TutorHousen advisory board

TutorHouse Oy on vuonna 2009 toimintansa aloittanut suomalainen yritys, jonka taustalla on opetusalan ammattilaisia.


Heikki Hirvonen

TutorHousen Advisory Boardin jäsen
Rehtori, Vantaan Kansainvälinen koulu, Vantaa
FM

Heikki on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian
maisteriksi ja matematiikan ja fysiikan opettajaksi. Heikki toimii rehtorina Koivukylän yläkoulussa Vantaalla.

Heikillä on lähes 20 vuoden kokemus opettajana ja rehtorina toimimisesta pääkaupunkiseudun peruskouluissa ja lukioissa.


Harri Jaskari


TutorHousen Advisory Boardin jäsen
Kansanedustaja, eduskunta
Hallintotieteiden lisensiaatti

Harri on valmistunut Tampereen yliopistosta hallintotieteiden lisensiaatiksi.

Ennen kansanedustajuutta Harrilla on ollut monipuolinen työtausta sekä yliopistomaailmassa, elinkeinoelämässä että politiikassa.

Yritysmaailmassa Harri on työskennellyt viimeksi neljä vuotta Tampereen kauppakamarin toimitusjohtajana. Politiikassa ennen kansanedustajuutta tehtäviin ovat kuuluneet muun muassa sisäasiainministerin erityisavustajan ja kokoomuksen puoluesihteerin tehtävät.


Tuomo Lähdeniemi


TutorHousen Advisory Boardin jäsen
Varatoimitusjohtaja, Fountain Park Oy
Kasvatustieteen maisteri

Tuomo on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan kasvatustiede ja sivuaineinaan psykologia ja tiedotusoppi.

 Pedagogisessa kehittämisessä Tuomo on erikoistunut erityisesti koulujen ja yritysten yhteistyöhön toimittuaan 12 vuotta Taloudellisessa Tiedotustoimistossa. Tässä työssä hän koulutti opettajia, opettajien kouluttajia ja yritysten nuorisoasioista vastaavia asiantuntijoita sekä tuotti oppimateriaaleja.

Nykyisin Tuomo toimii varatoimitusjohtajana Fountain Park Oy:ssä.


Vesa Vihervä

TutorHousen Advisory Boardin jäsen
Rehtori, Mäkelänrinteen lukio, Helsinki
FM

Vesa on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi ja aineenopettajaksi.

Vesa on toiminut ennen rehtorin toimeaan noin 15 vuotta opettajana pääkaupunkiseudun peruskouluissa ja lukiossa. Opettajan työn lisäksi Vesa on Ylioppilastutkintolautakunnan
sensorina historiassa ja yhteiskuntaopissa. Lisäksi Vesa toimii parhaillaan yhtenä yläkoulun yhteiskuntaopin sekä lukion historian ja yhteiskuntatiedon oppikirjojen tekijänä Kustannusosakeyhtiö Otavassa.

Seuraa meitä 
somessa

Yhdeksän perhettä kymmenestä suosittelee lisäopetusta!

Opetuspalveluitamme käyttäneet perheet antoivat uusimmissa mittauksissa opettajista ja tuloksista kiitettävän arvosanan 4.45/5 (Asiakaskysely 2019, vastaajina noin 140 perhettä).