Kurssitarjotin lukuvuodelle
2020-2021

  Lukuvuoden 2020-2021 kurssit iltapäivisin ja iltaisin

  Kurssien ajankohdat kellonaikoineen ja muut lisätiedot löydät kurssikuvausten yhteydestä. Punaisella merkityissä kursseissa on järjestämistakuu. Tilaa opetuspalvelu lukuvuodelle 2020-2021 tästä.

  Jos haluamasi kurssi puuttuu, kerro siitä meille. Oletko kiinnostunut vain teidän lukiollenne tarjottavista kursseista? Pyydä lisätietoja: palvelujohtaja Jukka Oksa, puh. 0400 909 055, jukka.oksa@tutorhouse.fi.

  Vieritä taulukkoa oikealle nähdäksesi kaikkien jaksojen kurssit.

  Pakolliset ja syventävät kurssit sekä kertauskurssit    
    Jakso 1. Jakso 2. Jakso 3. Jakso 4.  Jakso 5.
    17.8.2020 – 9.10.2020 12.10.2020 – 4.12.2020 7.12.2020 – 12.2.2021 15.2.2021 – 9.4.2021 12.4.2021 – 4.6.2021
  Suomen kieli ja kirjallisuus, ÄI        ÄI6   ÄI3 
  Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, S2

   S25 
   S21  

   S26 

   S23
   
  S2abi
   S22 
   S24 
  Matematiikka, lyhyt oppimäärä, MAB    MAB4       
  Englannin kieli, A-oppimäärä, ENA      ENA2     
  Saksan kieli, B3-oppimäärä, SAB3
   SAB34
   SAB37 
  SAB31 

   SAB38 
   SAB31
   SAB35  
  SABabi
   SAB32
   SAB36 
   SAB33 
  Saksan kieli, A-oppimäärä, SAA
  SAA4
  SAA7


  SAA8
  SAA1
  SAA5
  SAA2
  SAA6
  SAA3
  Ranskan kieli, B3-oppimäärä, RAB3
   RAB34

   RAB37 
  RAB31

   RAB38 
   RAB31 
   RAB35
  RABabi
   RAB32
   RAB36 
   RAB33 
  Ranskan kieli, A-oppimäärä, RAA
  RAA4
  RAA7


  RAA8
  RAA1
  RAA5
  RAA2
  RAA6
  RAA3
  Venäjän kieli, B3-oppimäärä, VEB3
   VEB34
   VEB37 
  VEB31

   VEB38 
   VEB31
   VEB35  
  VEB3abi
   VEB32
   VEB36 
   VEB33 
  Venäjän kieli, A-oppimäärä, VEA
  VEA4
  VEA7
  VEA1

  VEA8

  VEA5
  VEA2
  VEA6
  VEA3
  Espanjan kieli, B3-oppimäärä, EAB3
   EAB34

   EAB37 
  EAB31

   EAB38 
   EAB31
   EAB35

  EAB3abi
   EAB32  
   EAB36 
   EAB33 
  Espanjan kieli, A-oppimäärä, EAA
  EAA4
  EAA7


  EAA8
  EAA1
  EAA5
  EAA2
  EAA6
  EAA3
  Italian kieli, B3-oppimäärä, IAB3
  IAB34
  IAB37
  IAB32
  IAB35
  IAB38
  IAB31

  IAB3abi
  IAB32
  IAB36
  IAB33
  Japanin kieli, B3-oppimäärä, JAB3
  JAB34
  JAB37
  JAB31

  JAB38
   JAB31
  JAB35
   JAB32
  JAB36
   JAB33 
  Kiinan kieli, B3-oppimäärä KIB3
  KIB34
  KIB37
  KIB31

  KIB38
   KIB31
  KIB35
   KIB32
  KIB36
   KIB33 

  Maantiede GE

      GEabi     

  Filosofia FI

  FI3 FI4 FIabi     

  Psykologia PS

      PSabi     

  Yhteiskuntaoppi YH

      YHabi    

  Uskonto, ev. lut., UE


  UE5

  UE6
  UE3
  UEabi 
  UE4  

  Uskonto, ort. UO

     UO1     UO2   

  Uskonto, islam, UI

     UI1     UI2   
  Elämänkatsomustieto ET

   

   ET1     ET2   
  Terveystieto TE TEabi         

  Suomen kieli ja kirjallisuus ÄI

  ÄI3 

  järjestämistakuuKirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

  Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ÄI6

  järjestämistakuuNykykulttuuri ja kertomukset

  Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus S2

  S21

  Tekstit ja vuorovaikutusjärjestämistakuu

  Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

  Ajankohta: 2 jakso 12.10.2020 - 4.12.2020
  Oppitunnit:ma klo 16.50 - 18.05, ke klo 18.30 - 19.45 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja: Arja Kuisma

