KURSSITARJOTIN LUKUVUODELLE
2018 - 2019

Lukuvuoden 2018 - 2019 kurssitarjottimen näet tältä sivulta. Ilmoittautuminen 4. ja 5 jaksojen kursseihin on käynnissä!

Mikäli haluamasi kurssi puuttuu, kerro siitä meille.

Oletko kiinnostunut vain teidän lukiollenne tarjottavista live-kursseista? Pyydä lisätietoja.

Tilaa opetuspalvelu lukuvuodelle 2018 - 2019

  Lukuvuoden 2018 - 2019 kurssitarjotin - iltapäivä- ja iltakurssit

  Lisätietoja palvelujohtaja Jukka Oksa, puh. 0400 909 055, jukka.oksa@tutorhouse.fi

  Vieritä taulukkoa oikealle nähdäksesi kaikkien jaksojen kurssit.

  Digiluokan kurssitarjotin lv. 2018 - 2019    
             
    Jakso 1. Jakso 2. Jakso 3. Jakso 4.  Jakso 5.
    27.8.2018 – 5.10.2018 8.10.2018 – 5.12.2018 7.12.2018 – 8.2.2019 11.2.2019 – 5.4.2019 8.4.2019 – 1.6.2019
  Pakolliset ja syventävät      
             

  Äidinkieli ja kirjallisuus

         

  ÄI3

  Matematiikka, B-oppimäärä  

  MAB4

       

  Englanti EN, A1-oppimäärä

      ENA2    
  Saksa SA, B2     SAB2.1  SAB2.2
      SAB2.3 SAB2.4  SAB2.5 SAB2.6

   

  SAB2.7 SAB2.8      
  Saksa SA, B3   SAB3.1 SAB3.2 SAB3.3  SAB3.4
    SAB3.4 SAB3.5 SAB3.6 SAB3.6 SAB3.7
   

  SAB3.7

  SAB3.8      
  Ranska RA, B2     RAB2.1 RAB2.2 
      RAB2.3 RAB2.4 RAB2.5 RAB2.6
   

  RAB2.7

  RAB2.8      
  Ranska RA, B3   RAB3.1 RAB3.2 RAB3.3 RAB3.4 
    RAB3.4 RAB3.5 RAB3.6 RAB3.7 RAB3.8
   

  RAB3.7

  RAB3.8      
  Venäjä VE, B2     VEB2.1 VEB2.2 
    VEB2.3 VEB2.4    
    VEB2.7 VEB2.8    

   

  Venäjä VE, B3   VEB3.1 VEB3.2 VEB3.3  VEB3.4
    VEB3.4 VEB3.5 VEB3.6    
   

  VEB3.7

  VEB3.8      
  Espanja EA, B2     EAB2.1 EAB2.2
      EAB2.3 EAB2.4    
   

  EAB2.7

  EAB2.8      
  Espanja EA, B3   EAB3.1 EAB3.2  EAB3.3 EAB3.4
    EAB3.4 EAB3.5 EAB3.6    
   

  EAB3.7

  EAB3.8      
  Italia IA, B2 IAB2.1      IAB2.1  IAB2.2
      IAB2.3 IAB2.4     

   

  IAB2.7 IAB2.8      
  Italia IA, B3   IAB3.1 IAB3.2 IAB3.3  IAB3.4
    IAB3.4 IAB3.5 IAB3.6    

   

  IAB3.7 IAB3.8      
  Japani JA, B3   JAB3.1  JAB3.2   JAB3.3
    JAB3.4   JAB3.5 JAB3.6  

   

  JAB3.7 JAB3.8      
  Kiina KI, B3   KIB3.1  KIB3.2   KIB3.3
    KIB3.4   KIB3.5 KIB3.6  

   

