Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

TutorHouse Oy (jäljempänä "TutorHouse ")
Y-tunnus: 2293903-5
Fredrikinkatu 61 A
00100 Helsinki
Puh. 020 7959580

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Pekka Impiö
Puh: +358 50 5480230
Sähköposti: pekka.impio@tutorhouse.fi

Rekisterin nimi

TutorHousen  asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palvelun toteuttaminen,
  • asiakastapahtumien varmentaminen,
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
  • markkinointi,
  • analysointi ja tilastointi,
  • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
  • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin sisältämät tiedot

Tilaajan etu- ja sukunimi 
Tilaajan yhteystiedot
Oppilastiedot
Oppiaineet
Muut opetuksen onnistumisen kannalta relevantit tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös TutorHousen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä kuten myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tilaajan tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. 

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Seuraa meitä 
somessa

Yhdeksän perhettä kymmenestä suosittelee lisäopetusta!

Opetuspalveluitamme käyttäneet perheet antoivat uusimmissa mittauksissa opettajista ja tuloksista kiitettävän arvosanan 4.62/5 (Asiakaskysely perheille 2017, vastaajina 87 perhettä).