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  S22

  Kieli, kulttuuri ja identiteettijärjestämistakuu

  Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 - 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja: Arja Kuisma

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  S23

  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaajärjestämistakuu

  Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä monipuolistuu. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 - 12.2.2021

  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja: Arja Kuisma

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  S24

  Tekstit ja vaikuttaminenjärjestämistakuu

  Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 - 4.6.2021

  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja: Arja Kuisma

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  S25

  Teksti ja kontekstijärjestämistakuu

  Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden piirteitä ja konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 - 9.10.202

  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja: Arja Kuisma

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  S26

  Nykykulttuuri ja kertomuksetjärjestämistakuu

  Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja ilmiöitä. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutuksesta. Opiskelija vahvistaa suomen kielen taitoaan teksteillä ja tehtävillä.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 - 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15
  - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja: Arja Kuisma

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  S2abi

  Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kertaus-/abikurssi

  Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30
  Oppikirja:
  Opettaja: Arja Kuisma

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Matematiikka, lyhyt oppimäärä MAB

  MAB4

  järjestämistakuuMatemaattisia malleja

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
  • tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta
  • tutustuu ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien yhteydessä.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020

  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Tekijä Lyhyt matematiikka 4 (Sanoma Pro) 
  Opettaja: Jaakko Tyvijärvi

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Englannin kieli, A-oppimäärä ENA

  ENA2

  järjestämistakuuIhminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Saksan kieli, B3-oppimäärä SAB3

  SAB3.1

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020 (mikäli riittävästi osallistujia) sekä 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021 (järjestämistakuu)
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Plan D 1-2 (Sanoma Pro) 
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.2

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Plan D 1-2 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Plan D 3 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.4

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Sanoma Pro: Plan D 4
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.5

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Plan D 5 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.6

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Plan D 6 (Sanoma Pro) 
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.7

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Sanoma Pro: Plan D 7–8
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.8

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 2. jakso 712.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Plan D 7-8 (Sanoma Pro) 
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3abi

  Saksan kieli, B3-oppimäärän kertaus-/abikurssi

  Saksan B3-oppimäärän kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Outi Okkonen

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Saksan kieli, A-oppimäärä SAA

  SAA1

  Kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAA2

  Ihminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAA3

  Kulttuuri-ilmiöitä

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAA4

  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAA5

  Tiede ja tulevaisuus

  Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAA6

  Opiskelu, työ ja toimeentulo

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAA7

  Kansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.35 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAA8

  Viesti ja vaikuta puhuen

  Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Ranskan kieli, B3-oppimäärä RAB3

  RAB3.1

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020 (mikäli riittävästi osallistujia) sekä 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021 (järjestämistakuu)
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Escalier 1 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.2

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Escalier 1 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Escalier 2 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.4

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Escalier 2 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.5

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Escalier 3 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.6

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Escalier 3 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.7

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Escalier 4 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.8

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Escalier 4 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3abi

  Ranskan kieli, B3-oppimäärän kertaus-/abikurssi

  Ranskan B3-oppimäärän kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, to klo 19.35 - 20.50
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Ranskan kieli, A-oppimäärä RAA

  RAA1

  Kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAA2

  Ihminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAA3

  Kulttuuri-ilmiöitä

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAA4

  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAA5

  Tiede ja tulevaisuus

  Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.45 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAA6

  Opiskelu, työ ja toimeentulo

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAA7

  Kansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.35 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAA8

  Viesti ja vaikuta puhuen

  Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Venäjän kieli, B3-oppimäärä VEB3

  VEB3.1

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleenjärjestämistakuu

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020 (mikäli riittävästi osallistujia) sekä 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021 (järjestämistakuu)
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ponjatno! 1 (Otava)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.2

  Matkalla maailmassajärjestämistakuu

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ponjatno! 1 (Otava)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ponjatno! 1 (Otava)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.4

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ponjatno! 2 (Otava)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.5

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ponjatno! 2 (Otava)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.6

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ponjatno! 2 (Otava)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.7

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ponjatno! 3 (Otava)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.8

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ponjatno! 3 (Otava)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3abi

  Venäjän kieli, B3-oppimäärän kertaus-/abikurssi

  Venäjän B3-oppimäärän kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, to klo 19.35 - 20.50
  Oppimateriaali: Ei erillistä materiaalia /  opettajan materiaali
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Venäjän kieli, A-oppimäärä VEA

  VEA1

  Kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ekstrim 1 (Opetushallitus)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA2

  Ihminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ekstrim 1 (Opetushallitus)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA3

  Kulttuuri-ilmiöitä

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Ekstrim 1 (Opetushallitus)
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA4