  KIB3.7 KIB3.8      

  Fysiikka

  FY4 FY4 FY5 FY6 FY7

  Kemia KE

    KE3 KE4   KE5

  Biologia BI

  BI5 BI3     BI4

  Maantiede GE

    GE2 GE3 GE4  

  Filosofia FI

  FI3   FI4 FI3 FI4

  Psykologia PS

  PS2 PS3 PS4   PS5

  Historia HI

  HI4 HI5   HI6

  Yhteiskuntaoppi YH

  YH4     YH4  

  Uskonto, ev. lut.,  UE

  UE3 UE4 UE5 UE6  

  Uskonto, ort. UO

    UO1   UO2 UO3

  Uskonto, islam, UI

    UI1 UI2 UI3 UI4
  Elämänkatsomustieto ET

   

  ET1 ET2 ET3 ET4

  Terveystieto TE

    TT2   TT3  
             

  Soveltavat

           
             

  Näin opiskelet lukiossa tehokkaammin
  -opiskelutekniikan kurssi

  OT1 OT1   OT1  

  Valmistaudu yo-kirjoituksiin
  -opiskelutekniikan kurssi

  OT2   OT2   OT2

  Suomi toisena kielenä S2-tukikurssi

  S2-tukikurssi S2-tukikurssi S2-tukikurssi S2-tukikurssi S2-tukikurssi

  Tähtitiede

    TÄHTIT     TÄHTIT

  Biokemia

          BIOKE

  Kertauskurssi/Abikurssi

  KMA, KEN, KRU, KFI, KPS, KHI, KYH, KGE, KUE, KUO   KMA, KEN, KRU, KFI, KPS, KHI, KYH, KGE, KUE, KUO    
           

  Äidinkieli ja kirjallisuus

  ÄI3 

  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

  Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

  Saksa B2

  SAB2.1

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

   

  SAB2.2

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  SAB2.3

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

   

  SAB2.4

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

   

  SAB2.5

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  SAB2.6

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

   

  Saksa B3

  SAB3.1

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  SAB3.2

  Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

  SAB3.3

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 4. jakso 11.2.2019 - 5.4.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 17.00 - 18.15 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Plan D 3, Sanoma Pro
  Opettaja: Olli Eloranta

  SAB3.4

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 17.00 - 18.15 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Plan D 4, Sanoma Pro
  Opettaja: Olli Eloranta

  SAB3.5

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  SAB3.6

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  Ajankohta: 4. jakso 11.2.2019 - 5.4.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.30 - 19.45 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Plan D 6, Sanoma Pro
  Opettaja: Olli Eloranta

  SAB3.7

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.30 - 19.45 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Plan D 7, Sanoma Pro
  Opettaja: Olli Eloranta

  SAB3.8

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ranska B2

  RAB2.1

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  RAB2.2

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  RAB2.3

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  RAB2.4

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  RAB2.5

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  RAB2.6

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  RAB2.7

  Kansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  RAB2.8

  Viesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Ranska B3

  RAB3.1

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  RAB3.2

  Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

  RAB3.3

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 4. jakso 11.2.2019 - 5.4.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 16.45 - 18.00 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Escalier 2, Sanoma Pro
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  RAB3.4

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 16.45 - 18.00 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Escalier 2, Sanoma Pro
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  RAB3.5

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  RAB3.6

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  RAB3.7

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  Ajankohta: 4. jakso 11.2.2019 - 5.4.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 18.00 - 19.15 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Escalier 4, Sanoma Pro
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  RAB3.8

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 18.00 - 19.15 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Escalier 4, Sanoma Pro
  Opettaja: Sari Hopeakoski

  Venäjä B2

  VEB2.1

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  VEB2.2

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  VEB2.3

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  VEB2.4

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  VEB2.5

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  VEB2.6

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  VEB2.7

  Kansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  VEB2.8

  Viesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Venäjä B3

  VEB3.1

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  VEB3.2

  Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

  VEB3.3

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

  Ajankohta: 4. jakso 11.2.2019 - 5.4.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 17.00 - 18.15 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Cafe Piter 1, Finn Lectura
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  VEB3.4

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 17.00 - 18.15 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Cafe Piter 1, Finn Lectura
  Opettaja: Lena Hillebrandt

