Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Näin lukio muuttuu ensi syksynä

22.04.2021  |  Vanhemmille, Ajankohtaista, Lukio

Lukio muuttuu

Lukion opetussuunnitelma uudistuu ja syksyllä aloittavat lukiolaiset käyvät lukiota eri tavalla kuin heitä vanhemmat ikäluokat. Lukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen kertoo, miten.

Tähän saakka lukiossa ovat olleet käytössä jaksot ja kurssit. Tulevana syksynä lukio-opintojen rakenne muuttuu: elokuussa aloittavat lukiolaiset opiskelevat moduuleja ja opintojaksoja ja suorittavat lukion aikana 150 opintopistettä 75 kurssin sijaan.

 

Mistä tässä muutoksessa on kyse, lukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen?

 

"Muutoksella pyritään mahdollistamaan ilmiöoppiminen aikaisempaa paremmin. Tähän saakka samoja aiheita on tarkasteltu lokeroidusti eri oppiaineiden kursseilla, mutta moduulien myötä asiasisältöjä voi aidosti yhdistellä oppiaineiden kesken", kertoo opinto-ohjaaja.

 

Moduulit, opintojaksot ja periodit

Uudessa opetussuunnitelmassa puhutaan kurssien sijaan opintojaksoista, jotka koostuvat 1-4 opintopisteen laajuisista moduuleista. Opintojaksosta riippuen moduulit ovat joko yhdestä tai useammasta oppiaineesta. Jokainen lukio päättää itse, millaisia opintojaksoja se kokoaa valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista moduuleista.

Jotta käsitteet eivät menisi sekaisin, lukiojakson korvaa jatkossa periodi. Muutos on vain nimellinen, sillä jatkossakin lukuvuosi jakautuu neljästä kuuteen osaan lukion oman päätöksen mukaisesti.

Periodien päätteeksi voidaan järjestää koonti- tai arviointiviikkoja ja arvosanat annetaan oppiaineittain, kuten ennenkin.

 

Lukiolaisen ajanhallintataidot ovat edelleen tärkeitä

Siirtyminen opintojaksoihin ja moduuleihin on herättänyt huolta siitä, tuleeko lukio-opiskelusta aiempaa pirstaleisempaa. Juntunen kehottaa suhtautumaan muutokseen rauhallisin mielin:

"Tähänkin saakka lukio on ollut luokaton ja opintoja on voinut suorittaa omassa tahdissa. Lukio-opintojen varsinaiset asiasisällöt ja laajuus pysyvät ennallaan, vaikka ne rytmitetäänkin eri tavalla."

Juntusen mukaan tulevat muutokset eivät vaadi lukion aloittavalta sen ihmeellisempiä valmiuksia kuin heitä vanhemmilta opiskelijoilta. Toki kannattaa varmistaa, että omat suunnittelu- ja ajanhallintataidot ovat hyvällä mallilla, koska lukio-opiskelu vaatii onnistuakseen riittävästi aikaa.

 

Jokaisella lukiolaisella oikeus erityisopetukseen

Lisäksi ensi lukuvuodesta lähtien jokaisella lukiolaisella on lain mukaan oikeus saada oppimisen tukea.

”Lukiolaisen oikeus erityisopetukseen on nyt ensimmäistä kertaa kirjattu lukiolakiin. Jos opintojen suunnittelu ja niissä eteneminen tuottaa vaikeuksia, on lukiolaisen hyvä tietää, että apua on saatavilla.”

Jatkossa lukiolaiset saavat enemmän tukea myös jatko-opintojen suunnitteluun. Oikeus opinto-ohjaukseen säilyy vielä lukiosta valmistumisen jälkeenkin.

 

Tavoitteena on helpottaa opiskelijan tietä jatko-opintoihin

Opinto-ohjaajan mielestä uuden opetussuunnitelman tavoitteet ovat hyviä. Ilmiöoppimisen myötä uuden lukiolaisen opiskelussa tulevat korostumaan entistä vahvemmin havainnointi, analysointi ja lähteiden kriittinen tulkinta.

Puhe kriittisen ajattelun opettelusta, opintopisteistä ja periodeista luo vahvoja mielleyhtymiä korkeakoulumaailmaan. Juntunen kertookin, että yhtenä opetussuunnitelman tavoitteena on sujuvoittaa lukiolaisen siirtymistä jatko-opintoihin.

”Jatkossa voi opiskella korkeakoulujen kursseja jo lukion aikana ja saada ne hyväksiluettua omaan lukiotutkintoonsa sekä toisinpäin.”

Opetussuunnitelman tavoitteissa näkyy myös parin vuoden takainen päätös uudistaa ylioppilastutkintoa. Keväästä 2022 alkaen kaikkien ylioppilaskirjoituksiin ensimmäistä kertaa osallistuvien tulee suorittaa vähintään viisi koetta, joissa voidaan kysyä oppiainerajat ylittäviä kysymyksiä ja testata yleissivistystä aiempaa kokonaisvaltaisemmin.

 

Lukio-opiskelusta tulee maksutonta

Uuden opetussuunnitelman lisäksi toinen merkittävä muutos on lukiokoulutuksen muuttuminen maksuttomaksi. Muutos koskee myös muita toisen asteen oppilaitoksia.

Syksyllä lukion aloittavat saavat kaikki välttämättömät opiskelumateriaalit ja -välineet omasta lukiostaan. Pienemmillä paikkakunnilla myös kyyditys oman lähilukion alueella on opiskelijalle maksutonta

Maksuttomuus ei vaikuttanut merkittävästi lukioiden sisäänpääsyrajoihin keväällä 2021. Kaikkien Suomen lukioiden keskiarvorajat näet keskiarvokoneestamme.

 

Pitkän matikan viikkopajassa lukiolaiset saavat apua laskuihin ja motivaation ylläpitämiseen. Tutustu pienryhmiin nyt ja varaa paikkasi!

Tutustu pitkän matikan viikkopajaan

Lähteet: Lukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen, Opetushallitus

Kuva: Freepic