Tutorhouse maksuton opetustarpeen kartoitus
« takaisin blogin etusivulle

Myös isot lukiot laajentaneet lähiopetustansa Digiluokan avulla - ”Meidän lukiossa voi opiskella yhdeksää eri kieltä”

05.05.2020  |  Ajankohtaista

online_opetus

Digiluokka mahdollistaa opiskelijalle laajan lähiopetustarjonnan hänen omassa lukiossaan, vaikka yksittäisten oppiaineiden tai kurssien valintoja olisi vähän. Myös isot lukiot ovat huomanneet Digiluokan hyödyt, kirjoittaa palvelujohtaja Jukka Oksa.

Digiluokan startatessa syksyllä 2017 oli selvää, että erityisesti pienet lukiot ottavat palvelun omakseen: Digiluokka mahdollistaa opiskelijalle laajan lähiopetustarjonnan hänen omassa lukiossaan, vaikka yksittäisten oppiaineiden tai kurssien valintoja olisi vähän. Lukion näkökulmasta pienten ryhmien opetuksen järjestäminen Digiluokan avulla on laadultaan tavalliseen luokkaopetukseen täysin verrattavissa oleva ja erittäin kustannustehokas tapa.

Meille Tutorhousessa Digiluokka-palvelun tarjoajana ja opetuksen tuottajana on ollut positiivinen yllätys, että myös isojen lukioiden rehtorit ja opot ovat havainneet Digiluokan hyödyt. Yksi iso oivallus heille on ollut se, että opiskelija voi suorittaa halutessaan oppiaineen, esimerkiksi valinnaisen kielen, koko oppimäärän Digiluokassa ja osallistua aineen ylioppilaskirjoituksiin. Lukuvuonna 2019-2020 Digiluokassa valinnaisia kieliä opiskelleita opiskelijoita osallistui ylioppilaskirjoituksiin ranskan, venäjän ja espanjan kielissä.

 

Laaja kielitarjonta voi olla lukion valttikortti

Kielten opiskelun haasteet näyttäytyvätkin tänä päivänä sekä pienissä että suurissa lukioissa aivan samalla tavalla. Ylioppilaskirjoituksiin tähtääviä valinnaisen kielen opiskelijoita on valtakunnallisesti koko ajan vähemmän ja vähemmän. Tämä koskee kielissä kaikkia, niin B3- ja B2- kuin A-oppimäärienkin opiskelijamääriä.  

Samaan aikaan myös muoti on muuttunut – esimerkiksi aiemmin paljon valintoja ja kirjoittajia keränneet saksan ja ranskan kielet ovat vaihtuneet espanjan, venäjän ja italian kieliin. Eksoottisemmat kielet, kuten japani ja kiina, ovat myös aika suosittuja.

Kielivalintojen yleinen vähyys ja valintojen vaihtuminen eri kieliin on aiheuttanut samalla sen, että valittuihin kieliin ei välttämättä löydy pätevää opettajaa omasta lukiosta. Opiskelijat äänestävät herkästi jaloillaan: jos takeita halutun kielen järjestämisestä omassa lähilukiossa ei ole, he hakeutuvat opiskelemaan johonkin toiseen lukioon. Toiselle paikkakunnalle hakeutuessaan he vievät samalla arvokkaan valtionosuuden mennessään.

 

Digiluokka ratkaisee opetuksen järjestämiseen liittyviä haasteita

Yhteistyössä Digiluokan kanssa lukio voi tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella englannin ja ruotsin kielen lisäksi peräti seitsemään muuta vierasta kieltä. Osa järjestetään lukion omin voimin lähiopetuksessa koululla ja osa online-lähiopetuksena Digiluokassa. Parhaimmillaan lukio voi siis viestiä tuleville lukiolaisille, että ”meidän lukiossa voi opiskella lähiopetuksessa peräti yhdeksää eri kieltä”. Tulevan lukiolaisen näkökulmasta lukion kiinnostavuus kasvaa silmissä.

Myös harvinaisten katsomusaineiden opetuksen järjestäminen on nykyään haasteellista lukion koosta riippumatta. Ortodoksiuskonnon ja islamin uskonnon sekä elämänkatsomustiedon valinneita on yleensä vähän ja lisäksi päteviä opettajia on näihin oppiaineisiin vaikea saada.

Kurssien suorittaminen itsenäisesti tai perinteisillä itsenäisillä verkkokursseilla ei ole enää järin haluttua ja suosittua. Opiskelijat arvostavat sitä, että kursseihin sisältyy monimuotoisestikin opiskellessa joka tapauksessa pätevän opettajan antamaa opetusta. Digiluokan vahvuus onkin ehdottomasti se, että kaikilla kursseilla on runsaasti online-lähiopetusta.

 

Laadukas online-lähiopetus osaksi lukioiden arkea

Kielten ja katsomusaineiden lisäksi isot lukiot ovat hyödyntäneet Digiluokkaa myös sijaisuuksiin tai jopa mittaviin väistötilajärjestelyihin. Kurssien tilaaminen kokonaiselle opetusryhmälle Digiluokasta, avaimet käteen -palveluna, helpottaa rehtorin työtä. Hänen ei tarvitse tuskailla muiden kiireiden ohessa esimerkiksi sijaisen rekrytointihaasteiden kanssa. Kurssikohtaisissa kustannuksissa Digiluokka on vaihtoehtona erittäin kilpailukykyinen sijaisen palkkakustannuksiin verrattuna.

Koronakevät 2020 sai Suomen kouluissa aikaan valtavan digiloikan. Ilahduttavasti kouluissa on ymmärretty, että nykyaikaiseen etäopetukseen liittyy olennaisena osana videoneuvottelun välityksellä tapahtuva online-opetus. Tämä on myös Digiluokan online-lähiopetustavan vahvuus: opettajan merkitystä ja vuorovaikusta oppimisessa ei voi mitenkään ohittaa.

Lukioiden omat, hyvät etäopetuskokemukset rohkaisevat opiskelijoita opiskelemaan esimerkiksi haluamiaan valinnaisen kielten kursseja Digiluokassa nyt, kun toimintatapa on tutumpi.

 

Jukka Oksa

Digiluokan palvelujohtaja

Tutustu Digiluokkaan