  VEB3.5

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  VEB3.6

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  VEB3.7

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  VEB3.8

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Espanja B2

  EAB2.1

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  EAB2.2

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  EAB2.3

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  EAB2.4

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  EAB2.5

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  EAB2.6

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  EAB2.7

  Kansainvälinen toiminta

  Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

  EAB2.8

  Viesti puhuen ja kirjoittaen

  Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

  Espanja B3

  EAB3.1

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

  EAB3.2

  Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

  EAB3.3

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

  Ajankohta: 4. jakso 11.2.2019 - 5.4.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.30 - 19.45 (14 x 75 min.) tai ti 17.30 - 19.30 (9 x 120 min)
  Oppikirja: Accion 1, Sanoma Pro
  Opettaja: Annukka Kosonen / Salli Nurminen

  EAB3.4

  Monenlaista elämää

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.30 - 19.45 (14 x 75 min.) tai ti 17.30 - 19.30 (9 x 120 min)
  Oppikirja: Accion 1, Sanoma Pro
  Opettaja: Annukka Kosonen / Salli Nurminen

  EAB3.5

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

  EAB3.6

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

  EAB3.7

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  EAB3.8

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Japani B3

  JAB3.1

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan vähitellen kirjoitusmerkkeihin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja lukemista. 

  JAB3.2

  Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kirjoittamaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä ja suppeita viestejä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

  Ajankohta: 4.-5. jaksot 11.2.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ti klo 17.00 - 18.15 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Ei erillistä oppikirjaa
  Opettaja: Ulla Saari

  JAB3.3

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Opetellaan käyttämään kirjoitusmerkkisanakirjoja. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.

  JAB3.4

  Kulttuurikohtaamisia

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

  JAB3.5

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  JAB3.6

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

  JAB3.7

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  JAB3.8

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Kiina B3

  KIB3.1

  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

  Tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan vähitellen kirjoitusmerkkeihin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja lukemista.

  KIB3.2

  Matkalla maailmassa

  Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kirjoittamaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä ja suppeita viestejä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

  KIB3.3

  Elämän tärkeitä asioita

  Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Opetellaan käyttämään kirjoitusmerkkisanakirjoja. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.

  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ma klo 18.30 - 19.45, pe 16.30 - 17.45 (14 x 75 min.) 
  Oppikirja: Ei erillistä oppikirjaa
  Opettaja: Yun Ge

  KIB3.4

  Kulttuurikohtaamisia

  Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

  KIB3.5

  Hyvinvointi ja huolenpito

  Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

  KIB3.6

  Kulttuuri ja mediat

  Kurssilla painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

  KIB3.7

  Opiskelu, työ ja tulevaisuus

  Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

  KIB3.8

  Yhteinen maapallomme

  Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

  Fysiikka

  FY4

  Voima ja liike

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa
  • osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä
  • harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

  Keskeiset sisällöt

  • fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle
  • vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
  • Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
  • etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus
  • liikeyhtälö
  • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa
  • liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset
  • liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki
  • mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

  FY5

  Jaksollinen liike ja aallot

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

  Keskeiset sisällöt

  • fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa
  • tasainen ympyräliike
  • gravitaatiovuorovaikutus
  • harmoninen voima ja värähdysliike
  • aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen
  • aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot
  • ääni aaltoliikeilmiönä
  • mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

  FY6

  Sähkömagnetismi

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa
  • harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

  Keskeiset sisällöt

  • fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa
  • magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä
  • varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä
  • sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki
  • generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla
  • sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio
  • tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

  FY7

  Aine ja säteily

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

  Keskeiset sisällöt

  • näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen
  • energian kvantittuminen
  • sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit
  • aaltohiukkasdualismi
  • atomiytimen rakenne
  • ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi
  • radioaktiivisuus ja hajoamislaki
  • säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö
  • tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

  Kemia

  KE3

  Reaktiot ja energia

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä
  • ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

  Keskeiset sisällöt

  • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta
  • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen
  • epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia
  • aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely
  • energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki
  • kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö
  • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen

  KE4

  Materiaalit ja teknologia

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä
  • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä
  • harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa.

