KURSSITARJOTIN LUKUVUODELLE
2019 - 2020

Tilaa opetuspalvelu

Tutustu kurssitarjottimeen tästä. Kurssien ajankohdat kellonaikoineen ja muut lisätiedot löydät kurssikuvauksen yhteydestä.

  Lukuvuoden 2019 - 2020 kurssitarjotin - iltapäivä- ja iltakurssit

  Kurssien ajankohdat kellonaikoineen ja muut lisätiedot löydät kurssikuvauksen yhteydestä. UUTTA: Punaisella merkityissä kursseissa järjestämistakuu!

  Mikäli haluamasi kurssi puuttuu, kerro siitä meille. Oletko kiinnostunut vain teidän lukiollenne tarjottavista live-kursseista? Pyydä lisätietoja: palvelujohtaja Jukka Oksa, puh. 0400 909 055, jukka.oksa@tutorhouse.fi

  Vieritä taulukkoa oikealle nähdäksesi kaikkien jaksojen kurssit.

  Digiluokan kurssitarjotin lv. 2019 - 2020    
             
    Jakso 1. Jakso 2. Jakso 3. Jakso 4.  Jakso 5.
    12.8.2019 – 4.10.2019 7.10.2019 – 29.11.2019 2.12.2019 – 7.2.2020 10.2.2020 – 3.4.2020 6.4.2020 – 30.5.2020
  Pakolliset ja syventävät      
             
  Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI    ÄI1     ÄI2   ÄI3 
     ÄI4     ÄI5   ÄI6   
  Matematiikka MAB, lyhyt    MABY1     MAB2   
     MAB3   MAB4   MAB5     
       MAB6       
  Englanti EN, A-oppimäärä    ENA1   ENA2   ENA3   
     ENA4     ENA5     
       ENA6       
  Saksa SA, B2      SAB2.1   SAB2.2 
     SAB2.2   SAB2.3   SAB2.  SAB2.5   SAB2.6 

   

   SAB2.7   SAB2.8       
  Saksa SA, B3    SAB3.1   SAB3.2   SAB3.3   SAB3.4 
     SAB3.4   SAB3.5   SAB3.6   SAB3.7   SAB3.8 
   

   SAB3.7 

   SAB3.8       
  Ranska RA, B2      RAB2.1   RAB2.2 
     RAB2.2   RAB2.3   RAB2.4   RAB2.5   RAB2.6 
   

   RAB2.7 

   RAB2.8       
  Ranska RA, B3    RAB3.1   RAB3.2   RAB3.3   RAB3.4 
     RAB3.4   RAB3.5   RAB3.6   RAB3.7   RAB3.8 
   

   RAB3.7 

   RAB3.8       
  Venäjä VE, A1, A2    VEA2.1   VEA2.2     VEA2.3 
     VEA2.4     VEA2.5   VEA2.6   
     VEA2.7   VEA2.8       
  Venäjä VE, B2      VEB2.1   VEB2.2 
     VEB2.2   VEB2.3   VEB2.4   VEB2.5   VEB2.6 
     VEB2.7   VEB2.8     

   

  Venäjä VE, B3    VEB3.1   VEB3.2   VEB3.3   VEB3.4 
     VEB3.4   VEB3.5   VEB3.6   VEB3.7   VEB3.8 
   

   VEB3.7 

   VEB3.8       
  Espanja EA, A1, A2    EAA2.1   EAA2.2     EAA2.3 
     EAA2.4     EAA2.5   EAA2.6   
     EAA2.7   EAA2.8       
  Espanja EA, B2      EAB2.1   EAB2.2 
     EAB2.2   EAB2.3   EAB2.4   EAB2.5   EAB2.6 
   

   EAB2.7 

   EAB2.8       
  Espanja EA, B3    EAB3.1   EAB3.2   EAB3.3   EAB3.4 
     EAB3.4   EAB3.5   EAB3.6   EAB3.7   EAB3.8 
   

   EAB3.7 

   EAB3.8       
  Japani JA, B3    JAB3.1   JAB3.2     JAB3.3 
     JAB3.4     JAB3.5   JAB3.6   

   