  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA5

  Tiede ja tulevaisuus

  Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA6

  Opiskelu, työ ja toimeentulo

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA7

  Kestävä elämäntapa

  Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA8

  Viesti ja vaikuta puhuen

  Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Espanjan kieli, B3-oppimäärä EAB3

  EAB31

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleenjärjestämistakuu

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020 (mikäli riittävästi osallistujia) sekä 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021 (järjestämistakuu)
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.) (mahdollisesti myös muita ryhmiä!) 
  Oppimateriaali: Mi mundo 1-2 (Sanoma Pro)
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB32

  Matkalla maailmassajärjestämistakuu

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

  4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.) (mahdollisesti myös muita ryhmiä!) 
  Oppimateriaali: Mi mundo 1-2 (Sanoma Pro)
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB33

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Mi mundo 3-4 (Sanoma Pro)
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB34

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Mi mundo (Sanoma Pro)
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB35

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Mi mundo (Sanoma Pro)
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB36

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Mi mundo (Sanoma Pro)
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB37

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020 (14 x 75 min.)
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Accion 2 (Sanoma Pro)
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB38

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Accion 2 (Sanoma Pro)
  Opettaja: 

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB3abi

  Espanjan kieli, B3-oppimäärän kertaus-/abikurssi

  Espanjan B3-oppimäärän kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 19.35 - 20.50
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Espanjan kieli, A-oppimäärä EAA

  EAA1

  Kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA2

  Ihminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA3

  Kulttuuri-ilmiöitä

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

  Ajankohta: 5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA4

  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA5

  Tiede ja tulevaisuus

  Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.30 - 19.45 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA6

  Opiskelu, työ ja toimeentulo

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA7

  Kestävä elämäntapa

  Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA8

  Viesti ja vaikuta puhuen

  Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Italian kieli, B3-oppimäärä IAB3

  IAB31

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  IAB32

  Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  IAB33

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  IAB34

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  IAB35

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  IAB36

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  IAB37

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020 (14 x 75 min.)
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  IAB38

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: 
  Opettaja: 

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  IAB3abi

  Italian kieli, B3-oppimäärän kertaus-/abikurssi

  Italian B3-oppimäärän kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Japanin kieli, B3-oppimäärä JAB3

  JAB31

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleenjärjestämistakuu

  Tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan vähitellen kirjoitusmerkkeihin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja lukemista. 

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020 (mikäli riittävästi osallistujia) sekä 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021 (järjestämistakuu)
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Naruhodo 1 (kirjoja saa tilaamalla kustantajan sivuilta, https://holvi.com/shop/japanixi/)
  Opettaja: Jenni Pensikkala

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  JAB32

  Matkalla maailmassajärjestämistakuu

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kirjoittamaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä ja suppeita viestejä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

  4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Naruhodo 2 (kirjoja saa tilaamalla kustantajan sivuilta, https://holvi.com/shop/japanixi/)
  Opettaja: Jenni Pensikkala

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  JAB33

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Opetellaan käyttämään kirjoitusmerkkisanakirjoja. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.

  5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja: Jenni Pensikkala

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB34

  Kulttuurikohtaamisia

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

  1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB35

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB36

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

  4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB37

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB38

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  Kiinan kieli, B3-oppimäärä KIB3

  KIB31

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan vähitellen kirjoitusmerkkeihin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja lukemista.

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020 (mikäli riittävästi osallistujia) sekä 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021 (järjestämistakuu)
  Oppitunnit: to, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: https://aoe.fi/#/materiaali/569 
  Opettaja: Yun Ge

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB32

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kirjoittamaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä ja suppeita viestejä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

  4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Yun Ge

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB33

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Opetellaan käyttämään kirjoitusmerkkisanakirjoja. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.

  5. jakso 12.4.2021 – 4.6.2021
  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja: Yun Ge

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB34

  Kulttuurikohtaamisia

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

  1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB35

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ke, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB36

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

  4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ke, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB37

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ke, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB38

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ke, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  Maantiede GE

  GEabi

  Maantieteen kertaus-/abikurssi

  Maantieteen kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Filosofia FI

  FI3

  Yhteiskuntafilosofia

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon
  • oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen
  • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
  • oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta
  • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

  Keskeiset sisällöt

  • yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat
  • oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen
  • vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi
  • työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oikeuttaminen
  • poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
  • yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina
  • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  FI4

  Tieto, tiede ja todellisuus

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta
  • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä
  • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
  • osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
  • oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

  Keskeiset sisällöt

  • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
  • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
  • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
  • totuuden luonne ja totuusteoriat
  • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
  • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
  • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  FIabi

