Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa

Tutorhouse Oy

Tutorhouse Oy on vuonna 2010 toimintansa aloittanut suomalainen yritys, jonka taustalla on opetusalan ammattilaisia.

Tutorhouse haluaa auttaa lapsia ja nuoria oppimaan uutta, motivoitumaan opiskelusta ja luottamaan omiin kykyihinsä.

Yrityksen perustaminen lähti liikkeelle lapsiperheiden tarpeista. Monet vanhemmat kaipasivat julkista opetusta täydentävää lisäopetusta, joka olisi räätälöity heidän lastensa tarpeisiin. Jotkut halusivat kehittyä "hyvästä parhaaksi", toiset tarvitsivat perinteistä tukiopetusta. Näihin tarpeisiin vastatakseen Tutorhouse järjestää yksityis- ja pienryhmäopetusta kouluaineista ja erityisopetuksen teemoista.

Tutoroinnin lisäksi Tutorhouse on tarjonnut syksystä 2017 lähtien Digiluokka-palvelun lukioille. Sen avulla lukiolaiset voivat suorittaa etäopetuksessa niitä lukiokursseja, joita heidän oma lukionsa ei järjestä. Digiluokka on lukiolaisille maksuton palvelu, ja kursseja voivat tilata lukioiden rehtorit.

Tutorhousen lisäopetuspalvelut ja Digiluokka ovat osa Sanoma Pron oppimistarjoamaa. Tutorhouse on Suomen johtavan oppimateriaalikustantamon Sanoma Pro Oy:n tytäryhtiö.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Tutorhousen lisäopetuspalveluille oikeuden käyttää Avainlippu - Suomalaista palvelua -tunnusta. TUTORHOUSE on Tutorhouse Oy:n tavaramerkki.

 

Laadun kriteereitä Tutorhousen opetuksessa

 • Tavoitteellinen opetus
 • Oppilaan motivoiminen
 • Vuorovaikutus: keskustelut ja positiivinen palaute
 • Opetuksen tulokset
 • Opettajat päteviä opettajia (suorittaneet pedagogiset opinnot ja opettajan tutkinnon)

 

Laadun kriteereitä ja eettisiä pelisääntöjä Tutorhousen toiminnassa

 • Ammattimaisuus: tehdään, mitä luvataan
 • Luotettavuus
 • Totuudellisuus
 • Vaitiolovelvollisuus
 • Yhteistyö
 • Vastuullisuus

 

Laadun kriteereitä ja eettisiä pelisääntöjä Tutorhousen opettajien toiminnassa

 • Pätevyys ja rikostaustaote (tarkistettu)
 • Motivoituneisuus ja innostuneisuus
 • Sitoutuneisuus asetettuihin tavoitteisiin
 • Ammattimaisuus: opettajat pidättäytyvät antamasta opetusta, mikäli oppilas on samasta koulusta.