   JAB3.7   JAB3.8       
  Kiina KI, B3    KIB3.1   KIB3.2     KIB3.3 
     KIB3.4     KIB3.5   KIB3.6   

   

   KIB3.7   KIB3.8       

  Fysiikka FY

   FY4     FY5   FY6   FY7 

  Kemia KE

     KE3   KE4     KE5 

  Biologia BI

   BI5   BI3       BI4 

  Maantiede GE

     GE2   GE3   GE4   

  Filosofia FI

   FI3     FI4     

  Psykologia PS

   PS2   PS3   PS4     PS5 

  Historia HI

   HI4   HI5     HI6 

  Yhteiskuntaoppi YH

   YH4       YH4   

  Uskonto, ev. lut.,  UE

   UE3   UE4   UE5   UE6   

  Uskonto, ort. UO

     UO1   UO2   UO3   UO4 

  Uskonto, islam, UI

     UI1   UI2   UI3   UI4 
  Elämänkatsomustieto ET

   

   ET1   ET2   ET3   ET4 
  Terveystieto TE  TE2     TE3   TE1   
           TE3   
             
  Soveltavat          
             
  Biokemia  BIOKE     BIOKE     BIOKE 
  Tähtitiede    TÄHTIT     TÄHTIT   
  Näin opiskelet lukiossa  OT1   OT1       
  Näin valmistaudut kirjoituksiin    OT2       OT2 
  Suomi toisena kielenä  S2   S2   S2   S2   S2 
             
  Kertaus- /abikurssit          
             
  Äidinkieli   ÄIABI          
  Matematiikka, lyhyt   MABABI         
  Kemia   KEABI         
  Maantiede       GEABI     
  Historia       HIABI     
  Yhteiskuntaoppi       YHABI     
  Terveystieto   TEABI         
           

  Äidinkieli ja kirjallisuus

  ÄI1

  Tekstit ja vuorovaikutus

  Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ÄI2

  Kieli, kulttuuri ja identiteetti

  Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ÄI3 

  järjestämistakuuKirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

  Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ÄI4

  Tekstit ja vaikuttaminen

  Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ÄI5

  Teksti ja konteksti

  Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ÄI6

  järjestämistakuuNykykulttuuri ja kertomukset

  Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Matematiikka, lyhyt

  MABY1

  Luvut ja lukujonot 

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet
  • vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä
  • ymmärtää lukujonon käsitteen
  • osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan
  • saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä
  • osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  MAB2

  Lausekkeet ja yhtälöt

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä
  • ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet
  • vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020

  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  MAB3

  Geometria

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
  • vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan
  • osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.
  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019

  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  MAB4

  järjestämistakuuMatemaattisia malleja

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
  • tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta
  • tutustuu ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien yhteydessä.
  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019

  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  MAB5

  Tilastot ja todennäköisyys

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
  • arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
  • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.
  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020

  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  MAB6

  Talousmatematiikka

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää prosenttilaskennan taitojaan
  • ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä
  • kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun
  • vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun
  • soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.
  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019

  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Englanti A-oppimäärä

  ENA1

  Englannin kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ENA2

  järjestämistakuuIhminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ENA3

  Kulttuuri-ilmiöitä

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ENA4

  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ENA5

  Tiede ja tulevaisuus

  Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.'

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ENA6

  Opiskelu, työ ja toimeentulo

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Saksa B2

  SAB2.1

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  SAB2.2

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB2.3

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  SAB2.4

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB2.5

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB2.6

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  SAB2.7

  Kansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB2.8

  Viesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Saksa B3

  SAB3.1

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.2

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.4

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.5

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.6

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.7

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  SAB3.8

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Ranska B2

  RAB2.1

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB2.2

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB2.3

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: 
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB2.4

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB2.5

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB2.6

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB2.7

  järjestämistakuuKansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB2.8

  järjestämistakuuViesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Ranska B3

  RAB3.1

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.2

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.4

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.5

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.6

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.7

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  RAB3.8

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Venäjä A1, A2

  VEA2.1

  Kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA2.2

  Ihminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA2.3

  Kulttuuri-ilmiöitä

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA2.4

  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA2.5

  Tiede ja tulevaisuus

  Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ke, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA2.6

