Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Peruskoulun päättöarviointi - miten ysiluokkalaisten arvosanat määräytyvät?

29.05.2019  |  Vanhemmille, Yläkoulu

peruskoulun-päättöarviointi

Artikkelia päivitetty 27.4.2022.

Opetushallitus on päivittänyt peruskoulun päättöarvioinnin kriteerejä. Niiden mukaiset päättöarvosanat annetaan ensimmäistä kertaa tänä keväänä.

Koska peruskoulun päättöarvosanat ratkaisevat mihin opiskelupaikkaan oppilas toisella asteella suuntaa, niiden perusteet mietityttävät niin yläkoululaista kuin huoltajaakin.

Nykyisessä opetussuunnitelmassa oli aikaisemmin määritelty päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle eli arvosanalle 8 jokaisessa oppiaineessa. Koska nämä kriteerit olivat suuntaa antavia ja jättivät tulkinnan varaa esimerkiksi eri osaamisalueiden huomioimisessa, oli  päättöarvioinnin yhdenmukaisuudessa ongelmia koulujen kesken.

Lisäksi haasteita aiheutti se, että ainoastaan arvosanan 8 mukainen osaaminen oli määritelty. Siksi Opetushallitus uudisti arvioinnin linjauksia koko peruskouluaikaa ja sen päättövaihetta koskien. Tuloksena laadittiin kriteerit arvosanoille 5, 7 ja 9, jotka tulivat voimaan elokuussa 2021.

 

Arvioinnin perusteena opetussuunnitelman tavoitteet

Opetusneuvos Erja Vitikka Opetushallituksesta kertoo, että uudistuksen päämääränä oli selkiyttää ja yksinkertaistaa osaamisen kuvaamista. Kriteerit ovat aiempaa tarkempia, jotta arviointi olisi kouluissa mahdollisimman yhdenvertaista.

Eri arvosanoille määriteltyihin oppiainekohtaisiin kriteereihin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla.

Jos oppilaalle on tehty henkilökohtainen oppimisen järjestelyä koskeva suunnitelma, häntä arvioidaan suhteessa siinä määriteltyihin tavoitteisiin, opetusneuvos sanoo.

Päättöarvioinnin lähtökohtana on edelleen se, mitä oppilas osaa suhteessa opetussuunnitelmassa annettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin. Vitikka toteaa, ettei oppilaan osaamista tule verrata muiden ikätovereiden osaamistasoon. Myöskään oppilaan persoona, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet eivät saa vaikuttaa arvosanaan, kuten eivät oppimisen vaikeudet ja esimerkiksi sairaudesta johtuvat poissaolotkaan.

Lue myös tämä: Aivot muutoksessa: nämä asiat edistävät murrosikäisen oppimista

 

Joitain linjauksia tullaan vielä tarkentamaan

Toisin kuin yleisesti saatetaan olettaa, päättöarvosana ei voi olla suoraan aiempien jakso- tai todistusarvosanojen keskiarvo. Oleellista on arvioida, mihin pisteeseen oppilaan taidot ovat kehittyneet oppimäärän päättyessä. Tätä linjausta tarvitsee kuitenkin tulevaisuudessa tarkentaa, jotta sen noudattaminen toteutuisi kouluissa paremmin.

- Pitää vielä selventää, miten oppilaan aiempi opintohistoria käytännössä huomioidaan, opetusneuvos sanoo.

Toinen pohdinta liittyy työskentelyn arviointiin. Päivitetyissä kriteereissä todetaan, että se sisältyy päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. Vitikan mukaan opettajilla on erilaisia tulkintoja ja tradioita työskentelyn arvioinnissa, joten yhtenäistä ja selkeämpää ohjeistusta voisi vielä miettiä.

 

Arvosanoja ylöspäin? Kesäkursseilta yläkoululainen saa hyvän pohjan ensi lukuvuoteen - on edessä sitten 9. luokka tai lukioon siirtyminen.

Tutustu kesän kertauskursseihin

 

Lähteet: Opetusneuvos Erja Vitikan haastattelu, Yle Uutiset, Opetushallitus

Kuva: Twinsfisch / Unsplash