  Keskeiset sisällöt

  • kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa
  • metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari
  • atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä
  • hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot
  • sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
  • kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen
  • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu
  • yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

  KE5

  Reaktiot ja tasapaino

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
  • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
  • osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

  Keskeiset sisällöt

  • kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  • homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen
  • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset
  • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
  • homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
  • tutkimustulosten ja -prosessin arviointi

  Biologia

  BI3

  Solu ja perinnöllisyys

  Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

  BI4

  Ihmisen biologia

  Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

  BI5

  Biologian sovellukset

  Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

  Maantiede

  GE2

  Sininen planeetta

  Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

  GE3

  Yhteinen maailma

  Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

  GE4

  Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

  Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

  Filosofia

  FI3

  Yhteiskuntafilosofia

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon
  • oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen
  • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
  • oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta
  • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

  Keskeiset sisällöt

  • yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat
  • oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen
  • vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi
  • työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oikeuttaminen
  • poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
  • yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina
  • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

  FI4

  Tieto, tiede ja todellisuus

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta
  • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä
  • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
  • osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
  • oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

  Keskeiset sisällöt

  • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
  • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
  • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
  • totuuden luonne ja totuusteoriat
  • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
  • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
  • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

  Psykologia

  PS2

  Kehittyvä ihminen

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita
  • osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
  • perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana
  • perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon
  • tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen
  • osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

  Keskeiset sisällöt

  Kehityksen tutkiminen

  Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa

  • fyysis-motorinen kehitys
  • kognitiivinen kehitys
  • emotionaalinen kehitys
  • psykososiaalinen kehitys
  • minuuden ja minäkäsityksen kehitys

  Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet

  • ajattelun kehitys
  • identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti
  • sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen
  • toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta

  Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana

  • elämänkaaren käsite
  • kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus
  • jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria

  Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät

  • hermoston kypsyminen
  • aivojen muovautuminen elämänkulun aikana
  • perimän ja ympäristön vuorovaikutus
  • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
  • sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

  PS3

  Tietoa käsittelevä ihminen

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
  • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
  • perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
  • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

  Keskeiset sisällöt

  • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
  • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
  • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
  • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
  • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

  PS4

  Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
  • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
  • osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
  • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
  • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
  • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
  • tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
  • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

  Keskeiset sisällöt

  • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta
  • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena
  • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
  • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä
  • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
  • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä
  • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
  • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
  • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
  • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

  PS5

  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
  • tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
  • tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
  • tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
  • syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
  • osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
  • osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

  Keskeiset sisällöt

  • persoonallisuuden määrittely
  • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
  • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria
  • yksilöllisten erojen tutkiminen
  • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
  • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

  Historia

  HI4

  Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

  Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä
  • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
  • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan
  • kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
  • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.

  Keskeiset sisällöt

  Antiikin kulttuuripiiri

  • kulttuurit ja elämäntavat
  • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty

  Keskiajan kulttuuri

  • keskiaikainen maailmankuva
  • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

  Uuden ajan murros

  • renessanssi ja tiedon vallankumous
  • reformaation merkitys
  • itsevaltiuden ajan kulttuuri

  Valistuksen aikakausi

  • luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys
  • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset
  • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen

  Aatteiden ja teollistumisen aika

  • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
  • tiede uskonnon haastajana
  • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset

  Monimuotoinen nykyaika

  • massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen
  • kulttuurin globalisoituminen
  • sukupuoliroolien murros
  • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys

  HI5

  Ruotsin itämaasta Suomeksi

  Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee suomalaista kulttuuriperintöä
  • hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen
  • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
  • tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
  • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin.

  Keskeiset sisällöt

  Suomen alue ennen ristiretkiä

  • tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä
  • rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi

  Keskiaika

  • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen
  • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen
  • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri

  Uusi aika

  • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta
  • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen
  • sääty- ja maatalousyhteiskunta
  • kehittyvä talous

  Ruotsista Venäjän osaksi

  • Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla
  • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
  • kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide

  HI6

  Maailman kulttuurit kohtaavat

  Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa maailma kulttuurialueisiin
  • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa
  • ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä
  • osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä
  • osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään sille annettuja merkityksiä
  • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita.