  Opiskelu, työ ja toimeentulo

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2029 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ke klo 18.15 - 19.30, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA2.7

  Kestävä elämäntapa

  Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ke, pe klo 18.30 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEA2.8

  Viesti ja vaikuta puhuen

  Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ke, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Venäjä B2

  VEB2.1

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB2.2

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2020 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB2.3

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB2.4

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB2.5

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB2.6

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB2.7

  järjestämistakuuKansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB2.8

  järjestämistakuuViesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Venäjä B3

  VEB3.1

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.2

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.4

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.5

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.6

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.7

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  VEB3.8

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Espanja A1, A2

  EAA2.1

  Kieli ja maailmani

  Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA2.2

  Ihminen verkostoissa

  Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA2.3

  Kulttuuri-ilmiöitä

  Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA2.4

  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

  Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA2.5

  Tiede ja tulevaisuus

  Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA2.6

  Opiskelu, työ ja toimeentulo

  Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA2.7

  Kestävä elämäntapa

  Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAA2.8

  Viesti ja vaikuta puhuen

  Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Espanja B2

  EAB2.1

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB2.2

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2020 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB2.3

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB2.4

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB2.5

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB2.6

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB2.7

  järjestämistakuuKansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB2.8

  järjestämistakuuViesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Espanja B3

  EAB3.1

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB3.2

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

  3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB3.4

  järjestämistakuuMonenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2020 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB3.5

  järjestämistakuuHyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB3.6

  järjestämistakuuKulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB3.7

  järjestämistakuuOpiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  EAB3.8

  järjestämistakuuYhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Japani B3

  JAB3.1

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan vähitellen kirjoitusmerkkeihin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja lukemista. 

  2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  JAB3.2

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kirjoittamaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä ja suppeita viestejä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

  3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  JAB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Opetellaan käyttämään kirjoitusmerkkisanakirjoja. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.

  5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB3.4

  Kulttuurikohtaamisia

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

  1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB3.5

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB3.6

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

  4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB3.7

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  JAB3.8

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  Kiina B3

  KIB3.1

  järjestämistakuuTutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan vähitellen kirjoitusmerkkeihin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja lukemista.

  2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB3.2

  järjestämistakuuMatkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kirjoittamaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä ja suppeita viestejä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

  3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB3.3

  järjestämistakuuElämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Opetellaan käyttämään kirjoitusmerkkisanakirjoja. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.

  5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB3.4

  Kulttuurikohtaamisia

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

  1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB3.5

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB3.6

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

  4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB3.7

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KIB3.8

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  Fysiikka

  FY4

  Voima ja liike

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa
  • osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä
  • harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

  Keskeiset sisällöt

  • fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle
  • vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
  • Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
  • etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus
  • liikeyhtälö
  • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa
  • liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset
  • liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki
  • mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  FY5

  Jaksollinen liike ja aallot

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

  Keskeiset sisällöt

  • fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa
  • tasainen ympyräliike
  • gravitaatiovuorovaikutus
  • harmoninen voima ja värähdysliike
  • aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen
  • aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot
  • ääni aaltoliikeilmiönä
  • mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  FY6

  Sähkömagnetismi

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa
  • harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

  Keskeiset sisällöt

  • fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa
  • magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä
  • varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä
  • sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki
  • generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla
  • sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio
  • tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma klo 16.50 - 18.05, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  FY7

  Aine ja säteily

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

  Keskeiset sisällöt

  • näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen
  • energian kvantittuminen
  • sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit
  • aaltohiukkasdualismi
  • atomiytimen rakenne
  • ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi
  • radioaktiivisuus ja hajoamislaki
  • säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö
  • tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Kemia

  KE3

  Reaktiot ja energia

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä
  • ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

  Keskeiset sisällöt

  • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta
  • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen
  • epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia
  • aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely
  • energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki
  • kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö
  • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ke klo 18.15 - 19.30, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KE4

  Materiaalit ja teknologia

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä
  • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä
  • harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa.