  Filosofian kertaus-/abikurssi

  Filosofian kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Psykologia PS

  PSabi

  Psykologian kertaus-/abikurssi

  Psykologian kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 19.35 - 20.50
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Yhteiskuntaoppi YH

  YHabi

  Yhteiskuntaopin kertaus-/abikurssi

  Yhteiskuntaopin kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 19.35 - 20.50
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Uskonto, evankelis-luterilainen UE

  UE3

  Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
  • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
  • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
  • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

  Keskeiset sisällöt

  • hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
  • Intian nykypäivän uskontotilanne
  • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
  • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
  • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
  • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
  • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
  • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
  • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys
  • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UE4

  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa
  • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
  • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
  • osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
  • osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä
  • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

  Keskeiset sisällöt

  • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio
  • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
  • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
  • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
  • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
  • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
  • uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
  • uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa
  • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa
  • osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UE5

  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta
  • hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
  • perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja
  • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja
  • tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet
  • uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus
  • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
  • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
  • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla
  • muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UE6

  Uskonnot ja media

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa
  • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
  • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
  • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
  • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
  • uskontojen mediajulkisuus
  • uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa
  • median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
  • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UEabi

  Uskonnon (evankelis-luterilainen) kertaus-/abikurssi

  Uskonnon kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 7.12.2020 – 12.2.2021
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50
  Oppimateriaali:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Uskonto, ortodoksinen UO

  UO1

  järjestämistakuuUskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
  • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
  • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä
  • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
  • tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet
  • ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä
  • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta
  • tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
  • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
  • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
  • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
  • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
  • apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
  • ensimmäiset kristilliset synodit
  • kristillisen kirkon jakaantuminen
  • katolinen kirkko ja protestantismin synty
  • Luther ja Pohjoismaat
  • vapaat kristilliset suunnat
  • uskonnottomuus

  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Verso 1, Sanoma Pro
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UO2

  järjestämistakuuOrtodoksisuus maailmassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
  • tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä
  • tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan
  • osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
  • perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin
  • tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät
  • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia
  • ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa
  • perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
  • tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

  Keskeiset sisällöt

  • kristillisen kirkon laajeneminen
  • patriarkaatit ja paikalliskirkot
  • orientaaliset kirkot
  • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
  • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
  • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
  • ortodoksinen tapakulttuuri
  • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
  • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
  • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Uskonto, islam UI

  UI1

  järjestämistakuuUskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta sekä näiden ilmiöiden sisäistä monimuotoisuutta
  • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä
  • tuntee islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä sekä vaikutusta yhteiskuntaan länsimaisessa kulttuurissa
  • osaa keskustella rakentavasti islamiin, kristinuskoon ja juutalaisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.
  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020

  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Verso 1 (Sanoma Pro)
  Opettaja: Suaad Onniselkä

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UI2

  järjestämistakuuMaailmanlaajuinen islam

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää islamin merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta
  • ymmärtää vähemmistö- ja enemmistöaseman vaikutuksia uskonnolliseen tulkintaan
  • tuntee islamin opillisia käsitteitä
  • perehtyy islamin eri suuntauksiin, niiden syntyyn ja sisäiseen monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin eri puolilla maailmaa
  • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista islamiin liittyvää keskustelua.
  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021

  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja: Suaad Onniselkä

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Elämänkatsomustieto ET

  ET1

  järjestämistakuuMaailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia
  • ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat maailmankatsomuksen muotoutumiseen, ja osaa eritellä oman katsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten muotoutumista
  • osaa tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden uskomuksia sekä erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota
  • osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen maailmankuvan.

  Keskeiset sisällöt

  • maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa
  • erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä – sekä niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden tarjoamin välinein
  • tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa
  • koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen
  • median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuksellinen ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilaisista näkökulmista
  Ajankohta: 2. jakso 12.10.2020 – 4.12.2020

  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppimateriaali: Tabletkoulu, ET1 - Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
  Opettaja: Piritta Savola

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ET2

  järjestämistakuuIhminen, identiteetti ja hyvä elämä

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä
  • osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin
  • ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät ihmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä
  • tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita
  • kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti.

  Keskeiset sisällöt

  • luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita
  • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema
  • identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
  • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus
  • erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä

  Ajankohta: 4. jakso 15.2.2021 – 9.4.2021

  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  Terveystieto TE

  TEabi

  järjestämistakuuTerveystiedon kertaus-/abikurssi

  Terveystiedon kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 1. jakso 17.8.2020 – 9.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30
  Oppimateriaali: Kurssien 1-3 kirjat, muu tarvittava oppimateriaali sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa
  Opettaja: Susanne Ahlbäck

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)