Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Alakoulusta yläkouluun siirtyminen jännittää monia

19.03.2024  |  Vanhemmille, Oppiminen ja motivaatio, Opettajilta

BlogiKoulunkäynnin nivelvaiheet voivat joillekin oppilaille olla haasteellisia. Miten alakoululaisten siirtymistä yläkouluun voi helpottaa? Alakoulussa opitut opiskelutaidot helpottavat myöhempää koulutyötä. Mikäli opiskelutaidot ovat puutteellisia, niitä voi kehittää myöhemminkin eri tavoin.

Kevään alku on se aika lukuvuodesta, jolloin alakoulun kuudesluokkalaiset tähyilevät kohti tulevaa yläkouluaan. Lähikouluperiaatteen mukaisesti moni aloittaa yläkouluvuotensa yhdessä tuttujen koulukavereiden kanssa tutussa ympäristössä.

Aina löytyy myös niitä oppilaita, jotka painottavat yläkouluvalinnassaan omia harrastuksiaan ja innostuneisuuttaan johonkin tiettyyn oppiaineeseen. Harrastuksen ja koulunkäynnin yhdistäminen on näille nuorille sellainen valinnan kriteeri, että he jo varhaisessa vaiheessa haluavat suunnata koulunkäyntiään oman intohimonsa mukaan.

Samat ajatukset, pohdinnat ja kysymykset pyörivät kuitenkin kaikkien alakoulun senioreiden mielessä liittyen yläkoulussa opiskeluun.


Tuleva koulu tutuksi jo etukäteen

Kyselin päiväkoulussani kahden eri kuudennen luokan oppilaiden ajatuksia yläkouluun siirtymisestä.

Oppilaat pitivät tärkeänä, että he olivat päässeet tutustumaan lähiyläkouluunsa, mikäli tuleva yläkoulu sijaitsee muualla kuin alakoulun yhteydessä. Paikan päällä vierailu koettiin antoisana. Rehtorin, opinto-ohjaajan ja opettajien infotuokiot olivat olleet kiintoisia. Myös muualle kuin omaan lähikouluun pyrkivät pitivät infotilaisuuksia tärkeinä.

Osa oli tutustunut koulujen nettisivuihin ja erilaisiin esitteisiin. Osa oppilaista luotti vanhempiensa arviointikykyyn yläkouluasiassa. Tärkeä tietolähde ovat myös vanhemmat sisarukset ja kaverit, joilla on paljon arvokasta sisäpiiritietoa tulevasta koulusta. Myös oma opettaja on informaattori, johon luotetaan.

"Saanko kavereita, kiusaavatko muut oppilaat?


Entäpä, mitkä asiat eniten jännittävät siirryttäessä alakoulusta yläkouluun? Seuraava oppilaan lausahdus varmasti kiteyttää useimpien syvimmät tuntemukset:

”Minua jännittää, saanko uusia kavereita, ovatko opettajat kivoja, tai kiusataanko minua.”

Eräs vahvasti oppimisorientoitunut, kuudesluokkalainen oppilas toteaa, että ”minua jännittää aloittaa uusien aineiden oppiminen, uusi lukujärjestys ja se, että löydänkö ja ehdinkö aina oikeaan luokkaan.”

Oman luokkansa luotto-oppilaaksi profiloitunut oppilas puolestaan miettii, että ”minua jännittää eniten, miten ensimmäiset viikot menevät ja mitä siellä tulee vastaan.”

Koulupäivien pituus, jakso-opiskelu, kokeet, opettajien auttavaisuus ja välitunnit mietityttävät. Yksi kuudesluokkalainen oppilas toteaa, että ”ala- ja yläkoulussa on se ero, että yläkoulussa tulee paljon läksyjä, on pidemmät oppitunnit ja välitunneilla vain puhutaan.” Oppilas konkretisoi läksyasiaa vielä niin, että kertoo isoveljensä melkein hukkuneen yläkoulun läksyihin.

Eräs oppilas toteaa ”ettei yläkoulussa ole omaa opettajaa, joka tuntee sinut ja ymmärtää niin paljon sinusta. Sen takia yläkoulun opettajat eivät ehkä pääse tuntemaan sinua yhtä hyvin kuin alakoulun opettaja.” Yhtenäiskouluissa osa opettajista saattaa kuitenkin olla jo tuttuja.

Monet oppilaat pitävät läksyjä tärkeinä, vaikka samaan aikaan haaveilevat läksyttömyydestä. Eräs oppilas miettii, että ”yläkoulu on vaikeampi, koska siellä on enemmän tunteja ja enemmän kokeita, pitää harjoitella kaksi kertaa enemmän ja lukea paljon. Siellä toimitaan yksin ja liikutaan yksin.” Oppilaat oivaltavat, että itsenäistä työskentelyä ja vastuun ottamista omasta opiskelusta tarvitaan.


Hyvä opiskelutekniikka helpottaa siirtymistä


Alakoulun puolella opitut opiskelutaidot helpottavat myöhempää opiskelua. Kyky oppitunneilla keskittymiseen ja aktiiviseen kuunteluun on oppimisessa iso asia. Läksyistä ja tehtävistä huolehtiminen opettaa vastuunkantoa, ponnistelua ja itsenäisyyttä.

Oppiminen edellyttää aina oppijaksi suostumista ja sitoutumista. Koulunkäynnin nivelvaiheet voivat joillekin oppilaille olla haasteellisia. Aina on kuitenkin hyvä muistaa, ettei oppimisen poluilla olla koskaan liian myöhään liikkeellä. Apua saa, kun sitä tarvitsee. Lue myös, miten vanhempi voi tukea lapsensa koulunkäyntiä eri ikävaiheissa.

Oppimisen taitoja ja strategioita voidaan harjoitella ja työstää eteenpäin eri tavoin. Onnistuminen luo oppimisen iloa ja lisää intoa avata yhä uusia tiedon portteja. Hyvin olennaista oppimisen syvimmästä olemuksesta kiteyttää eräs haastattelemani kuudesluokkalainen todetessaan, että läksyt ja tehtävät tehdään itseä varten, ei opettajaa tai vanhempia varten.

Anne Elomaa
Erityisopettaja
Tutorhouse


Kolmen kerran opiskelutekniikkakursseillamme yläkoulun aloittava löytää ne opiskelutekniikat, jotka parhaiten tukevat omaa oppimista, lue lisää ja ilmoittaudu alta.


Lue lisää