Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Miltä näyttää Tutorhousen kevättodistus? Tässä asiakaskyselymme tulokset

04.06.2020  |  Ajankohtaista

kokemuksia tutorhousesta 2020

Kysymme joka kevät oppilailtamme ja heidän vanhemmiltaan, miten yksityisopetus ja pienryhmäkurssimme toimivat heidän mielestään. Millaisia tuloksia oppilaamme ovat saaneet ja miten he arvioivat opettajiemme ammattitaidon? Se selviää tästä postauksesta!

Tänä keväänä asiakaskyselyymme osallistui 172 peruskoululaisten ja lukiolaisten perhettä. Vastaajissa oli sekä yksittäisten opetuskertojen ja kurssien oppilaita että pidempään lisäopetuksessa käyneitä.

Oppilaat olivat opiskelleet Tutorhousella muun muassa matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa, vieraita kieliä ja äidinkieltä. Osa oli harjoitellut myös opiskelutekniikoita tai käynyt erityisopetuksessa.

Oppimistulokset erinomaisia myös etäopetuksessa

Toukokuun aikana tehdyssä kyselyssä asiakkaamme arvioivat muun muassa Tutorhousen opettajien ammattitaitoa ja vuorovaikutusosaamista. Lisäksi oppilaamme saivat kertoa, etenikö opetus tavoitteiden mukaisesti ja saavuttivatko he sen avulla toivomiaan tuloksia.

Tämän kevään poikkeusolojen myötä valtaosa oppilaistamme siirtyi etäopetukseen. Online-ympäristössä työskentely ja vuorovaikutus opettajan kanssa onnistuivat samaan tapaan kuin tavallisessa luokassakin.

Tämä kokemus heijastuu selvästi myös oppimistuloksissa: 83 % online-yksityisopetuksessa olleista kertoi tulosten olleen hyviä tai erittäin hyviä. Lisäksi runsas puolet vastaajista kertoi, että heidän kiinnostuksensa käyttää online-palveluita jatkossakin oli kasvanut. Vain prosentti vastaajista kertoi, että kiinnostus oli vähentynyt.

Online-palvelutarjonta toimi hienosti haasteellisessa korona-ajan opetusympäristössä."

Tutorhousen opettajille arvosanaksi 4,46/5

Etä- ja lähiopetuksen tuloksissa ei ollut suuria eroja vastaajien antaman palautteen perusteella. Oppilaamme olivat saaneet lähes samanlaisia oppimistuloksia sekä online-pienryhmissä että Kampin opetustiloissamme tapahtuneessa opetuksessa.

Valtaosa pienryhmäkursseille osallistuneista oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä opetuksen tuloksiin. Vain 6 % online-ryhmien oppilaista ja 8% Kampin ryhmien opiskelijoista piti opetuksen tuloksia huonoina.

Tutorhousen opettajien ammattitaito, vuorovaikutusosaaminen ja oppilaan tavoitteiden huomioiminen saivat arvosanaksi 4,46/5. Oppilaidemme ja heidän huoltajiensa tyytyväisyys on siis pysynyt yhtä korkealla tasolla kuin viime vuonna.

Opettaja oli oikeasti kiinnostunut, miten saa nuoren oppimaan ja innostumaan tehtävistä. Hän loi oppilaalle itseluottamusta. Oppilas kaipaa edelleen toiminnan ohjausta, mutta hän on selvästi edistynyt. Siirtyminen lähiopetuksesta etäopiskeluun sujui odotettua paremmin."

Lisäopetuksen hyödyt näkyvät itsetunnossa, arvosanoissa ja motivaatiossa

Yksityis- ja pienryhmäopetuksessa opettajalla on mahdollisuus tarjota yksilöllistä ohjausta ja keskittyä oppilaan tarpeisiin. Kun oppilas saa kaipaamaansa apua ja ohjausta, siitä syntyvät onnistumisen kokemukset kohentavat itsetuntoa ja motivaatiota opiskella lisää. Sen tuloksena myös arvosanat ja yo-tulokset lähtevät nousuun.

Nämä tekijät nousivat esille asiakkaidemme vastauksissa, kun kysyimme, mitkä ovat olleet tärkeimmät lisäopetuksen aikaansaamat muutokset.

Kuva: Mikäli opetuspalvelusta on ollut hyötyä, mikä on ollut mielestäsi 1-2 tärkeintä muutosta?

Asiakaskysely2020

Kyselyyn vastanneilla oli myös mahdollisuus kommentoida vapaasti sitä, miten he ovat havainneet lisäopetuksen hyödyt. Tässä joitain suoria sitaatteja:

Tyttäremme on saanut lisää itsevarmuutta ja pitää nykyään matematiikasta. Opettaja on ollut motivoiva ja ollut aina valmiina tulemaan oppilaan tasolle. Opettaja on ollut hyvin ammattitaitoinen ja jaksanut selittää asiat niin moneen kertaan, kun on ollut tarvetta. Tytär saavutti matematiikasta Eximian. Lähtötasona oli arvosana 5 ja Juhan tuella matematiikka otettiin haltuun kolmessa kuukaudessa. Käsittämättömän hyvä tulos.”

Yläkouluikäisen pojan ruotsin taidot ja asenne paranivat jo muutamassa viikossa. Opettaja oli erittäin innostava ja mukava."

Siinä keskityttiin juuri niihin kysymyksiin, joihin minä tarvitsin apua. Opettaja ei vain antanut vastausta kysymykseen, sillä hän selitti miten vastaus saadaan. Hän antoi myös hyödyllisiä vinkkejä, jotta voin itse tulevaisuudessa ratkaista samanlaisia kysymyksiä."

Tyttäreni on motivoitunut aivan uudella tavalla opiskeluun. Hänellä on lukihäiriö ja kielten oppiminen on ollut vaikeaa. Anne on ollut aivan ihana ope, kannustava, rauhallinen ja ammattitaitoinen. Oikea kulta-aarre. Tyttäreni on jopa intoutunut opiskelemaan itsenäisesti ja seuraavaksi Helsingin kesäyliopistossa koreaa, vaikka vasta yläasteella onkin."

 

Kiitos asiakkaillemme ja opettajillemme kuluneesta lukuvuodesta! Myönteistä palautetta on ilo lukea ja pyrimme myös kehittämään palveluitamme entistä paremmiksi saamamme palautteen pohjalta.

 

Tutorhousen kokeneet opettajat auttavat peruskoululaisia ja lukiolaisia oppimaan pienryhmäkursseilla ja yksityisopetuksessa.

Tutustu kesäkursseihin 2021

Tutustu yksityisopetukseen