Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Mistä tunnistat hyvän opettajan?

19.09.2017  |  Vanhemmille, Oppiminen ja motivaatio

mistä hyvää tukiopetusta

Pedagogisten taitojen lisäksi hyvän opettajan toiminnassa näkyvät myös positiivinen asennoituminen työhön ja intohimo opettamista kohtaan.

Asiakkaiden antama palaute Tutorhousen opetuksen laadusta on ollut korkea vuodesta toiseen. Esimerkiksi vuonna 2016 kokonaisarvio oli 4,56/5 ja uusimmassa kyselyssä eli vuonna 2017 arvio oli 4,62/5. Opetuspalveluidemme laatuun vaikuttavat useat kriteerit, joiden toteutumista seuraamme tiiviisti.

Ennen kaikkea opetuksen laatuun vaikuttavat Tutorhousen asiantuntevat opettajat. Asiakasvastaavan työssäni olen päivittäin yhteydessä asiakkaisiimme, kartoitan opetustarpeet sekä etsin oppilaan tilanteeseen sopivan opettajan. Asiakkailtamme kuulen myös paljon palautetta opettajistamme.

Mistä löytyisi hyvä opettaja koulupäivän jälkeen?

Usein Tutorhousen puoleen kääntyvät asiakkaat tuovat esiin kokemuksiaan aiemmin käyttämistään epäpätevistä opettajista tai tutoreista. Kun opettaja ei ole opetusalan ammattilainen, ei hän välttämättä tiedä, missä ongelma oikeasti piilee, mihin opetuksessa tulisi keskittyä tai pysty soveltamaan erilaisia opetusmenetelmiä erilaisten oppilaiden kanssa. Tällaisissa tapauksissa tukiopetukseen käytetty aika voi mennä osittain hukkaan.

Erityisesti maksullisessa lisäopetuksessa halutaan kuitenkin taata, että opettaja todella on ammattitaitoinen ja pätevä. Kuka haluaisi maksaa tyhjästä tai siitä, ettei opettaja osaakaan opettaa? Hyvä ja pätevä opettaja tunnistaa avun tarpeen ja ongelmakohdat nopeasti yhdessä oppilaan kanssa.

Voidaan ajatella, että opettajien ammattitaidon vaatimukset koostuvat neljästä eri osa-alueesta: opettajalla täytyy olla opetettavan aineen substanssiosaamista, pedagogiikan asiantuntemusta, sosiaalisia ja eettisiä valmiuksia sekä osaamista käytännön koulutyöhön.

Tutorhousen opettajat eivät ole ainoastaan oman oppiaineensa asiantuntijoita, vaan kokeneita pedagogeja. He tuntevat koulumaailman, opetussuunnitelman ja kurssisisällöt. Jokainen Tutorhousen opettaja täyttää peruskoulun ja/tai lukion opettajan työhön tarvittavat kelpoisuusvaatimukset ja on siis pätevä opettaja.

Opettajan kelpoisuus - mitä se tarkoittaa?

  • Luokanopettaja: kasvatustieteen maisterin tutkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot
  • Laaja-alainen erityisopettaja: erityisopettajan koulutus tai luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot tai ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan opinnot
  • Erityisluokanopettaja: erityisopettajan koulutus ja monialaiset opinnot tai kelpoisuus antaa luokanopetusta ja erityisopettajan koulutus tai aineenopettajan kelpoisuus, ns. monialaiset opinnot ja erityisopettajan opinnot.
  • Aineenopettaja: ylempi korkeakoulututkinto ja pedagogiset opinnot. Kussakin opetettavassa aineessa on suoritettava aineenopettajan koulutukseen kuuluvan opetettavan aineen opinnot. Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa.

Epäpätevyys ei tietenkään suoraan tarkoita sitä, että kyseinen opetusta harjoittava henkilö olisi jotenkin kaikin puolin huonompi. Opetuksen laatua ja luotettavuutta on kuitenkin perinteisesti pystytty hyvin mittaamaan juuri kelpoisuusvaatimusten kautta.

Tutorhousen toiminnassa painotammekin opettajien pätevyyttä kelpoisuusvaatimusten perusteella.

Ammattitaito on muutakin kuin opettajan pätevyys

Tutorhousen asiakkaiden kokemusten mukaan opettajiemme ammattitaito, vuorovaikutustaidot sekä opetuksen tulokset ovat kaikki huippuluokkaa. Monilla opettajillamme on pitkä, jopa vuosikymmenten kokemus opettamisesta sekä erilaisista oppilaista.

Opettajamme rohkaisevat ja kannustavat. Opetuksen vaikutus näkyy laajasti myös muissa aineissa sekä koulunkäynnissä yleensä, kun oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia. Moni oppilas onkin todennut, kuinka Tutorhousella saatuja oppeja on voinut hyödyntää muissakin aineissa. Kaupan päälle tulee siis usein eri oppiaineiden rajat ylittävien taitojen opettaminen ja oppiminen.

Tutorhousen opettajien pätevyys ja ammattitaito näkyvät esimerkiksi siinä, että oppilaat ja perheet haluavat sen saman opettajan, joka aiemmin on opettanut esimerkiksi perheen toista sisarusta, kaveria tai jotain muuta tuttua. Pätevien opettajien perään siis kysellään ja usein yhteydenotoissa toivotaan jotain tiettyä opettajaa.

Opettajamme noudattavat laatukriteerejämme sekä eettisiä pelisääntöjämme. Opettajamme ovat siis innostavia ja sitoutuvat asetettuihin tavoitteisiin. He ovat ammattimaisia myös siinä suhteessa, että pidättäytyvät antamasta opetusta, mikäli oppilas on samasta koulusta.

Pätevät opettajamme takaavat laadun, johon uskomme vahvasti - siksi tarjoamme palveluillemme tyytyväisyystakuun. Tiedämme myös, että henkilökemioiden kohtaaminen on tärkeää etenkin yksityisopetuksessa. Siksi opettajaa on aina mahdollista vaihtaa, mikäli yhteistyö ei jostain syystä sujukaan.

Opettajista saatu palaute kuitenkin puhuu puolestaan. Voi tutustua opettajiimme täällä sekä opetuksesta annettuun palautteeseen täällä.

Ota yhteyttä, niin etsitään myös teille sopiva opettaja ammattitaitoisten opettajiemme joukosta!

Katri Parviainen
Tutorhousen asiakasvastaava
Kasvatustieteen maisteri

 

Pyydä maksuton opetustarpeen kartoitus

Lähteet:
Innola, M. & Mikkola, A. 2014. Opettajatarpeet nyt ja tulevaisuudessa.
OAJ. 2017.Perusopetuksen ja lukion opettajat.
Puustinen, M. 2014. Opetuksen laadulla pyyhitään pöytää. Opettaja 37/2014.

Ensimmäinen kuva: Unsplash