Tutorhouse maksuton opetustarpeen kartoitus
« takaisin blogin etusivulle

Pienryhmässä opettajalla on aikaa kohdata oppilaan yksilölliset tarpeet

11.04.2019  |  Vanhemmille, Opettajilta

Pienryhmäopetus

Pienryhmäopetus voi auttaa oppilasta oivaltamaan asioita uudella tavalla, mutta samalla se voi syventää myös opettajan ymmärrystä. Pyysimme opettajiamme kertomaan, millaisia oppimiseen ja opettamiseen liittyviä havaintoja he ovat pienryhmiä ohjatessaan tehneet.

Aiemmin oppilaamme ovat kertoneet kokemuksiaan pienryhmistä, mutta tällä kertaa kysyimme matematiikan opettajiltamme Esa Ruotsalaiselta ja Petri Kuukkaselta millaista pienryhmätyöskentely heidän näkökulmastaan on.

Kumpikin heistä on toiminut pitkään opetusalalla. Esa on opettanut eri-ikäisiä oppijoita melkein neljä vuosikymmentä, joihin lukeutuu kuusi vuotta TutorHousen pienryhmien parissa. Petri on työskennellyt opettajana kahdeksan vuotta ja tuona aikana hän on TutorHousella vetänyt pääasiassa online-ryhmiä yläkoululaisille ja lukiolaisille kaksi lukuvuotta.

 

Miten pienryhmässä opiskelu mielestänne vaikuttaa oppilaisiin?

Esa: Pienessä vertaisryhmässä opiskelijan on helppo kysyä myös itselleen "tyhmiltä" tuntuvia kysymyksiä, koska apu on aina lähellä. Mielestäni vertaisryhmä myös kasvattaa motivaatiota ja lisää itseluottamusta. Opiskelijan on lohduttavaa kokea, että "Muillakin on samoja haasteita kuin minulla - en ole ainoa, joka kokee nämä asiat ongelmallisiksi".

Petri: Myös selvästi hiljaisemmat online-kurssien osallistujat vaikuttavat aidosti seuraavan opetusta. He myös esittävät usein aihetoivomuksia ja kysymyksiä WhatsAppilla ennen seuraavaa tuntia.

Lue myös tämä: Matematiikan opettajan 4 vinkkiä yläkoululaiselle

 
Miten pienryhmän opettaminen eroaa mielestänne ns. normikokoisen kouluryhmän opettamisesta?

Petri: Ajattelen, että mitä pienempi ryhmä on, sitä paremmin voin ottaa yksittäisten oppilaiden pohjatiedot ja preferenssit huomioon. Erityisesti yläkoululaisten online-matematiikassa valitsen tuntien aiheet ensisijaisesti oppilaiden toivomusten pohjalta, vasta toissijaisesti oman suunnitelmani mukaan.

Esa: Pienryhmässä opettajan on helpompi nostaa esiin kurssin "pihvipaikat" kuin luokkatilanteessa, jossa on suurempi joukko eri oppimisvaiheessa olevia opiskelijoita. Pienessä ryhmässä oppii myös helpommin tunnistamaan erityyliset opiskelijat, ja heidän mahdolliset heikkoutensa ja vahvuutensa.

 

Mitä havaintoja opettamisesta ja oppimisesta olette pienryhmien kohdalla tehneet?

Esa: Usein huomaan, että ennen varsinaista vastausta on hyvä taustoittaa opiskelijan kysymystä laajemmin. Kysymykseen "Miten tämä lasketaan?" haetaan vastausta kysymällä "Miksi tämä lasketaan näin?". Tällöin päästään meneillään olevan kurssin ytimeen ja siihen, mistä oikeasti on kysymys. Usein ahaa-elämys purkaa monia kurssiin liittyviä solmuja.

Petri: Sanoisin, että jatkuva vuorovaikutus kaikkien osallistujien välillä on pienryhmissä mahdollista ja hyvin toivottavaa. Pienryhmässä vuoropuhelu auttaa osallistujia jäsentämään ajatuksiaan, kun he joutuvat ilmaisemaan ne omin sanoin. Se auttaa heitä muistamaan asiat paremmin, kun he käsittelevät niitä pelkän kuuntelemisen sijaan myös puhumalla. Ja sen kautta minä saan selkeän kuvan siitä, miten hyvin asiat on ymmärretty, mihin kannattaisi vielä kiinnittää huomiota.

 

Mikä teitä opettamisessa motivoi ja mitä koette siitä itse saavanne?

Petri: Poikkeuksetta oppilaat – täysin lähtötiedoista ja iästä riippumatta –, jotka oikeasti haluavat oppia jotakin, saavat opetustyön tuntumaan tavattoman hyödylliseltä ja motivoivalta. Opettajana haluan auttaa kysyjiä oivaltamaan vastauksia, ja keksimään sitä kautta uusia kysymyksiä ja vastauksia niihin. Haluan kohdata erilaisia ihmisiä ja oppijoita, ja kasvaa siinä samalla itsekin.

Esa: Minä tunnen koko ajan myös itse oppivani uutta. Asiasisällöistä toki harvemmin, mutta erilaisten oppimiskynnysten löytämisestä, yksilölliselle oppimispolulle ohjaamisesta ja ryhmädynamiikasta. Olen monta kertaa oppinut opiskelijan esittämästä kysymyksestä uuden keinon opettaa uusi asia vieläkin konkreettisemmin.

Lue myös tämä: Pitkä vai lyhyt matematiikka? Ota huomioon nämä 5 asiaa!

 

Järjestämme pienryhmäkursseja peruskoululaisille, lukiolaisille ja abeille myös kesällä! Mukana runsaasti kertauskursseja kaiken tasoisille oppijoille.

TUTUSTU KESÄKURSSEIHIN

Kuva: John Schnobrich / Unsplash