  Keskeiset sisällöt

  • kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa
  • metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari
  • atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä
  • hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot
  • sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
  • kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen
  • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu
  • yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ke klo 18.15 - 19.30, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  KE5

  Reaktiot ja tasapaino

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
  • osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

  Keskeiset sisällöt

  • kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  • homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen
  • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset
  • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
  • homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
  • tutkimustulosten ja -prosessin arviointi

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ke klo 18.15 - 19.30, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Biologia

  BI3

  Solu ja perinnöllisyys

  Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  BI4

  Ihmisen biologia

  Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  BI5

  Biologian sovellukset

  Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Maantiede

  GE2

   

  Sininen planeetta

  Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  GE3

  Yhteinen maailma

  Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  GE4

  Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

  Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Filosofia

  FI3

  Yhteiskuntafilosofia

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon
  • oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen
  • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
  • oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta
  • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

  Keskeiset sisällöt

  • yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat
  • oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen
  • vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi
  • työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oikeuttaminen
  • poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
  • yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina
  • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  FI4

  Tieto, tiede ja todellisuus

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta
  • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä
  • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
  • osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
  • oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

  Keskeiset sisällöt

  • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
  • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
  • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
  • totuuden luonne ja totuusteoriat
  • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
  • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
  • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

  Ajankohta: 3. jakso 3.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Psykologia

  PS2

  Kehittyvä ihminen

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita
  • osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
  • perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana
  • perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon
  • tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen
  • osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

  Keskeiset sisällöt

  Kehityksen tutkiminen

  Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa

  • fyysis-motorinen kehitys
  • kognitiivinen kehitys
  • emotionaalinen kehitys
  • psykososiaalinen kehitys
  • minuuden ja minäkäsityksen kehitys

  Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet

  • ajattelun kehitys
  • identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti
  • sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen
  • toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta

  Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana

  • elämänkaaren käsite
  • kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus
  • jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria

  Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät

  • hermoston kypsyminen
  • aivojen muovautuminen elämänkulun aikana
  • perimän ja ympäristön vuorovaikutus
  • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
  • sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  PS3

  Tietoa käsittelevä ihminen

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
  • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
  • perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
  • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

  Keskeiset sisällöt

  • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
  • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
  • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
  • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
  • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  PS4

  Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
  • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
  • osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
  • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
  • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
  • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
  • tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
  • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

  Keskeiset sisällöt

  • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta
  • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena
  • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
  • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä
  • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
  • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä
  • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
  • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
  • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
  • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  PS5

  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
  • tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
  • tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
  • tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
  • syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
  • osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
  • osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

  Keskeiset sisällöt

  • persoonallisuuden määrittely
  • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
  • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria
  • yksilöllisten erojen tutkiminen
  • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
  • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Historia

  HI4

  Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

  Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä
  • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
  • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan
  • kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
  • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.

  Keskeiset sisällöt

  Antiikin kulttuuripiiri

  • kulttuurit ja elämäntavat
  • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty

  Keskiajan kulttuuri

  • keskiaikainen maailmankuva
  • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

  Uuden ajan murros

  • renessanssi ja tiedon vallankumous
  • reformaation merkitys
  • itsevaltiuden ajan kulttuuri

  Valistuksen aikakausi

  • luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys
  • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset
  • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen

  Aatteiden ja teollistumisen aika

  • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
  • tiede uskonnon haastajana
  • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset

  Monimuotoinen nykyaika

  • massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen
  • kulttuurin globalisoituminen
  • sukupuoliroolien murros
  • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  HI5

  Ruotsin itämaasta Suomeksi

  Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee suomalaista kulttuuriperintöä
  • hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen
  • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
  • tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
  • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin.

  Keskeiset sisällöt

  Suomen alue ennen ristiretkiä

  • tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä
  • rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi

  Keskiaika

  • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen
  • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen
  • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri

  Uusi aika

  • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta
  • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen
  • sääty- ja maatalousyhteiskunta
  • kehittyvä talous

  Ruotsista Venäjän osaksi

  • Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla
  • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
  • kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti klo 18.15 - 19.30, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  HI6

  Maailman kulttuurit kohtaavat

  Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa maailma kulttuurialueisiin
  • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa
  • ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä
  • osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä
  • osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään sille annettuja merkityksiä
  • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita.