  Keskeiset sisällöt

  Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet

  Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:

  • Amerikan alkuperäiskulttuurit
  • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
  • Aasian kulttuurit
  • Afrikan kulttuurit
  • arktiset kulttuurit
  • Latinalaisen Amerikan kulttuurit
  • Lähi-idän kulttuurit

  Yhteiskuntaoppi

  YH4

  Kansalaisen lakitieto

  Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista
  • tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät kansainväliset tuomioistuimet
  • osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat
  • osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä
  • osaa toimia oikein ja lainmukaisesti sekä osaa soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja.

  Keskeiset sisällöt

  Lakitiedon perusteet

  • peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen

  Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

  • perheoikeus
  • työoikeus
  • kuluttajansuoja
  • velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys
  • asuminen
  • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin
  • tekijänoikeudet
  • ympäristöoikeus

  Rikos- ja prosessioikeus

  • rikostutkinta ja syyteharkinta
  • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot
  • rangaistukset
  • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen

  Uskonto, evankelis-luterilainen

  UE3

  Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
  • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
  • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
  • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

  Keskeiset sisällöt

  • hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
  • Intian nykypäivän uskontotilanne
  • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
  • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
  • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
  • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
  • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
  • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
  • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys
  • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

  UE4

  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa
  • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
  • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
  • osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
  • osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä
  • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

  Keskeiset sisällöt

  • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio
  • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
  • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
  • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
  • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
  • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
  • uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
  • uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa
  • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa
  • osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

  UE5

  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta
  • hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
  • perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja
  • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja
  • tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet
  • uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus
  • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
  • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
  • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla
  • muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä

  UE6

  Uskonnot ja media

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa
  • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
  • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
  • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
  • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
  • uskontojen mediajulkisuus
  • uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa
  • median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
  • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

  Uskonto, ortodoksinen

  UO1

  Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
  • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
  • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä
  • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
  • tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet
  • ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä
  • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta
  • tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
  • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
  • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
  • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
  • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
  • apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
  • ensimmäiset kristilliset synodit
  • kristillisen kirkon jakaantuminen
  • katolinen kirkko ja protestantismin synty
  • Luther ja Pohjoismaat
  • vapaat kristilliset suunnat
  • uskonnottomuus

  UO2

  Ortodoksisuus maailmassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
  • tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä
  • tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan
  • osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
  • perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin
  • tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät
  • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia
  • ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa
  • perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
  • tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

  Keskeiset sisällöt

  • kristillisen kirkon laajeneminen
  • patriarkaatit ja paikalliskirkot
  • orientaaliset kirkot
  • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
  • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
  • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
  • ortodoksinen tapakulttuuri
  • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
  • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
  • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus
  Ajankohta: 4.-5. jaksot 11.2.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ma klo 18.30 - 19.45 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Tablet-koulu
  Opettaja: Teppo Väisänen

  UO3

  Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
  • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
  • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
  • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä
  • osaa tarkastella uskontojen piirteitä myös oman uskonnon näkökulmasta.

  Keskeiset sisällöt

  • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
  • Intian nykypäivän uskontotilanne
  • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
  • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin
  • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
  • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
  • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
  • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
  • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet
  • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

  UO4

  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sen vaiheisiin ennen ja nyt
  • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-yhteiskunnassa
  • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
  • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena osana tämän ajan yhteiskuntaa
  • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
  • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä
  • kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin
  • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

  Keskeiset sisällöt

  • suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio
  • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
  • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
  • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
  • uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
  • uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
  • ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina
  • uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa
  • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

  UO5

  Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu taidemuotoihin uskonnon ilmentäjänä
  • tunnistaa ja tietää ortodoksisen taiteen erityispiirteet
  • perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä
  • tunnistaa eri uskontojen opin ilmenemismuotoja taiteessa
  • ymmärtää sakraalin ja uskonnollisen taiteen eron
  • tunnistaa uskonnon vaikutuksen nyky- ja populaaritaiteeseen.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonnot, taide ja kulttuurin eri muodot
  • sakraalin ja uskonnollisen taiteen ero
  • ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri, ikonitaide
  • uskontojen oppi taiteen keinoin: kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama

