Tutorhouse Oy

Tutorhouse Oy on vuonna 2010 toimintansa aloittanut suomalainen yritys, jonka taustalla on opetusalan ammattilaisia.

Haluamme auttaa lapsia ja nuoria oppimaan uutta, motivoitumaan opiskelusta ja luottamaan omiin kykyihinsä.

Yrityksen perustaminen lähti liikkeelle lapsiperheiden tarpeista. Monet vanhemmat kaipasivat julkista opetusta täydentävää lisäopetusta, joka olisi räätälöity heidän lastensa tarpeisiin. Jotkut halusivat kehittyä "hyvästä parhaaksi", toiset tarvitsivat perinteistä tukiopetusta.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Tutorhousen lisäopetuspalveluille oikeuden käyttää Avainlippu - Suomalaista palvelua -tunnusta. TUTORHOUSE on Tutorhouse Oy:n tavaramerkki.

Syksyllä 2017 Tutorhouse käynnisti lukioille suunnatun Digiluokka-opetuspalvelun. Palvelun avulla lukiot saavat opiskelijoilleen online-lähiopetusta niistä lukiokursseista, joita lukiot eivät itse järjestä esimerkiksi vähäisen kiinnostuksen takia. Digiluokan kurssipaikkojen tilaajina ovat lukiot (lukioilaisille maksuton palvelu).

Tutorhousen lisäopetuspalvelut ja Digiluokka ovat osa Sanoma Pron oppimistarjoamaa. TutorHouse on Suomen johtavan oppimateriaalikustantamon Sanoma Pro Oy:n tytäryhtiö.

Laadun kriteereitä Tutorhousen opetuksessa

 • Tavoitteellinen opetus
 • Oppilaan motivoiminen
 • Vuorovaikutus: keskustelut ja positiivinen palaute
 • Opetuksen tulokset
 • Opettajat päteviä opettajia (suorittaneet pedagogiset opinnot ja opettajan tutkinnon)

 

Laadun kriteereitä ja eettisiä pelisääntöjä Tutorhousen toiminnassa

 • Ammattimaisuus: tehdään, mitä luvataan
 • Luotettavuus
 • Totuudellisuus
 • Vaitiolovelvollisuus
 • Yhteistyö
 • Vastuullisuus

 

Laadun kriteereitä ja eettisiä pelisääntöjä Tutorhousen opettajien toiminnassa

 • Pätevyys ja rikostaustaote (tarkistettu)
 • Motivoituneisuus ja innostuneisuus
 • Sitoutuneisuus asetettuihin tavoitteisiin
 • Ammattimaisuus: opettajat pidättäytyvät antamasta opetusta, mikäli oppilas on samasta koulusta.