  Keskeiset sisällöt

  Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet

  Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:

  • Amerikan alkuperäiskulttuurit
  • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
  • Aasian kulttuurit
  • Afrikan kulttuurit
  • arktiset kulttuurit
  • Latinalaisen Amerikan kulttuurit
  • Lähi-idän kulttuurit

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti klo 18.15 - 19.30, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Yhteiskuntaoppi

  YH4

  Kansalaisen lakitieto

  Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista
  • tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät kansainväliset tuomioistuimet
  • osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat
  • osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä
  • osaa toimia oikein ja lainmukaisesti sekä osaa soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja.

  Keskeiset sisällöt

  Lakitiedon perusteet

  • peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen

  Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

  • perheoikeus
  • työoikeus
  • kuluttajansuoja
  • velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys
  • asuminen
  • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin
  • tekijänoikeudet
  • ympäristöoikeus

  Rikos- ja prosessioikeus

  • rikostutkinta ja syyteharkinta
  • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot
  • rangaistukset
  • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen

  Uskonto, evankelis-luterilainen

  UE3

  Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
  • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
  • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
  • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

  Keskeiset sisällöt

  • hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
  • Intian nykypäivän uskontotilanne
  • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
  • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
  • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
  • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
  • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
  • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
  • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys
  • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UE4

  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa
  • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
  • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
  • osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
  • osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä
  • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

  Keskeiset sisällöt

  • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio
  • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
  • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
  • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
  • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
  • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
  • uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
  • uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa
  • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa
  • osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UE5

  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta
  • hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
  • perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja
  • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja
  • tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet
  • uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus
  • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
  • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
  • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla
  • muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UE6

  Uskonnot ja media

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa
  • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
  • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
  • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
  • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
  • uskontojen mediajulkisuus
  • uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa
  • median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
  • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti klo 18.15 - 19.30, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Uskonto, ortodoksinen

  UO1

  järjestämistakuuUskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
  • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
  • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä
  • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
  • tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet
  • ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä
  • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta
  • tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
  • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
  • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
  • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
  • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
  • apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
  • ensimmäiset kristilliset synodit
  • kristillisen kirkon jakaantuminen
  • katolinen kirkko ja protestantismin synty
  • Luther ja Pohjoismaat
  • vapaat kristilliset suunnat
  • uskonnottomuus

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UO2

  järjestämistakuuOrtodoksisuus maailmassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
  • tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä
  • tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan
  • osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
  • perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin
  • tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät
  • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia
  • ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa
  • perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
  • tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

  Keskeiset sisällöt

  • kristillisen kirkon laajeneminen
  • patriarkaatit ja paikalliskirkot
  • orientaaliset kirkot
  • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
  • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
  • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
  • ortodoksinen tapakulttuuri
  • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
  • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
  • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UO3

  järjestämistakuuMaailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
  • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
  • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
  • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä
  • osaa tarkastella uskontojen piirteitä myös oman uskonnon näkökulmasta.

  Keskeiset sisällöt

  • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
  • Intian nykypäivän uskontotilanne
  • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
  • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin
  • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
  • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
  • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
  • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
  • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet
  • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UO4

  järjestämistakuuUskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sen vaiheisiin ennen ja nyt
  • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-yhteiskunnassa
  • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
  • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena osana tämän ajan yhteiskuntaa
  • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
  • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä
  • kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin
  • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

  Keskeiset sisällöt

  • suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio
  • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
  • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
  • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
  • uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
  • uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
  • ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina
  • uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa
  • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Uskonto, islam

  UI1

  järjestämistakuuUskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta sekä näiden ilmiöiden sisäistä monimuotoisuutta
  • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä
  • tuntee islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä sekä vaikutusta yhteiskuntaan länsimaisessa kulttuurissa
  • osaa keskustella rakentavasti islamiin, kristinuskoon ja juutalaisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.
  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019

  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UI2

  järjestämistakuuMaailmanlaajuinen islam

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää islamin merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta
  • ymmärtää vähemmistö- ja enemmistöaseman vaikutuksia uskonnolliseen tulkintaan
  • tuntee islamin opillisia käsitteitä
  • perehtyy islamin eri suuntauksiin, niiden syntyyn ja sisäiseen monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin eri puolilla maailmaa
  • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista islamiin liittyvää keskustelua.
  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020