  UO6

  Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon
  • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
  • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
  • perehtyy mediakuvaan ortodoksisuudesta ja eri uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti
  • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

  Keskeiset sisällöt

  • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
  • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
  • uskontojen mediajulkisuus
  • ortodoksisen kirkon mediamaailma
  • median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
  • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

  Uskonto, islam

  UI1

  Uskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta sekä näiden ilmiöiden sisäistä monimuotoisuutta
  • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä
  • tuntee islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä sekä vaikutusta yhteiskuntaan länsimaisessa kulttuurissa
  • osaa keskustella rakentavasti islamiin, kristinuskoon ja juutalaisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

  UI2

  Maailmanlaajuinen islam

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää islamin merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta
  • ymmärtää vähemmistö- ja enemmistöaseman vaikutuksia uskonnolliseen tulkintaan
  • tuntee islamin opillisia käsitteitä
  • perehtyy islamin eri suuntauksiin, niiden syntyyn ja sisäiseen monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin eri puolilla maailmaa
  • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista islamiin liittyvää keskustelua.

  UI3

  Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa ja islamilaisissa maissa
  • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
  • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
  • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

  UI4

  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen moniarvoisessa nyky-yhteiskunnassa
  • ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa ja kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena
  • osaa analysoida islamilaisten yhdyskuntien vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan ja muslimiyhteisön näkökulmasta
  • tuntee uskonnon vaikutuksen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
  • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
  • kehittää valmiuksia toimia osana uskontojen ja katsomusten välistä dialogia.

  Elämänkatsomustieto

  ET1

  Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia
  • ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat maailmankatsomuksen muotoutumiseen, ja osaa eritellä oman katsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten muotoutumista
  • osaa tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden uskomuksia sekä erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota
  • osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen maailmankuvan.

  Keskeiset sisällöt

  • maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa
  • erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä – sekä niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden tarjoamin välinein
  • tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa
  • koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen
  • median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuksellinen ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilaisista näkökulmista

  ET2

  Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä
  • osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin
  • ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät ihmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä
  • tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita
  • kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti.

  Keskeiset sisällöt

  • luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita
  • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema
  • identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
  • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus
  • erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä

  Valtakunnalliset syventävät kurssit

  ET3

  Yksilö ja yhteisö

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle yksilölliselle identiteetilleen ja saa välineitä myönteisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen oman identiteettinsä rakentamisessa
  • ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia voidaan tarkastella tieteellisesti ja että näillä on suuri merkitys yksilön elämänvalinnoille
  • osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä sekä arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta eri alueilla ja kasvattaa valmiuttaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen
  • ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnon vapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen lähtökohtia ja periaatteita
  • osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen rakenteita sekä kasvattaa yhteiskunnallista kuvittelukykyään ja aktiivisuuttaan siten, että hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksina ja vaihtoehtoisina tapahtumakulkuina, joihin pystyy myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan.

  Keskeiset sisällöt

  • ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys: yksityinen ja julkinen, tunnustussuhteet ja merkitykselliset toiset, roolit ja yhteisölliset normit
  • yhteiskuntatutkimuksen perusteita, kuten sosiaaliset tosiasiat, yhteiskunnalliset rakenteet ja modernin länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteet sekä näiden vaikutus yksilön elämään
  • taloudellisen ja poliittisen vallan suhde nyky-Suomessa sekä globaalissa markkinataloudessa, yksilön kuluttajana ja kansalaisena tekemien valintojen vaikutukset yhteiskunnan eri tasoilla
  • ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali oikeudenmukaisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen moraalisina ja poliittisina vaatimuksina sekä näitä vaatimuksia vastustavat näkemykset ja toimet mukaan lukien ihmisoikeusloukkaukset sekä holokausti
  • yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat sekä niiden kriittinen potentiaali: ihanteet ja kauhukuvat nykyisyyden suurennuslaseina ja toiminnan motivoijina

  ET4

  Kulttuurit katsomuksen muovaajina

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
  • osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen sanavapauden vastuullisesta käytöstä
  • hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökulttuurit
  • ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään kulttuuri ole kehittynyt ilman ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin, kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin
  • osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen kohtelun.

