Usein kysyttyä (FAQ)

&nbps;

1. Miten voin tilata palvelupaketin?

 •    Palveluiden tilaaminen on vaivatonta: voit täyttää yhteydenottolomakkeen, soittaa meille (020 795 9580) tai lähettää sähköpostia (asiakaspalvelu@tutorhouse.fi). Käymme sitten yhdessä tilannettanne läpi ja ehdotamme teille sopivaa opetuspakettia sekä sovimme käytännön asioista.  
&nbps;

2. Saako opetuspalveluita myös iltaisin ja viikonloppuisin tai koulujen loma-aikaan?

 •  Kyllä saa. Opetuspalveluissamme on se hyvä puoli, että ne ovat joustavia ja perhe voi valita opetusajoiksi heille parhaiten sopivat vaihtoehdot. Toiset haluavat opiskella koulupäivien jälkeen, osa taas opiskelee mieluiten viikonloppuisin, kun koulupäivä ei ole alla rasitteena. Tarjoamme opetusta myös kesäisin.
&nbps;

3. Saako teidän kauttanne opetusta myös ruotsiksi tai englanniksi?

 • Tietyissä aineissa näihin on mahdollisuus. Ruotsinkielellä saa opetusta peruskoulun sekä lukion matematiikassa, englannissa ja luokanopetuksen sekä erityisopetuksen teemoissa. Englanniksi opetusta saa muun muassa matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa.
&nbps;

4. Ovatko kaikki opettajanne päteviä opettajia?

 •    Kyllä. Suurin osa opettajista työskentelee samanaikaisesti peruskouluissa ja/tai lukioissa eli heillä on yliopistotason tutkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot suoritettuina. 
&nbps;

5. Mitä muita asioita olette varmistaneet opettajista kuin opettajan pätevyyden ja kokemuksen?

 •    Kaikista opettajista on tarkastettu rikostaustaote sekä arvioitu luonteen ja persoonan sopivuutta yksityisopetukseen.
&nbps;

6. Millä alueella opetuspalveluitanne on tarjolla?

 •  Online-yksilöopetus on tarjolla minne tahansa Suomeen.  Lähiopetusta ja pienryhmäopetusta tarjotaan pääkaupunkiseudulla. 
&nbps;

7. Jos päätän tilata palvelupaketin, kuinka pitkäksi aikaa minun tulee siihen sitoutua?

 •    Opetuspalvelumme on sinulle toistaiseksi voimassa oleva eli voit päättää sen milloin vain halutessasi. Et siis joudu sitoutumaan palveluihimme lainkaan, vaan voit rauhassa katsella, miltä opetus tuntuu.
&nbps;

8. Saako lapseni oma koulu tietää, että käytämme palveluitamme?

 •    Ehdottomasti ei. TutorHousen opettajia ja toimistoa sitoo vaitiolovelvollisuus.
&nbps;

9. Minkälaisissa tilanteissa perheemme kannattaisi käyttää lisäopetuspalveluita?

 • Vanhemmat ovat tilanneet TutorHousesta yksilöllisiä opetuspalveluita hyvin erilaisilla tavoitteilla ja erilaisissa tilanteissa. Jotkut oppilaat haluavat valmentavaa opetusta kehittyäkseen "hyvästä parhaaksi" ja toiset "tyydyttävästä hyväksi". Jotkut tarvitsevat tukiopetusta.

Ohessa esimerkkejä hyvin erilaisista käyttötilanteista:

 • Jatkuva viikoittainen valmentava opetus lukiolaiselle halutussa oppiaineessa tavoitteena hyvät tai kiitettävät arvosanat tai lukiokurssin läpäisy.
 • Yläkoulun arvosanojen vahvistaminen ja keskiarvon nostaminen ennen lukioon pyrkimistä
 • Motivaation ja asenteen parantaminen
 • Alisuoriutuvan yläkoululaisen innostaminen koulutyössä omalle osaamisen tasolle
 • Opiskelumenestyksen varmistaminen tiiviin urheiluharrastuksen rinnalla
 • Oppimisvaikeuksien taklaaminen
 • Oppimistekniikoiden opiskelu lukion alkaessa
 • Yläkoulun keskeisten oppiaineiden kertaaminen lukion käynnistyttyä
 • Tehokertaukset ennen kokeita
 • Yksilölliset abikertaukset yo-kirjoituksia varten
 • IB-lukion matematiikka ja kemia
 • Lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeiden keskeisten oppisisältöjen yksilöllinen läpikäynti: kemia, fysiikka ja biologia
 • Vanhempien neuvonta ja konsultointi alakoululaisten koulutyöstä
 • Välivuotta viettävien opintojen ohjaukset
 • Aikuisopiskelijat: yksilöllinen tuki omiin opintoihin
 • Suomeen palanneiden perheiden kouluikäisten lasten yksilöllinen tuki
&nbps;

10. Minkälaisia tuloksia opetuspalveluilla on saatu aikaan?

Ammattilaisen ja kokeneen opettajan johdolla toteutetun yksilöllisen opetuksen tulokset ovat näkyneet muun muassa

 • Oppilaan motivaation vahvistumisena 
 • Oppilaan tietojen ja/tai taitojen vahvistumisena halutussa oppiaineessa
 • Opiskelutekniikoiden oppimisena, jonka vaikutukset heijastuivat myönteisesti ja
    kokonaisvaltaisesti kaikkeen koulutyöhön
 • Koenumeroiden ja arvosanojen nousuna
 • Oppilaiden itsevarmuuden lisääntymisenä. 

Tavoitteiden saavuttamiseen tarvittu ja käytetty aika on ollut oppilaskohtaista.
&nbps;

11. Mitä jos oppilas on lisäopetusta vastaan tai epäröi?

 • On totta, että jotkut oppilaistamme voivat suhtautua alkuun hieman varauksella valmentavaan opetukseen, koska se on heille uusi tilanne. Kokemuksemme kuitenkin osoittavat, että jo ensimmäisten opetuskertojen jälkeen oppilaan mieli ja asenne muuttuvat myönteiseksi. Olemme usein saaneet vanhemmilta viestejä siitä, että aiemmin vastahankainen oppilas odottaa jo ensimmäisten kertojen jälkeen ”innostuneena seuraavaa opetuskertaa”. Tässä nuorelle voi tarjota myös rajoitettua päätösvaltaa: ”Kokeile ensimmäiset 1-3 opetuskertaa. Saat tämän jälkeen päättää itse jatkosta”. Näin oppilas itse näkee ja oivaltaa tutoroinnista saatavan hyödyn.
&nbps;

12. Kannattaako perheiden panostaa lapsen tai nuoren valmentavaan opetukseen?

 •   Kun panostat koulumenestykseen, panostat lapsesi tulevaisuuteen. Osa perheistä panostaa suuria summia lastensa harrastuksiin, osa haluaa panostaa oppimiseen. Yli 90% tilaajistamme ovat sitä mieltä, että palvelumme ovat hintansa arvoisia ja että lisäopetuspalvelu on ollut ehdottomasti tehokkaampi keino oppimisen varmistamiseen kuin lapsen itseopiskelu tai vanhempien tuella opiskelu. (TutorHousen asiakasselvitykset)
&nbps;

13. Olen yksityisyrittäjä. Voinko tilata opetuspalveluitanne itselleni työsuhde-etuna?

 • Voit ilman muuta halutessasi tilata palvelun itsellesi työsuhde-etuna. Lähetämme laskun tällöin yrityksellesi. Verotusarvo on suoraan palvelun rahallinen arvo ja se on täysin vähennettävissä yrityksesi verotuksessa.

Seuraa meitä 
somessa

Yhdeksän perhettä kymmenestä suosittelee lisäopetusta!

Opetuspalveluitamme käyttäneet perheet antoivat uusimmissa mittauksissa opettajista ja tuloksista kiitettävän arvosanan 4.45/5 (Asiakaskysely 2019, vastaajina noin 140 perhettä).