  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UI3

  järjestämistakuuMaailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa ja islamilaisissa maissa
  • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
  • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
  • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020

  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  UI4

  järjestämistakuuUskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen moniarvoisessa nyky-yhteiskunnassa
  • ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa ja kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena
  • osaa analysoida islamilaisten yhdyskuntien vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan ja muslimiyhteisön näkökulmasta
  • tuntee uskonnon vaikutuksen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
  • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
  • kehittää valmiuksia toimia osana uskontojen ja katsomusten välistä dialogia.
  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020

  Oppitunnit: ke, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Elämänkatsomustieto

  ET1

  järjestämistakuuMaailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia
  • ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat maailmankatsomuksen muotoutumiseen, ja osaa eritellä oman katsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten muotoutumista
  • osaa tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden uskomuksia sekä erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota
  • osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen maailmankuvan.

  Keskeiset sisällöt

  • maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa
  • erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä – sekä niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden tarjoamin välinein
  • tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa
  • koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen
  • median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuksellinen ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilaisista näkökulmista
  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019

  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ET2

  järjestämistakuuIhminen, identiteetti ja hyvä elämä

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä
  • osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin
  • ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät ihmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä
  • tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita
  • kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti.

  Keskeiset sisällöt

  • luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita
  • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema
  • identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
  • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus
  • erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020

  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  ET3

  järjestämistakuuYksilö ja yhteisö

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle yksilölliselle identiteetilleen ja saa välineitä myönteisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen oman identiteettinsä rakentamisessa
  • ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia voidaan tarkastella tieteellisesti ja että näillä on suuri merkitys yksilön elämänvalinnoille
  • osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä sekä arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta eri alueilla ja kasvattaa valmiuttaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen
  • ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnon vapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen lähtökohtia ja periaatteita
  • osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen rakenteita sekä kasvattaa yhteiskunnallista kuvittelukykyään ja aktiivisuuttaan siten, että hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksina ja vaihtoehtoisina tapahtumakulkuina, joihin pystyy myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan.

  Keskeiset sisällöt

  • ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys: yksityinen ja julkinen, tunnustussuhteet ja merkitykselliset toiset, roolit ja yhteisölliset normit
  • yhteiskuntatutkimuksen perusteita, kuten sosiaaliset tosiasiat, yhteiskunnalliset rakenteet ja modernin länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteet sekä näiden vaikutus yksilön elämään
  • taloudellisen ja poliittisen vallan suhde nyky-Suomessa sekä globaalissa markkinataloudessa, yksilön kuluttajana ja kansalaisena tekemien valintojen vaikutukset yhteiskunnan eri tasoilla
  • ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali oikeudenmukaisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen moraalisina ja poliittisina vaatimuksina sekä näitä vaatimuksia vastustavat näkemykset ja toimet mukaan lukien ihmisoikeusloukkaukset sekä holokausti
  • yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat sekä niiden kriittinen potentiaali: ihanteet ja kauhukuvat nykyisyyden suurennuslaseina ja toiminnan motivoijina
  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020

  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  ET4

  järjestämistakuuKulttuurit katsomuksen muovaajina

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
  • osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen sanavapauden vastuullisesta käytöstä
  • hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökulttuurit
  • ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään kulttuuri ole kehittynyt ilman ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin, kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin
  • osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen kohtelun.

  Keskeiset sisällöt

  • kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa
  • kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
  • suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
  • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
  • etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa
  Ajankohta: 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020

  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Terveystieto

  TE1

  Terveyden perusteet

  Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely. 

  Ajankohta: 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  TE2

  Ihminen, ympäristö ja terveys

  Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Biokemia

  BIOKE

  Biokemian soveltava kurssi

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019, 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

   

  Tähtitiede

  TÄHTIT

  Tähtitieteen soveltava kurssi

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019 ja 4. jakso 10.2.2020 - 3.4.2020
  Oppitunnit: 2. jakso ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.), 4. jakso ma, ke klo 18.15 - 19.30
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Opiskelutekniikka

  OT1

  järjestämistakuuNäin opiskelet lukiossa tehokkaammin -opiskelutekniikan kurssi

  Kurssin teemoihin sisältyy refklektointia, lyhyiden oppimispäiväkirjojen kirjoittamista, harjoituksia tunneilla sekä itsenäisiä tehtäviä kotona. Tavoitteena on saada myös keskustelua aikaan sekä jakaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä koko ryhmälle.