  Keskeiset sisällöt

  • kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa
  • kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
  • suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
  • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
  • etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa

  ET5

  Katsomusten maailma

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittää kykyään lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia maailmankatsomuksia ja verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseensa
  • ymmärtää, että maailmankatsomukset, uskonto ja uskonnollisuus ovat historiallisesti rakentuneita, erittäin monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys
  • tutustuu uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen, määrittelyyn ja selittämiseen hahmottaen sen lähtökohtia ja tavoitteenasetteluja
  • hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin, kuten sekulaariin humanismiin ja uskontoihin, liittyviä kysymyksiä sekä muodostaa niihin oman perustellun kantansa
  • perehtyy uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin, tutustuu humanismin ja vapaa-ajattelun historiaan
  • perehtyy Lähi-idän uskontoihin sekä joihinkin muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin hahmottaen niiden keskeisiä piirteitä, sisäistä monimuotoisuutta sekä vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan erityisesti suomalaisesta näkökulmasta.

  Keskeiset sisällöt

  • katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja selittäminen, käsityksiä uskontojen alkuperästä
  • uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti, symboli ja teismi
  • uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset perusteet
  • kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin muiden uskontojen ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien historiallinen ja maantieteellinen levinneisyys ja jakautuminen, pyhät kirjat, oppi, elämäntapa ja suhde yhteiskuntaan
  • tämän päivän merkittävien maailmankatsomuksellisten järjestelmien, kuten sekulaarin humanismin ja suurten uskontojen, suhde yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, moraaliin, politiikkaan ja tieteeseen; liberaali ja fundamentalistinen uskonnollisuus, sekularisaatio ja uskonnottomuus

  ET6

  Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää
  • ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontingentin ja rakentuneen luonteen
  • osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjestelmien, valistuksen ja tieteellisteknologisen vallankumouksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle
  • hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja sen kehitykseen sekä ymmärtää teknologian ja teknisen muutoksen yhteydet ympäristössä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin
  • osaa arvioida teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana sekä pystyy osallistumaan ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

  Keskeiset sisällöt

  • ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä
  • suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi
  • ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset sekä niiden vaikutukset ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen ympäristönsä ja itsensä muokkaajana
  • Prometheus-myytistä teknoutopioihin ja -dystopioihin, ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen kehitykseen
  • tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikit tieteen uusimpien tulosten valossa

  Terveystieto

  TE2

  Ihminen, ympäristö ja terveys

  Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden, kuten psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön, yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn
  • tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapahtumia ja osaa esitellä erilaisia toimintatapoja ja selviytymisen keinoja
  • osaa soveltaa terveysosaamistaan terveyttä, sairautta ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja niihin liittyvien arvojen pohdinnassa
  • osaa arvioida sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle, esitellä mielenterveyteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja mekanismeja sekä esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kriisien käsittelyyn
  • osaa tulkita ja arvioida kriittisesti terveysviestintään liittyviä ilmiöitä
  • osaa perustella ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
  • osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä ja ymmärtää henkilökohtaisten rajojen kunnioittamisen ja suojelemisen merkityksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhteisöissä ja ympäristöissä.

  Keskeiset sisällöt

  • perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset
  • terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua
  • ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki
  • seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys
  • mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät
  • erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen
  • työhyvinvointi ja ergonomia
  • turvallisuus ja väkivallan ehkäisy
  • media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta

  TE3

  Terveyttä tutkimassa

  Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, teknologian ja terveyspalvelujen muutoksia, kehitystä sekä yhteyksiä väestön terveyteen
  • osaa arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä osaa kuvata terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja suunnitella pienimuotoisia terveystutkimuksia tai toimintakyvyn mittauksia
  • perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
  • osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja niiden parissa toimivien järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden edistämisessä.

