Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa

Laadun kriteereitä Tutorhousen opetuksessa

 • Tavoitteellinen opetus
 • Oppilaan motivoiminen
 • Vuorovaikutus: keskustelut ja positiivinen palaute
 • Opetuksen tulokset
 • Opettajat päteviä opettajia (suorittaneet pedagogiset opinnot ja opettajan tutkinnon)

 

Laadun kriteereitä ja eettisiä pelisääntöjä Tutorhousen toiminnassa

 • Ammattimaisuus: tehdään, mitä luvataan
 • Luotettavuus
 • Totuudellisuus
 • Vaitiolovelvollisuus
 • Yhteistyö
 • Vastuullisuus

 

Laadun kriteereitä ja eettisiä pelisääntöjä Tutorhousen opettajien toiminnassa

 • Pätevyys ja rikostaustaote (tarkistettu)
 • Motivoituneisuus ja innostuneisuus
 • Sitoutuneisuus asetettuihin tavoitteisiin
 • Ammattimaisuus: opettajat pidättäytyvät antamasta opetusta, mikäli oppilas on samasta koulusta.