Tutorhouse maksuton opetustarpeen kartoitus
« takaisin blogin etusivulle

Matematiikan numerot nousuun pienryhmissä

27.01.2014  |  Oppiminen ja motivaatio

geometry-1044090_1920(2).jpgPienryhmäkurssien on todettu parantavan monien nuorten oppimistuloksia.

Ihminen on jännä olento. Hän saattaa rakentaa ympärilleen omaa oppimistaan rajoittavan häkin, joka estää hänen oppimispotentiaalinsa täysimääräisen hyödyntämisen.


Häkin kaltereiden paksuutta saattaa kasvattaa esimerkiksi oppilaalle liian nopea etenemisvauhti, jolloin hän ei ole oppinut edellistä asiaa, kun jo siirrytään seuraavaan. Uusi asia tuntuu vaikealta, koska sen ymmärtämiseen tarvitaan usein aiemmin oppimatta jääneitä tai heikosti opittuja käsitteitä.

Toisaalta kykenevä oppilas saattaa alisuoriutua, jos opetuksen etenemisnopeus on niin hidasta, ettei hän joudu ponnistelemaan oppiakseen. Oppilas on kenties tyytyväinen hyvään arvosanaansa, mutta hän on jättänyt käyttämättä paljon oppimispotentiaaliaan.

Lue myös tämä: Pitkä vai lyhyt matematiikka? Ota nämä 5 asiaa huomioon!

Murra oppimisen kalterit


Melkein kaikki pystyisivät parempiin suorituksiin matematiikassa ja kielissä, jos on uskominen psykologi Benjamin Bloomin tutkimuksiin. Bloom tutki oppilaiden oppimispotentiaalia. Hän järjesti oppilaille yksityisopetusta ja vertasi saavutettuja tuloksia verrokkiryhmän tuloksiin luokkamuotoisessa opetuksessa.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että keskiverto-opiskelija saavutti yksilöllisessä opetuksessa saman oppimistuloksen kuin paras kaksi prosenttia luokkaopetusverrokkiryhmästä. Lisäksi koko ryhmän oppimistulosten variaatio kapeni. Noin 90 prosenttia yksityisopetusta saaneista opiskelijoista saavutti saman oppimistuloksen kuin verrokkiryhmän paras 20 prosenttia.

Pienryhmäopetus on opetuksen muoto, jossa voidaan samalla sekä murtaa oppimista estävät häkin kalterit että saavuttaa yksilöllisen opetukset hyödyt.

Pienryhmässä opiskelemalla saavutetaan opiskelijan oppimispotentiaali. Pienryhmässä on mahdollisuus edetä jokaisen oppilaan omassa tahdissa, jolloin varmistetaan, että asia on opittu ennen kuin siirrytään uuteen asiaan. Tämä on kriittistä etenkin hierarkkisen oppiaineiden, kuten matematiikan, opiskelussa. Toinen etu on, että aika käytetään niiden asioiden opiskeluun, joissa on osaamisvaje, eikä viivytä mukavuusalueella eli tehdään tehtäviä, jotka jo osataan ja ymmärretään.

Tutustu lukion matematiikan jaksokohtaisiin sparrausryhmiin!

Keskustele niin opit enemmän


Keskusteleminen ja kirjoittaminen ovat kulmakivet oppimisessa. Matematiikassa kirjoittamisen suhteen ei ole ongelmaa, mutta keskustelu matematiikasta onkin monesti vähäisempää. Pienryhmässä keskustelulle on tilaa ja se nähdään tärkeänä osana oppimista. Sanoittamalla omaa matemaattista ajattelua, opiskelijan mahdolliset virheelliset ajatusmallit tulevat paremmin esille kuin vain laskemalla tehtäviä vihkoon. Vihkoon laskeminen on kaiken a&o, mutta monesti oikeinkin tehdyn tehtävän taustalla voi olla ulkoa opittu malli tehtävästä, jota ei oikeasti ole ymmärretty.

Pienryhmäopiskelu kouluopetuksen rinnalla varmistaa, että koulun oppitunneilla käsitelty asia on opittu ja sisäistetty ennen kuin siirrytään seuraavaan asiaan. Samalla on myös mahdollisuus tutustua etukäteen uuteen asiaan, jolloin oppitunnilla, jossa asia käsitellään, voi keskittyä oleellisiin asioihin. Tämä antaa varmuutta oppitunneille ja helpottaa tarkentavien kysymysten tekemistä sekä tehtävistä keskustelua, kun niitä tehdään.

Ja yksi asia, joka on nuorille oppimisen rinnalla tärkeä, ovat kaverit. Pienryhmässä opiskelijan ajankäyttö on huomattavasti tehokkaampaa. Jos oppilas käyttää oppitunnista noin 65 % opetettavan asian seuraamiseen, niin pienryhmässä se on yli 90 %. Tehokkaampi ja tuloksekkaampi oppiminen vapauttaa lisää aikaa myös kavereille.

Heikki Hirvonen
Rehtori, Koivukylän yläkoulu, Vantaa
Aiemmin myös matematiikan ja fysiikan opettaja
TutorHouse Oy:n hallituksen jäsen

Matematiikan sparrauskurssit lukiolaisille