  Keskeiset sisällöt

  • yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen
  • terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat
  • terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen
  • terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen
  • keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet
  • globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen

  Biokemia

  BIOKE - Biokemia

  Biokemian kurssi

  Kurssilla syvennytään ihmisen kemiaan tutustumalla elämän kannalta tärkeisiin biomolekyyleihin (hiilihydraatit, proteiinit ja lipidit) sekä biologian että kemian näkökulmasta.

  Tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee biomolekyylien rakenteita, ominaisuuksia ja keskeisiä reaktioita
  • osaa tutkia kokeellisesti biomolekyylien ominaisuuksia ja pitoisuuksia
  • ymmärtää biokemian keskeisen merkityksen mm. muille biotieteille ja lääketieteelle
  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ma, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Ei erillistä oppikirjaa
  Opettaja:

  Kertauskurssit

  KMA

  Matematiikan kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  KEN

  Englannin kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  KRU

  Ruotsin kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  KFI

  Filosofian kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  KPS

  Psykologia kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  KHI

  Historian kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  KYH

  Yhteiskuntaopin kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  KUE

  Evankelis-luterilaisen uskonnon kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  KUO

  Ortodoksisen uskonnon kertauskurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

  Opiskelutekniikka

  OT1

  Näin opiskelet lukiossa tehokkaammin -opiskelutekniikan kurssi

  Kurssin teemoihin sisältyy refklektointia, lyhyiden oppimispäiväkirjojen kirjoittamista, harjoituksia tunneilla sekä itsenäisiä tehtäviä kotona. Tavoitteena on saada myös keskustelua aikaan sekä jakaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä koko ryhmälle.

  OT2

  Valmistaudu yo-kirjoituksiin -opiskelutekniikan kurssi

  Kurssin teemoihin sisältyy refklektointia, lyhyiden oppimispäiväkirjojen kirjoittamista, harjoituksia tunneilla sekä itsenäisiä tehtäviä kotona. Tavoitteena on saada myös keskustelua aikaan sekä jakaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä koko ryhmälle.

  Sisällöt, mm:

  • hyvän lukutekniikan harjoittelu
  • reaaliaineiden lukutekniikka
  • koeviikkoon valmistautuminen
  • muistitekniikat
  • erilaisia kertaustekniikoita
  • visuaaliset muistiinpanotekniikat (mind map, concept map, flash card, sketchnoting jne.)
  • reaaliaineiden vastaustekniikka, tehtävänantojen avaaminen

  Sisällöt, mm:

  • tavoitteet ja välitavoitteet
  • järkevän lukusuunnitelman teko
  • kokonaisuuksien hallinta ja muistitekniikat, kertaustekniikat
  • yo-tehtävien avaaminen ja vastauksen suunnittelu
  • motivaation ylläpitäminen
  • epävarmuuden sietäminen
  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ti, to klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Ei erillistä oppikirjaa
  Opettaja: Anne Hällfors

  Suomi toisena kielenä

  S2-tukikurssi

  Suomi toisena kielenä (1/2-kurssi)

  Ajankohta: 4. jakso 11.2.2019 - 5.4.2019 ja 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ke klo 17.00 - 18.15 (7 x 75 min.)
  Oppikirja: Ei erillistä oppikirjaa
  Opettaja: Arja Kuisma

  Tähtitiede

  TÄHTIT - Tähtietiede

  Tähtitieteen perusteet

  Kurssilla perehdytään tähtitieteen eri osa-alueisiin ja opitaan havainnoimaan avaruuden kohteita ja ilmiöitä. Kurssilla oppii maailmankaikkeuden rakenneosia lähiavaruuden planeetoista kaukaisimpiin galakseihin.

  Kurssilla tutkitaan aurinkokunnan rakennetta ja planeettojen liikkeitä sekä tutustutaan tähtikuvioihin ja tähtien liikkeeseen. Tutustutaan myös avaruuden havainnointiin omin silmin sekä erilaisten havaintovälineiden avulla.

  Ajankohta: 5. jakso 8.4.2019 - 1.6.2019
  Oppitunnit: ma, ke klo 18.15 - 19.30 (14 x 75 min.)
  Oppikirja: Ei erillistä oppikirjaa
  Opettaja: