksityisesti. Esimerkiksi lukitesti vaaditaan, jotta ylioppilaskirjoituksissa voidaan tehdä tarvittavat erityisjärjestelyt lukivaikeudesta kärsivälle kokelaalle.

Toiset tahot korostavat oppimisvaikeuksien diagnosointia, kun taas esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liitto lähestyy asiaa yksilöllisemmin: oppimisvaikeudet ovat vain harvoin tarkkarajaisia – sen sijaan yhdellä henkilöllä on usein päällekkäisiä haasteita.

Miksi oppimisvaikeuksien tunnistaminen on tärkeää?

Oppimisvaikeuksien tukemisessa mahdollisimman varhainen puuttuminen on tärkeää. Lapsesta tai nuoresta opiskelu voi tuntua oppimisvaikeuksien takia turhauttavalta, etenkin jos ne vaikuttavat selvästi koulumenestykseen tai hän ei meinaa pysyä muun luokan tahdissa. Sillä voi olla seurauksia myös oppilaan uskomuksiin omista kyvyistään sekä hänen itsetunnolleen ja opiskelumotivaatiolleen. Siksi tukea oppimisvaikeuksiin kannattaa hakea mahdollisimman pian ja selvittää, millaisia haasteita oppilaalla on.

Kun oppimiseen liittyvät haasteet tunnistetaan ja itsetuntemus parantuu, on helpompi etsiä tapoja, joilla selviytyä oppimisvaikeuksien mukanaan tuomista haasteista. Lapsi tarvitsee oppimisvaikeuksiinsa oikeanlaista oppimisen tukea, oikeita opetusmenetelmiä ja aikaa. Oppimisvaikeuksien kuntouttaminen ei tapahdu hetkessä vaan ajan kanssa, mutta satsaaminen kannattaa.

 

Tarvitseeko lapsesi apua oppimisvaikeuksissa?

Ota yhteyttä

 


Lähteet: TutorHousen erityisopettajat, Kuntoutussäätiö, Erilaisten oppijoiden liittoNiilo Mäki Instituutti, ESOK-verkosto

Kuva: Hunter Johnson / Stocksnap.io