Tutorhouse maksuton opetustarpeen kartoitus
« takaisin blogin etusivulle

Peruskoulun päättöarviointi - miten ysiluokkalaisten arvosanat määräytyvät?

29.05.2019  |  Vanhemmille, Yläkoulu

peruskoulun-päättöarviointi

Artikkelia päivitetty 22.5.2020.

Saavatko aiempien vuosien todistusnumerot vaikuttaa päättöarvosanaan? Entä miten päättöarvioinnista tehtäisiin mahdollisimman yhdenvertainen? Kokosimme yhteen ajankohtaiset tiedot peruskoulun päättävien arvioinnista ja sitä koskevista tulevaisuuden muutoksista.

Vuosittain kymmenet tuhannet yhdeksäsluokkalaiset päättävät lakisääteisen oppivelvollisuutensa ja heille ojennetaan peruskoulun päättötodistus. Koska päättöarvosanat ratkaisevat mihin opiskelupaikkaan oppilas toisella asteella suuntaa, niiden perusteet mietityttävät niin yläkoululaista itseään kuin vanhempiakin. 

Oppilaan osaamista verrataan opetussuunnitelman tavoitteisiin

Peruskoulun arvioinnissa lähtökohtana on aina se, mitä oppilas osaa suhteessa opetussuunnitelmassa annettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin, jotka on määritelty erikseen jokaiselle oppiaineelle. Oppilaan osaamista ei siis saa verrata muiden ikätovereiden osaamistasoon eli niin sanotusti gaussittaa. Myöskään oppilaan persoona, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet eivät saa vaikuttaa arvosanaan, kuten eivät oppimisen vaikeudet ja esimerkiksi sairaudesta johtuvat poissaolotkaan.

Jos oppilaalle on tehty henkilökohtainen oppimisen järjestelyä koskeva suunnitelma, häntä arvioidaan suhteessa siinä määriteltyihin tavoitteisiin.

Lue myös tämä: Näin tuet yläkoululaisen motivaatiota

 

Tarkennuksia arviointiin tulossa

Tällä hetkellä opetussuunnitelmassa on määritelty jokaisessa oppiaineessa päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle eli arvosanalle 8. Tarkoitus on, että oppilaan tiedot ja taidot vastaavat näitä kriteerejä keskimäärin. Heikompaa osaamista joillain osa-alueilla voi kompensoida muiden osa-alueiden vahvemmalla hallitsemisella.

Koska nämä kriteerit ovat suuntaa antavia ja jättävät liikkumavaraa esimerkiksi siinä miten eri osa-alueita painotetaan, on päättöarvioinnin yhdenmukaisuudessa eri koulujen kesken havaittu ongelmia. Haasteita on aiheuttanut myös se, että vain arvosanan 8 mukainen osaaminen on määritelty.

Siksi Opetushallitus on päättänyt uudistaa arvioinnin linjauksia sekä koko peruskouluaikaa että sen päättövaihetta koskien. Samalla laaditaan arvosanoille 5, 7 ja 9 kriteerit, jotka tulevat voimaan elokuussa 2021.

- Päämääränä on selkiyttää ja yksinkertaistaa osaamisen kuvaamista. Kriteereistä on tarkoitus tulla tarkempia ja ne edelleen pohjautuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin, kertoo opetusneuvos Erja Vitikka Opetushallituksesta.

Lue myös tämä: Vinkit lukion aloittavalle

 

Päättöarvosanassa tulisi huomioida oppilaan taitojen kehittyminen

Uusi opetussuunnitelma on otettu peruskouluissa portaittain käyttöön syksystä 2016 lähtien. Keväällä 2020 peruskoulun päättävät ovat ensimmäisiä, joiden yhdeksännen luokan päättöarviointi suoritetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Vitikka kertoo, että vielä keväällä 2020 päättöarvioinnissa ei ole luvassa merkittäviä muutoksia. Päättöarvosana ei edelleenkään voi olla suoraan aiempien jakso- tai todistusarvosanojen keskiarvo. Oleellista on arvioida, mihin pisteeseen oppilaan taidot ovat kehittyneet oppimäärän päättyessä.

Tätä linjausta tarvitsee kuitenkin tulevaisuudessa tarkentaa, jotta sen noudattaminen toteutuisi kouluissa paremmin.

- Pitää vielä selventää, miten oppilaan aiempi opintohistoria käytännössä huomioidaan, opetusneuvos toteaa.

- Yksi pohdinta uudistamistyössä on myös miten työskentelyn osuus arvioidaan osana oppiaineita. Siihen liittyy opettajilla erilaisia tulkintoja ja traditioita, ja osa oppilaista on tekemämme selvityksen mukaan kokenut sen epäreiluna.

Päivitetyt arviointia koskevat ohjeistukset tulevat voimaan peruskouluissa elokuussa 2020, ja uusien kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan ensimmäistä kertaa kaikissa oppiaineissa keväällä 2022.

 

Kesäkursseilta yläkoululainen saa hyvän pohjan ensi syksyn opintoihin - on edessä sitten 9. luokka tai lukion aloitus.

Tutustu kesän kertauskursseihin

 

Lähteet: Opetusneuvos Erja Vitikka, Edu.fiYle UutisetOpetushallituksen uusi verkkopalvelu beta.oph.fi, oph.fi

Kuva: Twinsfisch / Unsplash