« takaisin blogin etusivulle

Pro gradu -tutkielma: Opiskelumotivaatioon voi vaikuttaa

12.06.2015  |  Oppiminen ja motivaatio

veera jokiranta.jpgVaikka kesäkuu alkaa olemaan jo pitkällä, on hyvä palata muistelemaan mennyttä kevättä vielä kerran ennen kesälautumille siirtymistä.  Joku saattaneekin muistaa täällä blogissakin vilahtaneen tutkimuksen lisäopetuksen vaikutuksista oppijoiden oppimismotivaatioon. Tarkoituksena oli kerätä tietoutta valmentavaan lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden oppimiseen ja oppimismotivaatioon liittyvistä kysymyksistä ja näiden tietojen avulla pyrkiä ymmärtämään ja tukemaan lisäopetuksen erityisiä piirteitä ja mahdollisuuksia oppimismotivaatiota tukevana oppimisympäristönä.Tutkielman tulosten perusteella lisäopetuksessa opiskelleiden oppijoiden kokemukset yksityisopetuksesta ovat olleet positiivisia ja lisäopetuksella on nähty olevan positiivisia vaikutuksia niin oppimiseen kuin oppimismotivaatioon. Tukea oppijoiden oppimiseen ja motivoitumiseen tuovat lisäopetuksessa niin osaava ja ammattitaitoinen opettaja, opetuksen yksilöllisyys, joustavuus kuin monipuoliset opetusmenetelmätkin.

Lisäopetuksessa opiskelleet oppijat kokivat olevansa tyytyväisiä saamaansa opetukseen, kokeneen lisäopetuksen edistäneen omia oppimaan oppimisen taitoja sekä lisänneen myönteistä asennoitumista myös oppiaineisiin, jotka oppijat olivat kokeneet haastaviksi. Oppijoiden kokemusten perusteella lisäopetuksessa esiintyy monia motivaatiolle tärkeitä elementtejä, joiden avulla voidaan luoda aktiivista oppimista ja motivaatiota edistävän oppimisympäristön puitteet.

Motivaation ja oppimisen edistämisen kannalta lisäopetuksessa myönteinen palaute, oppijan yksilöllisten ominaisuuksien huomioonottaminen,myönteiset tunteet, vaikutusmahdollisuudet ja monipuoliset menetelmät ovat oleellisia elementtejä, jotka edistävät oppijoiden oppimista ja motivaatiota.

Oppimista ja motivaatiota tukevien elementtien nähtiin myös lisäävän oppijoiden kokemaa mielekkyyttä oppimistilanteissa, joka on aktiivisen oppimisen näkökulmasta tärkeä seikka. Mielekkyys syntyy useasti ymmärryksestä mihin ja miksi opiskeltuja tietoja tarvitaan, jolloin oppijalle voi syntyä kokemus työskentelyn aidosta hyödyllisyydestä.

Pohdittaessa lisäopetuksessa opiskelleiden oppijoiden kokemuksia ja mielekkyyttä, voidaan nähdä monia elementtejä, joita nykypäivän opiskeluelämässä tarvitaan. Opettajat kamppailevat yhä enemmissä määrin ongelmien kanssa, jotka ovat liitoksissa esimerkiksi oppijoiden motivaatio-ongelmiin, asenteisiin, passiivisuuteen, heikkoon sitoutumiseen, alhaisiin suorituksiin ja arvioihin omista kyvyistään.

Usein syytä heikkoon motivaatioon haetaan helposti oppijoista, mutta tulosten valossa näyttää siltä, että oppijat itse kaipaavat opetusta ja oppimistilanteita, joissa aktiivisuus ja oma yksilöllisyys pääsevät esille. Oppijoiden sisällä on siis motivaatio, joka odottaa, että se autettaisiin esiin yksilöllisen ja oppijan kykyjä sekä taitoja vastaavien opetus- ja oppimistilanteiden kautta.

Veera Jokiranta

PIENISTÄ PUROISTA NE ISOTKIN JOET KASVAA
Valmentavan lisäopetuksen vaikutuksia motivaatioon.
Pro gradu-tutkielma kesäkuu 2015.
Yleinen kasvatustiede, Turun yliopisto.

Gradun aineistona toimivat sekä TutorHousen 49 oppilaan haastattelulomakkeella kerätyt kokemukset että TutorHousen asiakaskyselyjen avointen kysymysten tulokset (yhteensä 304 vastaajaa vuosilta 2010-2014)

Pyydä maksuton opetustarpeen kartoitus