Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Pro gradu -tutkimus: Usko omiin kykyihin parani

26.11.2015  |  Oppiminen ja motivaatio

oppiminen_fb.pngOletko aina ajatellut, että matematiikka ei nyt vain ole sinun juttusi? Takkuaako kenties ruotsi, koska kielipääsi ei yksinkertaisesti riitä? Uskomuksesi omista kyvyistäsi ja lahjakkuudestasi voivat vaikuttaa yllättävänkin paljon siihen, miten hyvin uusia asioita opit, pro gradu -tutkielma paljastaa.

Kun motivaatio koulunkäyntiin on kohdallaan, tuntuu oppiminenkin sujuvan kuin itsestään. Motivaatioon vaikuttavat kuitenkin monet seikat ja yksi niiden joukossa on usko omiin kykyihin.

Käsitys itsestään oppijana muodostuu jo varhain sen perusteella, millaista palautetta oppilas on saanut ja onko hänellä ollut mahdollisuuksia onnistumisen kokemukseen koulussa. Tuo käsitys omasta itsestään vaikuttaa myös myöhempään oppimiseen.

Usein lataammekin jo etukäteen odotuksia tehtävässä onnistumiselle tai epäonnistumiselle. Aikaisemmat huonot kokemukset matemaattisissa aineissa saattavat heijastua aikuisiälle saakka. Näiden onnistumisodotusten merkitys motivaatioon on keskeisessä roolissa ja ne voivat vaihdella oppiaineesta toiseen.

Jos lapsella on huono itsetunto esimerkiksi matematiikassa, heijastuu se myös oppimistuloksiin. Huono koulumenestys voi siis olla osittain uskosta kiinni.

Juttu jatkuu kuvan alapuolella.

Lapsen itsetunto ja koulumenestys ovat usein yhteydessä toisiinsa.Lisäopetus kasvattaa itsevarmuutta

Veera Jokirannan pro gradu –tutkielmassa (Turun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta) tutkittiin TutorHousen oppilaita ja heidän motivaatiotaan. Oppilaat kokivat lisäopetuksen kasvattaneen itsevarmuutta. Lisäopetus poikkeaa oppimisympäristönä tavallisesta luokkaopetuksesta rauhallisuutensa vuoksi. Oppilaat kokivat myös opetuksen olevan lähtöisin heistä itsestään ja omista tarpeistaan, ja pystyvänsä vaikuttamaan lisäopetuksen sisältöön ja opiskeltaviin asioihin.

”Opettaja oli kannustava ja kiinnitti enemmän huomiota onnistumiseen kuin virheisiin. Opettajan asenteen ansiosta koin, että virheiden tekeminen ei ollut vakavaa, ja että osasinkin enemmän kuin luulin ennestään.”

Tutkimukseen osallistuneita peruskouluikäisiä oppilaita lisäopetuksessa saatu henkilökohtainen palaute kannusti myös yrittämään ja oppimaan lisää. Lukiolaiset näkivät opettajan palautteen rakentavana ja oppimista eteenpäin vievänä. Palautteesta koettiin olevan hyötyä erityisesti oman oppimisen solmukohtien löytämisessä ja ratkaisemisessa sekä oppijana kehittymisessä.

Parhaimmillaan lisäopetus lisää oppijan itseluottamusta ja motivaatiota

Itseluottamus näkyy myönteisempänä asenteena opiskeltavaa asiaa kohtaan ja sinnikkyytenä vaikeidenkin tehtävien äärellä. Eräs tutkimukseen vastannut kertoi:

”Sain palautetta siitä kuinka paljon itse asiassa osasin asiasta mutta en vain osannut itse sitä soveltaa. Sillä oli vaikutusta sen takia, että aloin uskoa osaavani.”

Vaikka alun perin lisäopetuksen päämääränä on saattanut olla suorituskeskeinen tavoite, esimerkiksi parempi arvosana tai kokeen läpäiseminen, voi lisäopetuksen tuloksena olla jotakin vielä arvokkaampaa.

”Ymmärsin, että en ole aineessa huono, vaan minun on yksinkertaisesti varattava enemmän aikaa sen opiskeluun ja kokeisiin lukuun.”


Juttu on kirjoitettu Veera Jokirannan pro gradu –tutkielman pohjalta, jossa aineistona olivat TutorHousen 49 oppilaan haastattelulomakkeella kerätyt kokemukset ja TutorHousen asiakaskyselyjen avointen kysymysten tulokset vuosilta 2010-2014 (304 vastaajaa). Kuvissa olevat lainaukset ovat TutorHousen oppilaiden vastauksia asiakaskyselyihin.

Valmentavan lisäopetuksen vaikutuksia motivaatioon.
Pro gradu-tutkielma kesäkuu 2015.
Yleinen kasvatustiede, Turun yliopisto.

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