Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Millainen on hyvä lukutaidon vastaus? Lue sensorin vinkit

24.01.2020  |  Opiskelutekniikka, Lukio, Ylioppilaskirjoitukset

lukutaidon vastaus

Kysyimme äidinkielen sensorilta, miten hyvä lukutaidon vastaus kirjoitetaan. Lue tämä postaus, niin tiedät, mihin sinun kannattaa yo-kokeessa keskittyä!

Toisin kuin kirjoitustaidon kokeessa, lukutaidon vastauksissa tehtävänäsi on keskittyä analysoimaan aineistoja viileän analyyttisesti.

Lukutaidon yo-kokeessa vastaasi saattaa tulla mielipidekirjoituksia, pitkiä lehtiartikkeleita, runoja tai vaikka pätkä 80-luvun tv-elokuvasta. Jotta voit analysoida niitä onnistuneesti, tulee sinun tuntea tietty peruskäsitteistö ja eri tekstilajeja.

 

Parasta harjoittelua on lukeminen

"Abin kannattaa valmistautua lukutaidon kokeeseen lukemalla mahdollisimman paljon erilaisia tekstejä", ohjeistaa Tutorhousen äidinkielen opettaja ja sensori Jukka Putaansuu.

Hän kehottaa selaamaan uutisvirtaa ja lukemaan kolumneja, mielipidetekstejä sekä pääkirjoituksia. Myös visuaalisten tekstien, kuten mainosvideoiden avulla voit opetella tarkastelemaan, miten ja miksi ne vaikuttavat sinuun.

Jos luet kaunokirjallisuutta tai kuuntelet laulun sanoja, voit pohtia, mitä isoja teemoja niistä löydät. Kun luet ja samalla hyödynnät äidinkielen kursseilla opetettua peruskäsitteistöä pohdinnoissasi, virität mielesi oikealle taajuudelle yo-koetta varten.

Ota yhteyttä


Varmista, että ymmärrät tehtävänannon

Itse koetilanteessa on ensin hyvä keskittyä tehtävänantoon rauhassa. Putaansuun mukaan suurin kompastuskivi lukutaidon vastauksessa on, että tehtävänantoa ei lueta ja ymmärretä kunnolla. Sen seurauksena taitavakin kirjoittaja menettää runsaasti pisteitä.

Etenkin silloin, jos aineiston analysoimisessa on vaikea päästä alkuun, sensori neuvoo palaamaan tehtävänantoon.

"Mitä ainakin ymmärrät tehtävästä? Lähde siitä liikkeelle. Jos on jokin sana tai käsite, jota et täysin ymmärrä, lue aineisto läpi muutaman kerran ja katso, avautuisiko merkitys sitä kautta. Koeta vaikka kirjoittaa tehtävänanto omin sanoin", Putaansuu vinkkaa.

Yksityisopetuksesta apua, varaa kokeilukerta!


Perustele päätelmäsi

Olennaista lukutaidon vastauksessa on myös omien päätelmien perusteleminen. Jos vaikka toteat näytelmän hahmon olevan ahdistunut, kerro lukijalle, millaista "todistusaineistoa" tekstistä löydät havaintosi tueksi.

Pyri lisäksi hahmottamaan aineiston konteksti: miten teksti kuvaa omaa aikaansa ja kuinka tyypillinen se on omalle tekstilajilleen? Tämä on tarpeellista kaikkien pohjatekstien kohdalla, sensori sanoo.

Media- ja asiateksteissä hän neuvoo keskittymään myös kriittiseen lukemiseen. Mitkä ovat esimerkiksi mielipidekirjoituksessa järki- ja tunneperusteluja, tekeekö kirjoittaja myönnytyksiä ja onko hänen argumentointinsa pitävää?

Ota yhteyttä


Muista yhteenveto ja tulkinta

Putaansuu kertoo, että hyvä lukutaidon vastaus on paitsi havainnoiva ja päättelevä, myös selkeästi kirjoitettu teksti. Kirjoitusvirheisiin sensorit eivät puutu, toisin kuin kirjoitustaidon kokeessa, kunhan teksti on helposti ymmärrettävää.

Analyysin lopuksi tulisi esittää oma johtopäätös tai tulkinta.

"Kaunokirjalliset tekstit ovat usein monitulkintaisempia kuin media- ja asiatekstit. Tekemäsi tulkinta on hyvä niin kauan, kun pystyt perustelemaan sen aineiston avulla", hän jatkaa.

Provosoitua ei kuitenkaan saa. Vaikka pohjateksti herättäisi kuinka vahvoja tunteita, analysoi sitä viileän etäisesti, sensori muistuttaa.

Yksityisopetuksesta apua, varaa kokeilukerta!


Näin rakennat hyvän lukutaidon vastauksen

  • Tiivistä aloituskappaleessa kirjoittamasi vastauksen tarkoitus. Kerro mikä pohjateksti on (teoksen ja kirjoittajan nimi) ja mitä tulet tekstissäsi käsittelemään (esimerkiksi kielikuvia ja riimejä). Aloituskappaleen luettuaan lukija tietää, mitä tulet tekstissäsi analysoimaan ja missä järjestyksessä.
  • Pyri siihen, että jokaisessa kappaleessa kerrot jotain uutta. Analyysin tulisi edetä koko ajan, joten pysy asiassa ja vältä turhaa toistoa.
  • Mieti jokaiselle kappaleelle ideavirke. Ensimmäisestä virkkeestä tulisi siis ilmetä kappaleen pääajatus tai -väite. Kappaleiden ideavirkkeiden perusteella lukijalle tulisi muodostua hyvä kokonaiskuva vastauksestasi.
  • Pidä kappaleet pääsääntöisesti saman pituisina.
  • Yritä saada tekstistäsi mahdollisimman sidosteista. Pyri liittämään tekstisi osat (esimerkit ja päätelmät aineistosta) mahdollisimman hyvin toisiinsa. Käytä konjunktioita ja pieniä sidossanoja.
  • Kirjoita tekstisi loppuun yhteenveto. Kerro, mihin lopputulokseen tai tulkintaan olet päätynyt analyysisi pohjalta.
  • Sähköisessä yo-kokeessa saa pitää kynää ja paperia mukana. Hyödynnä niitä, koska paperille suunnittelu auttaa ajattelemaan sujuvammin.

Paranna tasoasi ja kehity kirjoittajana Tutorhousen äidinkielen abikurssilla! Saat yksilöllistä opetusta enintään 10 abin pienryhmässä ja varmistat hyvät yo-arvosanat.

TUTUSTU ABIKURSSEIHIN