« takaisin blogin etusivulle

Peruskoulun päättöarviointi - miten ysiluokkalaisten arvosanat määräytyvät?

29.05.2019  |  Vanhemmille, Yläkoulu

peruskoulun-päättöarviointi

Saavatko aiempien vuosien todistusnumerot vaikuttaa päättöarvosanaan? Entä miten päättöarvioinnista tehtäisiin mahdollisimman yhdenvertainen? Kokosimme yhteen ajankohtaiset tiedot peruskoulun päättävien arvioinnista ja sitä koskevista tulevaisuuden muutoksista.

Vuosittain kymmenet tuhannet yhdeksäsluokkalaiset päättävät lakisääteisen oppivelvollisuutensa ja heille ojennetaan peruskoulun päättötodistus. Koska päättöarvosanat ratkaisevat mihin opiskelupaikkaan oppilas toisella asteella suuntaa, niiden perusteet mietityttävät niin yläkoululaista itseään kuin vanhempiakin. 

Gaussittaminen kielletty

Peruskoulun arvioinnissa lähtökohtana on aina se, mitä oppilas osaa suhteessa opetussuunnitelmassa annettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin, jotka on määritelty erikseen jokaiselle oppiaineelle. Oppilaan osaamista ei siis saa verrata muiden ikätovereiden osaamistasoon eli niin sanotusti gaussittaa. Myöskään oppilaan persoona, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet eivät saa vaikuttaa arvosanaan, kuten eivät oppimisen vaikeudet ja esimerkiksi sairaudesta johtuvat poissaolotkaan.

Jos oppilaalle on tehty henkilökohtainen oppimisen järjestelyä koskeva suunnitelma, häntä arvioidaan suhteessa siinä määriteltyihin tavoitteisiin.

Lue myös tämä: Näin tuet yläkoululaisen motivaatiota

 

Tarkennuksia arviointikriteereihin tulossa

Tällä hetkellä opetussuunnitelmassa on määritelty jokaisessa oppiaineessa päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle eli arvosanalle 8. Tarkoitus on, että oppilaan tiedot ja taidot vastaavat näitä kriteerejä keskimäärin. Heikompaa osaamista joillain osa-alueilla voi kompensoida muiden osa-alueiden vahvemmalla hallitsemisella.

Koska nämä kriteerit ovat suuntaa antavia ja jättävät liikkumavaraa esimerkiksi siinä miten eri osa-alueita painotetaan, on päättöarvioinnin yhdenmukaisuudessa eri koulujen kesken havaittu ongelmia. Haasteita on aiheuttanut myös se, että vain arvosanan 8 mukainen osaaminen on määritelty.

Siksi Opetushallitus on päättänyt uudistaa arvioinnin linjauksia sekä koko peruskouluaikaa että sen päättövaihetta koskien ja laatia samalla kuvaukset arvosanoille 5, 7 ja 9.

- Päämääränä on selkiyttää ja yksinkertaistaa osaamisen kuvaamista. Kriteereistä on tarkoitus tulla tarkempia ja ne edelleen pohjautuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin, kertoo opetusneuvos Erja Vitikka Opetushallituksesta.

Lue myös tämä: Vinkit lukion aloittavalle

 

Päättöarvosana ei pohjaudu keskiarvoihin

Uusi opetussuunnitelma on otettu peruskouluissa portaittain käyttöön syksystä 2016 lähtien. Keväällä 2020 peruskoulun päättävät ovat ensimmäisiä, joiden yhdeksännen luokan päättöarviointi suoritetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Vitikka kertoo, että vielä ensi kevään päättöarvioinnissa ei ole luvassa merkittäviä muutoksia. Sekä väistyvän että uuden opetussuunnitelman mukaan päättöarvosana ei voi olla suoraan aiempien jakso- tai todistusarvosanojen keskiarvo, vaan oleellista on, mihin pisteeseen oppilaan taidot ovat kehittyneet oppimäärän päättyessä.

Tätä linjausta tarvitsee kuitenkin tulevaisuudessa tarkentaa, jotta sen noudattaminen toteutuisi kouluissa paremmin.

- Pitää vielä selventää, miten oppilaan aiempi opintohistoria käytännössä huomioidaan, opetusneuvos toteaa.

- Yksi pohdinta uudistamistyössä on myös miten työskentelyn osuus arvioidaan osana oppiaineita. Siihen liittyy opettajilla erilaisia tulkintoja ja traditioita, ja osa oppilaista on tekemämme selvityksen mukaan kokenut sen epäreiluna.

Päivitetyt ohjeistukset tulevat voimaan peruskouluissa näillä näkymin elokuussa 2020, ja uusien kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan ensimmäistä kertaa kaikissa oppiaineissa keväällä 2022.

 

Haluaako 9.-luokkalainen lapsesi korottaa arvosanojaan kevättodistukseen?

TUTUSTU KESKIARVO YLÖS! -KURSSIIN

 

Lähteet: Opetusneuvos Erja Vitikka, Edu.fiYle UutisetOpetushallituksen uusi verkkopalvelu beta.oph.fi, oph.fi

Kuva: Twinsfisch / Unsplash