  OT2

  järjestämistakuuValmistaudu yo-kirjoituksiin -opiskelutekniikan kurssi

  Kurssin teemoihin sisältyy refklektointia, lyhyiden oppimispäiväkirjojen kirjoittamista, harjoituksia tunneilla sekä itsenäisiä tehtäviä kotona. Tavoitteena on saada myös keskustelua aikaan sekä jakaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä koko ryhmälle.

  Sisällöt, mm:

  • hyvän lukutekniikan harjoittelu
  • reaaliaineiden lukutekniikka
  • koeviikkoon valmistautuminen
  • muistitekniikat
  • erilaisia kertaustekniikoita
  • visuaaliset muistiinpanotekniikat (mind map, concept map, flash card, sketchnoting jne.)
  • reaaliaineiden vastaustekniikka, tehtävänantojen avaaminen

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 ja 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2020
  Oppitunnit: 1. jakso ti, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.), 2. jakso ma, to klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)


  Sisällöt, mm:

  • tavoitteet ja välitavoitteet
  • järkevän lukusuunnitelman teko
  • kokonaisuuksien hallinta ja muistitekniikat, kertaustekniikat
  • yo-tehtävien avaaminen ja vastauksen suunnittelu
  • motivaation ylläpitäminen
  • epävarmuuden sietäminen

  Ajankohta: 2. jakso 7.10.2019 - 29.11.2019 ja 5. jakso 6.4.2020 - 30.5.2020
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Suomi toisena kielenä

  S2-tukikurssi

  järjestämistakuuSuomi toisena kielenä

  Kurssilla keskitytään suomen kielen taidon parantamiseen ja mm. lukiokursseihin liittyvän sanaston syventämiseen. Opiskelija voi halutessaan osallistua kurssille useamman kerran - opiskelu ja valmennus on hyvin yksilöllistä.

  Ajankohta: Kurssi toteutetaan kaikissa jaksoissa.
  Oppitunnit: ma, ke klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Äidinkielen kertaus-/abikurssi

  ÄIABI

  järjestämistakuuÄidinkielen kertaus-/abikurssi

  Äidinkielen kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 (kurssi käydään läpi ennen syksyn äidinkielen kirjoituksia
  Oppitunnit: ma, ke, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Lyhyen matematiikan kertaus-/abikurssi

  MABABI

  järjestämistakuuLyhyen matematiikan kertaus-/abikurssi

  Lyhyen matematiikan kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019 (kurssi käydään läpi ennen syksyn matematiikan kirjoituksia)
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50, pe klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Kemian kertaus-/abikurssi

  KEABI

  järjestämistakuuKemian kertaus-/abikurssi

  Kemian kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ke klo 18.15 - 19.30, pe klo 16.50 - 18.05 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Maantieteen kertaus-/abikurssi

  GEABI

  järjestämistakuuMaantieteen kertaus-/abikurssi

  Maantieteen kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, to klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Historian kertaus-/abikurssi

  HIABI

  järjestämistakuuHistorian kertaus-/abikurssi

  Historian kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ti klo 19.35 - 20.50, pe 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Yhteiskuntaopin kertaus-/abikurssi

  YHABI

  järjestämistakuuYhteiskuntaopin kertaus-/abikurssi

  Yhteisuntaopin kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 3. jakso 2.12.2019 - 7.2.2020
  Oppitunnit: ma, ke klo 19.35 - 20.50 (14 x 75 min.)
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)

  Terveystiedon kertaus-/abikurssi

  TEabi

  järjestämistakuuTerveystiedon kertaus-/abikurssi

  Kemian kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Ajankohta: 1. jakso 12.8.2019 - 4.10.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30
  Oppikirja:
  Opettaja:

  Ilmoittautumislomakkeelle (rehtori/opo täyttää)