Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Lukitesti lisää ymmärrystä omasta oppimisesta

16.04.2018  |  Oppimisvaikeudet

Lukitestistä on hyötyä myös aikuiselle

Lukitesti voi olla vaatimus esimerkiksi erityisjärjestelyille oppilaitoksissa. Lukitesti on kuitenkin hyvä tehdä jo aikaisessa vaiheessa koulupolkua, mikäli epäilys lukivaikeudesta on herännyt.

Lukivaikeuden selvittämisestä on hyötyä missä elämänvaiheessa tahansa. Tärkeää olisi tunnistaa se kuitenkin jo lapsuudessa, jotta lukemiseen ja kirjoittamiseen voitaisiin antaa oikeanlaista tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lukivaikeuden kuntouttamiseen kun ei ole oikoreittejä: ainoa tehokas keino on tutkimusten mukaan kielellisten taitojen harjoittaminen pitkäjänteisesti.

Mikäli epäilet itselläsi tai lapsellasi lukemisen tai kirjoittamisen vaikeutta, voit tehdä pikalukitestin. Mikäli testi tukee epäilyksiäsi, kannattaa hakeutua lukitestaukseen tai lukiseulaan, jotta asiasta saa varmuuden.

Lukiseulat ovat ryhmätestejä, joiden avulla voidaan löytää viitteitä lukivaikeudesta. Seulassa esiin tullut epäilys lukivaikeudesta vaatii kuitenkin vielä vahvistusta yksilötestillä. Lukiseulan tulos ei myöskään sellaisenaan kelpaa esimerkiksi yo-kirjoitusten tai pääsykokeiden erityisjärjestelyitä hakiessa.

Yksilöllinen lukitesti antaa lisää tietoa testattavan oppimisvaikeuksista ja siihen voi kuulua myös suosituksia tukitoimista esimerkiksi opiskelussa tai työssä. Testiin voi hakeutua, mikäli jonkinlainen lukivaikeus on jo tiedossa ja tarvitsee virallista lukilausuntoa. Vaikka lausunnolle ei olisikaan tarvetta, voi lukitesti auttaa ymmärtämään omaa oppimista ja oppimisvaikeuksia. Myös aikuinen voi hyvin tehdä lukitestin, sillä sen avulla voi etsiä ratkaisuja ja helpotusta myös lukivaikeuden tuomiin haasteisiin työelämässä.

Lukilausunnon hankkiminen tulee monelle ajankohtaiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun ylioppilaskirjoitukset lähestyvät. Myös autokoulun teoriakokeessa on mahdollisuus lukivaikeuden vuoksi suorittaa koe ilman aikarajaa, kunhan virallinen todistus asiasta löytyy.

Monessa pääsykokeessa on mahdollisuus hakea erityisjärjestelyitä lukivaikeuden perusteella. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain, joten niistä kannattaa ottaa hyvissä ajoin selvää. Näin ehdit hankkia vaadittavan todistuksen tai lausunnon ja toimittaa sen hakukohteeseesi.

Muistilista lukilausuntoa hakevalle

  • Jos tarvitset lukilausuntoa johonkin tiettyyn tarkoitukseen, ota selvää, milloin lausunto täytyy toimittaa vastaanottajalle.
  • Ota myös selvää, tarvitsetko lausuntoon ainoastaan tiedon lukivaikeudesta vai myös suosituksia tukitoimista tai tarkemman kuvauksen juuri sinun lukivaikeudestasi. Lausunnon sisältö määräytyy sen mukaan.
  • Hakeudu lukitestiin ajoissa. TutorHouselta saat lukilausunnon noin viikon kuluessa testin tekemisestä sekä sähköisesti että postitse. Tämä on hyvä ottaa huomioon, mikäli lausunto tulee toimittaa esimerkiksi ylioppilastutkintolautakunnalle.

Pyydä maksuton opetustarpeen kartoitus