Tutorhouse Pyydä yhteydenottoa
« takaisin blogin etusivulle

Itsetunto vahvistuu lisäopetuksessa ­– asiakaskyselyn tuloksien satoa

13.06.2017  |  Oppiminen ja motivaatio, Ajankohtaista

Miten itsetunto vaikuttaa oppimiseen?

Kun lisäopetusta ei vielä tunneta hyvin, yhdistetään siihen toisinaan negatiivisiakin ajatuksia koululaisen työmäärän lisääntymisestä ja stressaavuudesta. Sitä kokeilevat tavoittelevat usein motivaation kohentumista tai arvosanojen parantumista. Oppiminen on kuitenkin kokonaisvaltaista ja niin ovat myös lisäopetuksen vaikutukset ­– asiakkaidemme mukaan tärkeimmäksi tulokseksi nousee lopulta oppilaan itsetunnon kohoaminen.

Asiakaskyselyymme vastanneista jopa 57 % piti oppilaan itsetunnon vahvistumista tärkeimpänä lisäopetuksen tuomana muutoksena.

Tutkimusten mukaan ekaluokkalaiset uskovat vielä omiin kykyihinsä, mutta jo kolmannella luokalla monen pienen oppilaan usko alkaa horjua. Oppiminen, motivaatio ja usko omiin kykyihin ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa ja siksi itsetunnon parantuminen kohentaa monesti myös kahta ensimmäistä. Tätä tukee myös opetustamme tutkinut pro gradu -tutkielma.

Lisäopetus vähentää stressiä

Valmentava lisäopetus on Suomessa vielä suhteellisen tuntematon opiskelumuoto. Moni pelkää lisäopetuksella olevan kielteisiä vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen – kuinka nuori jaksaa vielä koulupäivän jälkeen käydä ylimääräisessä opetuksessa? Huoli koulu-uupumuksesta on todellinen, sillä jopa peruskoululaisten on todettu kärsivän siitä.

Asiakaskyselymme tulokset osoittavat kuitenkin, että lisäopetus vastoin ennakkoluuloja vaikuttaa positiivisesti oppilaan hyvinvointiin ja itse asiassa parantaa jaksamista. Yksilö- ja pienryhmäopetus vähentää stressiä kokeista ja tuo iloa sekä innostusta opiskeluun.

Alla olevassa taulukossa on esitetty asiakaskyselyn vastaukset prosentteina seuraavaan kysymykseen: mitkä ovat olleet mielestäsi 1–2 TÄRKEINTÄ muutosta oppilaassa lisäopetuksen myötä?

TutorHouse kokemuksia

Opettajille jälleen kiitosta

Asiakkaat antoivat opettajillemme arvosanaksi 4,62 asteikolla 15. Kiitosta sai niin opettajien ammattitaito, tavoitettavuus, palvelualttius kuin vuorovaikutustaidotkin. Yksilö- ja pienryhmäopetuksessa opettajan ja oppilaan välille syntyy luottamuksellinen suhde. Vastauksissa opettajiamme kuvaillaan mm. seuraavasti:

”Opettaja on ollut tuki ja turva kemian ja matematiikan opiskelussa. Suurkiitos!”

”Erittäin hyvä opettaja, hyvät vuorovaikutustaidot, viestintä vanhemmille hyvää. Lapsemme on pitänyt tunneista eikä ole koskaan halunnut jättää niitä väliin.”

”Opettaja oli aivan mahtava. Skype-oppituntimme alkoivat aina ajallaan, mutta eivät koskaan loppuneet kesken kaiken. Jokainen tehtävä katsottiin yhdessä loppuun asti. Hän antoi aina mahdollisuuden pohtia itse tehtävän kulun eikä vain alkanut ratkaista tehtävää puolestani. Näin tehtävienratkaisukykyni kasvoi huomattavasti. Kiitos opettajan, uskalsin mennä matematiikan yo-kirjoituksiin luottavaisin mielin. Odotin innolla jokaista tuntiamme, koska ilmapiiri oli iloinen ja luottavainen. Jos joskus vielä tarvitsen opetusta matematiikan osalta, toivon että TutorHousen ope olisi se, joka minua opettaisi, koska hän on opettaja isolla o:lla.”

”Olimme todella tyytyväisiä. Opettaja löytyi läheltä ja tunnit saatettiin aloittaa nopeasti, kun huomasimme tarpeen. Matematiikan vaikeuksien helpottaessa tytär rauhoittui muutenkin, sai uutta intoa ja motivaatiota opiskeluun. Hänellä oli vaikeuksia seurata opetusta tunnilla, vaikka muuten ihan hyvin matemaattista ymmärrystä löytyy. Tässä huomaa, miten valtavan suuri vaikutus oppimisvaikeuksien helpottumisella voi olla koulunkäynnin motivaatioon ja toiveikkuuteen.”

Kiitos siis jälleen kuluneesta lukuvuodesta innostaville, motivoituneille ja kokeneille opettajillemme! Tiesithän, että opetusta on saatavilla myös kesällä?

Pyydä maksuton opetustarpeen kartoitus

Kuva: Unsplash.com