TutorHouse Oy

TutorHouse Oy on vuonna 2010 toimintansa aloittanut suomalainen yritys, jonka taustalla on opetusalan ammattilaisia.

Toimintamme tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osaamista ja lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla lisäopetusta erilaisiin oppimistarpeisiin.

Yrityksen perustaminen lähti liikkeelle käytännön havainnoista, jotka liittyivät lapsiperheiden – lasten, nuorten ja huoltajien – arkeen. Lapsiperheet halusivat heidän tarpeisiinsa räätälöityjä julkista opetusta täydentäviä yksilöllisiä opetuspalveluita. Toiset halusivat kehittyä "hyvästä parhaaksi", toiset tarvitsivat perinteistä tukiopetusta.

Vuodesta 2016 alkaen TutorHousen pääomistaja on ollut Sanoma Pro. 

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt TutorHouse Oy:lle ja sen opetuspalveluille oikeuden käyttää Avainlippu - Suomalaista palvelua -tunnusta. TUTORHOUSE on TutorHouse Oy:n tavaramerkki.


Laatutyö

Asiakkaiden antama palaute opetuksen laadusta on ollut korkea (4,45/5 vuonna 2019). Opetuspalveluiden laatuun vaikuttavat useat kriteerit, joiden toteutumista seurataan.  Keräämme jatkuvasti asiakaspalautetta. TutorHouse noudattaa toiminnassaan laatimiaan eettisiä pelisääntöjä.

Laadun kriteereitä opetuksessa

 • Tavoitteellinen opetus
 • Oppilaan motivoiminen
 • Vuorovaikutus: keskustelut ja positiivinen palaute
 • Opetuksen tulokset
 • Opettajat päteviä opettajia (suorittaneet pedagogiset opinnot ja opettajan tutkinnon)

Laadun kriteereitä ja eettisiä pelisääntöjä yrityksen toiminnassa

 • Ammattimaisuus: tehdään, mitä luvataan
 • Luotettavuus
 • Totuudellisuus
 • Vaitiolovelvollisuus
 • Yhteistyö
 • Vastuullisuus

Laadun kriteereitä ja eettisiä pelisääntöjä opettajien toiminnassa

 • Pätevyys ja nuhteettomuus (tarkistettu)
 • Motivoituneisuus ja innostuneisuus
 • Sitoutuneisuus asetettuihin tavoitteisiin
 • Ammattimaisuus: opettajat pidättäytyvät antamasta opetusta, mikäli oppilas on samasta koulusta.

Seuraa meitä 
somessa

Yhdeksän perhettä kymmenestä suosittelee lisäopetusta!

Opetuspalveluitamme käyttäneet perheet antoivat uusimmissa mittauksissa opettajista ja tuloksista kiitettävän arvosanan 4.45/5 (Asiakaskysely 2019, vastaajina noin 140 perhettä).