Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Millainen on hyvä lukutaidon vastaus? Lue sensorin vinkit

24.01.2020  |  Opiskelutekniikka, Lukio, Ylioppilaskirjoitukset

lukutaidon vastaus

Kysyimme äidinkielen sensorilta, miten hyvä lukutaidon vastaus kirjoitetaan. Lue tämä postaus, niin tiedät, mihin sinun kannattaa yo-kokeessa keskittyä!

Toisin kuin kirjoitustaidon kokeessa, lukutaidon vastauksissa tehtävänäsi on keskittyä analysoimaan aineistoja viileän analyyttisesti. Yo-kokeessa vastaasi saattaa tulla mielipidekirjoituksia, pitkiä lehtiartikkeleita, runoja tai vaikka pätkä 80-luvun tv-elokuvasta. Jotta voisit analysoida niitä onnistuneesti, pitää sinun tuntea paitsi tietty peruskäsitteistö, myös eri tekstilajeja.

"Abin kannattaa valmistautua lukutaidon kokeeseen lukemalla mahdollisimman paljon erilaisia tekstejä", ohjeistaa Tutorhousen äidinkielen opettaja ja sensori Jukka Putaansuu.

Seikkaile siis uutisvirrassa ja lue kolumneja, mielipidetekstejä ja pääkirjoituksia. Tutustu myös visuaalisiin teksteihin kuten mainosvideoihin. Niiden kohdalla voit esimerkiksi miettiä, miksi ja miten ne sinuun vaikuttavat, neuvoo sensori.

Kun luet kaunokirjallisia tekstejä tai kuuntelet laulun sanoja, pohdi, mitä isoja teemoja niistä löydät. Samalla tulet virittäneeksi mielesi oikeille taajuuksille yo-koetta varten.

Lue lisää: Näin aikataulutat yo-kokeisiin lukemisen

 

Keskity lukutaidon vastauksessa tehtävänantoon

Itse koetilanteessa on ensin hyvä keskittyä tehtävänantoon rauhassa. Putaansuun mukaan suurin kompastuskivi lukutaidon vastauksessa on, että tehtävänantoa ei lueta ja ymmärretä kunnolla. Sen seurauksena taitavakin kirjoittaja menettää runsaasti pisteitä.

Etenkin silloin, jos aineiston analysoimisessa on vaikea päästä alkuun, sensori neuvoo palaamaan tehtävänantoon. "Mitä ainakin ymmärrät tehtävästä? Lähde siitä liikkeelle. Jos on jokin sana tai käsite, jota et täysin ymmärrä, lue aineisto läpi muutaman kerran ja katso, avautuisiko merkitys sitä kautta. Koeta vaikka kirjoittaa tehtävänanto omin sanoin."

 

Perustele omat päätelmäsi

Olennaista lukutaidon vastauksessa on myös omien päätelmien perusteleminen. Jos vaikka toteat näytelmän hahmon olevan ahdistunut, kerro lukijalle, miten se mielestäsi ilmenee - millaista "todistusaineistoa" tekstistä löydät? Pyri lisäksi hahmottamaan aineiston konteksti: miten teksti kuvaa omaa aikaansa ja kuinka tyypillinen se on omalle tekstilajilleen? Tämä on tarpeellista kaikkien pohjatekstien kohdalla, Putaansuu toteaa.

Media- ja asiateksteissä hän neuvoo keskittymään myös kriittiseen lukemiseen. Mitkä ovat esimerkiksi mielipidekirjoituksessa järki- ja tunneperusteluja, tekeekö kirjoittaja myönnytyksiä ja onko hänen argumentointinsa pitävää?

 

Muista yhteenveto ja tulkinta

Putaansuu kertoo, että hyvä lukutaidon vastaus on paitsi havainnoiva ja päättelevä, myös selkeästi kirjoitettu teksti. Kirjoitusvirheisiin sensorit eivät puutu, toisin kuin kirjoitustaidon kokeessa, kunhan teksti on helposti ymmärrettävää. Analyysin lopuksi tulisi esittää oma johtopäätös tai tulkinta.

"Kaunokirjalliset tekstit ovat usein monitulkintaisempia kuin media- ja asiatekstit. Tekemäsi tulkinta on hyvä niin kauan, kun pystyt perustelemaan sen aineiston avulla", hän jatkaa.

Provosoitua ei kuitenkaan saa. Vaikka pohjateksti herättäisi kuinka vahvoja tunteita, analysoi sitä viileän etäisesti, sensori muistuttaa.

 

Näin rakennat hyvän lukutaidon vastauksen:

  • Tiivistä aloituskappaleessa kirjoittamasi vastauksen tarkoitus. Kerro mikä pohjateksti on (teoksen ja kirjoittajan nimi) ja mitä tulet tekstissäsi käsittelemään (esimerkiksi kielikuvia ja riimejä). Aloituskappaleen luettuaan lukija tietää, mitä tulet tekstissäsi analysoimaan ja missä järjestyksessä.
  • Pyri siihen, että jokaisessa kappaleessa kerrot jotain uutta. Analyysin tulisi edetä koko ajan, joten pysy asiassa ja vältä turhaa toistoa.
  • Mieti jokaiselle kappaleelle ideavirke. Ensimmäisestä virkkeestä tulisi siis ilmetä kappaleen pääajatus tai -väite. Kappaleiden ideavirkkeiden perusteella lukijalle tulisi muodostua hyvä kokonaiskuva vastauksestasi.
  • Pidä kappaleet pääsääntöisesti saman pituisina.
  • Yritä saada tekstistäsi mahdollisimman sidosteista. Pyri liittämään tekstisi osat (esimerkit ja päätelmät aineistosta) mahdollisimman hyvin toisiinsa. Käytä konjunktioita ja pieniä sidossanoja.
  • Kirjoita tekstisi loppuun yhteenveto. Kerro, mihin lopputulokseen tai tulkintaan olet päätynyt analyysisi pohjalta.
  • Sähköisessä yo-kokeessa saa pitää kynää ja paperia mukana. Hyödynnä niitä, koska paperille suunnittelu auttaa ajattelemaan sujuvammin.

Yo-kokeet tulossa? Lataa tästä avuksesi ilmainen lukusuunnitelmapohja!

 

Hio kirjoitustaitosi kuntoon äidinkielen abikurssilla! Tutorhousella saat yksilöllistä opetusta enintään 8 abin pienryhmässä.

TUTUSTU ABIKURSSEIHIN