Digiluokka Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Uusi Digiluokka-palvelu tuo kaikki lukiokurssit jokaisen lukiolaisen saataville

19.01.2018  |  Ajankohtaista, Digiluokka

digiluokka1200x628.png

TutorHouse Oy on käynnistänyt lukioille suunnatun Digiluokka-opetuspalvelun. Palvelun avulla lukiolaiset voivat opiskella live-opettajan johdolla lukiokursseja, joita omassa lukiossa ei järjestetä. Elokuussa 2017 toimintansa aloittanutta Digiluokka-palvelua hyödyntää jo lähes 50 lukiota ympäri Suomea.

Lukioissa on usein haasteena, että kaikkia opiskelijoiden toivomia ja valitsemia lukiokursseja ei voi toteuttaa esimerkiksi opetusryhmän pienuuden tai pätevän opettajan puuttumisen vuoksi. Suuri tarve lukioissa oman kurssitarjonnan turvaamiseksi ja täydentämiseksi on erityisesti kielissä sekä reaaliaineiden syventävissä opinnoissa. Digiluokassa lukiolainen voi opiskella myös harvinaisempia kieliä, kuten japania ja kiinaa. 


Juttu jatkuu videon alla.

Vuorovaikutteista opetusta pätevien opettajien johdolla

Digiluokassa opetus eroaa perinteisistä etä- ja verkkokursseista. Kursseille osallistutaan reaaliajassa ja opetus on vuorovaikutteista opettajan ja ryhmän välillä. Opettaja ja opiskelijat ovat jatkuvassa kuva- ja ääniyhteydessä toisiinsa – opetus toteutetaan selainympäristössä toimivan videoneuvotteluyhteyden avulla.

–  Opiskelijat ja lukioiden rehtorit ovat antaneet Digiluokan toimintamallista positiivista palautetta, koska Digiluokka täydentää ja laajentaa lukioiden omaa opetustarjontaa laadukkaasti ja helposti. Palvelun käyttöönotto ei vaadi erillisiä, kalliita laiteinvestointeja, kertoo Digiluokkaa tarjoavan TutorHousen palvelujohtaja Jukka Oksa.

Digiluokan kokeneet lukio-opettajat pitävät oppitunnit opetussuunnitelman mukaisesti.

Digiluokka turvaa tasa-arvoa ja säilyttää pienetkin lukiot elinvoimaisina

Digiluokka kokoaa yksittäiset opiskelijat eri lukioista yhteisiin opetusryhmiin.

– Koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella haluamiaan ja esimerkiksi jatko-opintoja varten tarvitsemiaan kursseja asuinpaikasta riippumatta. Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle suorittamaan lukio-opintoja, Oksa jatkaa.

Kunnille oman lukion olemassaolo ja säilyminen lähipalveluna ovat tärkeitä asioita. Digiluokka tarjoaa ratkaisun erityisesti pienten lukioiden haasteisiin. Lähes kolmasosassa Suomen 360 lukiosta on alle 100 opiskelijaa.

– Usein lukio on paikkakunnan ainoa toisen asteen oppilaitos. Opiskelijoiden siirtyminen kasvukeskusten suuriin lukioihin paremman kurssitarjonnan pariin hankaloittaa erityisesti pienten lukioiden toimintaa, ja samalla kunta menettää opiskelijakohtaisen valtionosuuden. Palvelu lisää sekä kunnan että lukion elinvoimaa ja kiinnostavuutta, muistuttaa TutorHousen toimitusjohtaja Pekka Impiö.

Uudelle toimintamallille paljon kysyntää

Digiluokka-palvelu käynnistyi elokuussa 2017. Toiminta on laajentunut nopeasti - mukana on opiskelijoita jo lähes 50:stä lukiosta ympäri Suomea.

Palvelullemme on lukiokentällä selvästi kova tarve ja olemmekin varautuneet siihen, että kevään aikana palveluamme hyödyntävien lukioiden lukumäärä jopa kaksinkertaistuu, kertoo toimitusjohtaja Impiö.

Runsaaseen opetuksen määrään nojautuva ja aidosti digitaalitekniikkaa hyödyntävä palvelukonsepti on herättänyt kiinnostusta myös tutkimuskohteena. TutorHouse Oy:n Digiluokka-opetuspalvelu on kumppanina Helsingin yliopiston Opettajana virtuaaliluokassa -tutkimushankkeessa.

Lisätietoja Digiluokasta

Jukka Oksa, Digiluokan palvelujohtaja, TutorHouse Oy, p. 0400 909 055, jukka.oksa(at)tutorhouse.fi

Digiluokasta mediassa

Osa jutuista maksumuurin takana.

Siirry Digiluokan nettisivuille